Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Informationsdesign

Human

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

KTP Energy Sweden

KTP som samverkansmodell innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen i upp till ett år. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling eller energieffektivisering.

KTP Energy Sweden är ett samverkansprojekt som erbjuder företag i Sörmland, Örebro län och Västmanland möjligheten att öka sin akademiska kompetens och strategiska arbete.

Projektet innebär att en nyexaminerad ingenjör arbetar heltid som projektledare vid ett företag under cirka ett år för att genomföra ett strategiskt utvecklingsprojekt. Projektet kan vara inom valfritt område men ska ha koppling till energieffektivisering, tillexempel kan det handla om digitalisering eller effektiviseringsarbete som bidrar till hållbarhet.

Projektledaren får regelbundet stöd från en forskare på universitetet som är specialiserad inom valt projektområde, samt en affärscoach med erfarenhet av likande förändringsarbete. KTP-projektledaren anställs vid Mälardalens universitet men sitter heltid hos företaget. Projektet står för halva personalkostnaden under hela projektets gång.

KTP-projektet drivs nationellt av Högskolan Dalarna och regionalt av Mälardalens universitet och Mälardalens Industrial Technology Center. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Sörmland och Region Örebro län.

Ladda ner KTPs tidning digitalt som pdf Pdf, 21.1 MB..

Start

2022-12-01

Planerat avslut

2025-12-31

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found