Text

Industriella AI-system

ProPlan - Smart produktionsplanering på stads- och regionnivå

Syftet med projektet är att utveckla optimala vägar mot smart produktionsplanering för motståndskraftiga energisystem.

Projektets webbplats

Start

2023-03-01

Planerat avslut

2027-02-28

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Att balansera tillgång och efterfrågan är av väsentlig betydelse inom elnätet. Decentralisering av kraftsystemen, i kombination med den framväxande produktionen av förnybar energi gör balansering av nätet till ett mycket komplext operationellt optimeringsproblem med inbyggda osäkerhetsfaktorer.

Projektet ProPlan, som en del av RESILIENT Competence Center, syftar till att införa smart produktionsplanering på stads- och regionnivå. Projektet kommer att använda tillgängliga dataströmmar över nätet och utveckla avancerade prognosmodeller baserade på AI för alla enheter i ett kraftsystem, inklusive utbud, efterfrågan och marknadsparametrar. Projektet kommer att införliva prognosmakarna i optimala styrarkitekturer som syftar till motståndskraftig produktionsplanering under osäkerhet. Effekten av energilagring, mikronät, samt interaktion med värmesystem på optimeringsproblemet kommer att kvantifieras. Potentialen med ett integrerat tillvägagångssätt kommer att demonstreras för kraftsystemet i Södermanlands- och Västmanlandsregionerna. Scenarierna kommer att inkludera problem med enhetsåtaganden, balansering under påbörjande och uppsägning av kontrakt, optimala driftsstrategier för olika nivåer av lagringsteknologi, förnybar penetration och industriell expansion i regionen.

Projektmål

  • Prognos under osäkerhet för energisystem
  • AI och smart kontroll för spänstig produktionsplanering
  • Integration av energilagring (väte, batterier, värmelagring)
  • Samspel mellan kraft- och värmenät och spillvärmeåtervinning
  • Microgrids och större prosumers som en del av produktionsplaneringen
  • Optimal hantering av enhetsengagemanget