Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Smarta och cirkulära batteriladdningslösningar

Syftet med detta projekt är att utvärdera potentialen hos cirkulära batterisystem för att skapa kompletterande laddningslösningar för elfordon.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa projektmedlemmar:
Vinit Parida (LTU), Wiebke Reim (LTU).

 

Syftet med detta projekt är att utvärdera potentialen hos cirkulära batterisystem för att skapa kompletterande laddningslösningar för elfordon. Den ökande användningen av elfordon visar på behovet av en effektivare och smartare laddinfrastruktur som inte överbelastar de lokala elnäten. Dessutom finns det en växande efterfrågan på el från förnybara källor. Genom att återanvända elfordonsbatterier som ett lagrings- och laddningssystem för förnybar energi, kan företag inom transportbranschen förlänga batteriernas livslängd, minimera miljöpåverkan och främja förnybara energikällor.

I samarbete med lokala kommuner och företag arbetar MDU och LTU för att uppnå klimatneutral elektrifiering genom cirkulära batteriansatser. Svealandstrafiken, Luleå Lokaltrafik, Transdev, Epiroc, CheckWatt, Eskilstuna Kommun, Luleå Kommun, och Electrification Hub är bland de partners som är involverade i detta projekt. Projektet tar upp frågorna, med tanke på affärsmodellers perspektiv, övervakning av batteriprestanda, ekosystemhantering och policyer. Genom att undersöka vart och ett av dessa områden i detalj kan vi bättre förstå hur de interagerar med varandra och identifiera möjligheter till optimering och förbättring.

Projektmål

SmartCharg-projektet utvecklar ny kunskap inom detta område genom att uppfylla följande fyra mål:

(1) utveckla digitalt aktiverade cirkulära affärsmodeller som kommer att stödja förlängningen av livslängden, återanvändning och återanvändning av elbilsbatterier för att skapa kompletterande laddningslösningar,

(2) utveckla laddning lösningar som kommer att optimera laddningsprocessen, med tanke på batteriets laddningstillstånd, ålder och temperatur; interaktion mellan nätet och fordon. Batterihanteringssystem,

(3) bygga partnerskap och ekosystem, bland industriintressenter, statliga myndigheter, små och medelstora företag, nystartade företag och forskningsinstitut för att underlätta utveckling och implementering av kompletterande laddningslösningar genom batteriet cirkularitet, och

(4) utveckla policyer, standarder och regler för att främja utveckling och implementering av kompletterande laddningslösningar med användning av battericirkulära metoder, inklusive regler för insamling, transport och bearbetning av batterier.