Text

Human

Hälsofrämjande teknik

Litteraturvetenskapliga seminariet

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Transformativ Management

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Förnybar energi

Heterogena system

Möte och gemenskap i den post-digitala eran: att förstå organiseringens väv och hur den förändras

Syftet med projektet är att utveckla en djupare förståelse av hur möten håller på att förändras när vi kommer in i en post-digital era och konsekvenserna av dessa förändringar för mötens roll i skapandet av gemenskap.

Start

2022-01-01

Planerat avslut

2025-12-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Vissa fenomen är så vanliga att vi inte lägger märke till dem. Vi tar dem för givna – tills de ändrar form. Möten är ett sådant fenomen. I detta projekt studerar vi hur möten förändras i en värld som allt mer präglas av digital teknik. Förändrade mötespraktiker får konsekvenser, inte bara på olika arbetsplatser, utan för hela samhället, eftersom möten är centrala för utövandet av demokrati. I möten möts människor med olika bakgrund för att föra dialog, förhandla, komma överens och för att driva utveckling framåt. Mötent är därmed fundamentalt i all organisering. Det är viktigt att utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv förstå hur möten förändras i en post-digital värld. Risken är annars att utvecklingen drivs av teknikoptimism och att viktiga dimensioner av den sedan länge etablerade mötespraktiken går förlorade, något som ytterst alltså skulle kunna påverka demokratin. I projektet anlägger vi en etnografisk ansats genom att följa människor som går på olika möten i egenskap av att tillhöra olika slags organisationer. Projektet fyller ett kunskapsgap om hur mötet kan förstås som en process, vilket möjliggör en fortsatt tvärvetenskaplig diskussion om konsekvenserna av förändrade mötespraktiker. Detta bidrar också till en mer generell diskussion om skapandet av gemenskap – och byggandet av ett demokratiskt samhälle.

Projektets syfte att utveckla en djupare förståelse av:

  • hur möten håller på att förändras när vi kommer in i en post-digital era och
  • konsekvenserna av dessa förändringar för mötes roll i skapandet av gemenskap.