Text

MORMOR - Mätning av luftflöde och partiklar/ämnen i luft för att ge tidig varning om skadlig luft och risk för brand

I ett flerårigt samarbete kommer LKAB att investera 80 miljoner kronor i forskning kring hållbar gruvdrift. Framstående forskare vid bland annat Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och Mälardalens Universitet ska i nära samarbete med LKAB:s medarbetare utveckla lösningar som bidrar till företagets transformation - koldioxidfria processer och produkter 2045. MORMOR är ett av nio projekt med fokus på riskhantering i gruvan för att undvika bränder eller farlig miljö genom mätning av luftburna partiklar och giftiga föreninga för att ge en tidig varning till personalen i gruvan. Sensorer kommer att placeras på fordon såväl som stationära. Fordonen är både med dieselmotorer och helt batterielektriska. Nya förutsättningar för elfordon/batterier är särskilt i fokus.

Start

2021-06-01

Planerat avslut

2024-12-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Hela projektet har som mål att skapa framtidens underjordsgruva med autonoma eldrivna fordon. Vår del är att minimera risker med ny teknik genom mätning kopplat till AI system för beslutsstöd och tidig varning om något är på väg att kunna bli en säkerhetsrisk.

Projektmål

Målet med projektet är att ta fram lämpliga sensorer, analysera och ta fram beslutsstöd och koppla dessa till information på operatörsgränssnitt.