Text

VA-kluster Mälardalen forts.

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. Klustret bildades 2010 och dess medlemmar samarbetar brett kring frågor som rör avloppsvatten- och slamhantering. Medlemmar är universitet och högskolor, VA-organisationer och forskningsinstitut. Målet med klustret är att bidra till en effektivisering av våra avlopps- och slamhanteringssystem med hänsyn tagen till energi- och resursutnyttjande.

Start

2022-01-01

Planerat avslut

2024-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. Klustret bildades 2010 och dess medlemmar samarbetar brett kring frågor som rör avloppsvatten- och slamhantering. Medlemmar är universitet och högskolor, VA-organisationer och forskningsinstitut. Mälardalsklustret arbetar med stöd från Svenskt Vatten Utveckling och är en del av Svenskt Vattens satsning på projektprogram för högskolor och universitet. Klustret har också finansiellt stöd från ett antal VA-organisationer i Mälardalsregionen.

Projektmål

Målet är att bidra till en effektivisering av våra avlopps- och slamhanteringssystem med hänsyn tagen till energi- och resursutnyttjande.

MDU leder två delprojekt inom klustret, "Integration av hydrotermiska processer för hållbar slamhantering – möjliga systemlösningar och effekter" samt "Metoder för hållbar slamhantering och återföring av växtnäring och organiskt material till produktiv mark- metod för separation av metaller".

Klustret arbetar i första hand för att fungera som ett stöd till verksamheten vid VA-organisationerna i Mälardalsregionen med omnejd och övriga Sverige.

Relevanta länkar till webbplatser:

VA-kluster Mälardalens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.