Text

Akademin för innovation, design och teknik

På Akademin för innovation, design och teknik (IDT) utbildar vi bland annat framtidens innovatörer, entreprenörer, illustratörer, textdesigners, kommunikatörer, datavetare, nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion, logistik, robotik, samt tillförlitliga system. Akademin har sju avdelningar, fem forskningsinriktningar med olika forskningsprofiler och forskarskolor.

Chef

På IDT finns drygt 280 medarbetare, exklusive ett femtiotal industridoktorander​, som arbetar i både Eskilstuna och Västerås. Utbildning ges inom

  • datavetenskap
  • robotik
  • tillförlitliga system
  • innovationsteknik
  • innovation och design
  • produkt- och processutveckling.

IDT arbetar i nära samverkan med näringslivet inom både grundutbildning och forskning. Vi har partnerföretag och genomför studentprojekt, examensarbeten och forskningsprojekt med näringslivet som uppdragsgivare. Vi vill att vår forskning ska leda till nytta för det omgivande samhället, därför har vi ett stort antal forskningsprojekt tillsammans med externa aktörer som till exempel regioner, andra lärosäten och olika företag. ​

På IDT finns totalt 17 utbildningsprogram på såväl grund- som avancerad nivå.

Grundnivå

Avancerad nivå

Akademin är värd för följande forskningsinriktningar:

Akademin är värd för följande samverkansplattformar:

IDT har samordnat ett stort antal projekt för internationalisering av utbildning under de senaste årtiondena och tar emot mer än 150 internationella studenter varje år. Akademin är aktiv i ett stort antal Erasmus+-finansierade projekt och har inrättat dubbelexamen på både kandidat- och masternivå.

Erasmus

Internationaliseringen började 2006 med Erasmus Mundus EMA2-projekten Eureca, Euroweb och Euroweb+ som erbjöd stipendier till mer än 1 000 studenter och anställda. Från 2016 fortsatte arbetet med International Credit Mobility-programmen som varje år genererar över 60 studenter, varav många fortsätter med forskningsstudier vid IDT.

Linnaeus-Palme

I över 15 år har IDT arbetat med stipendieprogrammet Linnaeus-Palme (LP) tillsammans med länder som Indien, Kina och Ghana. LP-programmet består av student- och lärarutbyten i allt från 2 till 40 veckor. Under dessa år har till exempel IDT:s långvariga indiska partner Welingkar Institute (WeSchool) haft cirka 100+ personer involverade i utbytena och det utökade samarbete som LP-programmet resulterat i. I dessa samarbeten har MDU främjat samproduktion, den samverkansmodell som är en av MDU:s strategiska hörnstenar.