Text

Civilingenjörs­programmet i produktion och produktdesign

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 300  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 5 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Programmet är för dig som vill utveckla och producera morgondagens produkter och tjänster med fokus på hållbarhet och digitalteknik för att skapa konkurrenskraftiga industriföretag.

Tidigare studenter jobbar exempelvis som produktchef, produktutvecklare, produktionsingenjör, projektledare, maskiningenjör.

Utbildningen

För att förbereda dig för framtidens industri är programmet utformat för att ge dig förmågor och färdigheter för att utveckla och producera produkter och tjänster på ett kreativt och hållbart sätt. Du kommer även få lära dig att arbeta problemlösningsinriktat och i team.

Programmet har två spår, produktion och produktutveckling. De tre första terminerna är gemensamma för båda spåren och du läser du ämnen som är grundläggande för en civilingenjörsutbildning som matematik och fysik, men även grundkurser inom produktutveckling, produktion och konstruktion.


Du väljer inriktning

Produktion:

 • Du lär dig hur intelligenta, uppkopplade, digitaliserade produktionssystem designas och utvecklas.
 • Du studerar framgångsrika industriföretags utmaningar och hur de kan förbättras.
 • Du lär dig programvaror och tekniker som framtidens ingenjörer använder för simulering och optimering av produktionsprocesser i Industri 4.0.
 • Dessutom får du praktisera dina kunskaper i vårt nya Smart production laboratory med ett produktionssystem för smarta fabriker, samt i skarpa projekt på industriföretag.

Produktutveckling:

 • Du lär dig att utveckla produkter utifrån användarnas behov och det allt högre kravet på hållbarhet och cirkulär ekonomi.
 • Du lär dig bemästra hela produktutvecklingsprocessen – från idé till färdig produkt.
 • Du lär dig även att använda digitala konstruktionsverktyg för att skapa digitala 3D produktmodeller. Under utbildningen får du övning i att utveckla produkter i våra verkstäder och labb. Det innebär att du kan förverkliga och testa dina idéer på riktigt.
 • Du får även möjlighet att utveckla produkter och tjänster i samarbete med externa aktörer och du lär dig att arbeta och leda innovativa produktutvecklingsteam i globala och virtuella miljöer.
 • Specialiseringen inom produktutveckling omfattar utöver produkter även integrerade produkter och tjänster samt relaterade affärsmodeller.


Samarbete med arbetslivet

Oavsett vilken inriktning du väljer ger utbildningen goda kontakter med arbetslivet genom workshoppar, studentprojekt, gästföreläsningar och examensarbetet. Dina lärare har ofta erfarenhet från industriella sammanhang och forskning, och kan knyta an till verkliga situationer. Du läser också kurser tillsammans med yrkesverksamma inom industrin.

Under hela din studietid samarbetar du med MDU:s forskare och olika industriföretag i regionen genom skarpa projekt. Exempel på samarbetspartners är ABB, Alfa Laval, Alstom, Eskilstuna Elektronikpartner, GKN Automotive, Scania, Sigma, Volvo Construction Equipment, och Volvo Group Trucks Operation.

Under sommaren har du möjlighet att läsa en projektkurs förlagd på ett av företagen i regionen. Kursen kombinerar teori med att lösa ett konkret uppdrag på företaget. Tidigare studenter har varit på Volvo Group Trucks Operation och ABB Robotics.

Dessutom kan du söka till projektet Solar Car – ett projekt som går ut på att bygga och utveckla en bil som enbart drivs på solenergi och som tävlar i World Solar Challenge i Australien.

Det finns också goda möjligheter till utlandsstudier. Vill du dessutom starta eget företag som student, så finns hjälp att få hos universitetets Idélab.

Mer om Idélab


Framtid och jobb

Med examen från civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign kommer du att ha en unik helhetssyn av områdena produktion och produktutveckling med fokus på hållbarhet och digitalteknik. Din analytiska och kreativa förmåga är efterfrågad av industriföretag och större organisationer, detsamma gäller dina färdigheter att leda projekt och arbeta i team.

Efter utbildningen väntar en spännande arbetsmarknad där du kan arbeta som exempelvis produktchef, produktutvecklare, produktionsingenjör, projektledare, logistikutvecklare, maskiningenjör, hållbarhetsutvecklare, konsult, traniee eller forskningsstuderande.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 97 procent av MDU:s civilingenjörsstudenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menas bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.

 

Programinnehåll

Åk 1

Produkt- och processutveckling 62.5 %

 • Produkt- och processutveckling, introduktion, 7,5 hp
 • Material, 7,5 hp
 • Cad grundkurs, 7,5 hp
 • Produktionsteknik, 7,5 hp
 • Produktutveckling och design, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik 25 %

 • Vektoralgebra, 7,5 hp
 • Envariabelkalkyl, 7,5 hp

Fysik 12,5 %

 • Statik, krafter och jämvikt, 7,5 hp

Åk 2

Produkt- och processutveckling 37,5 %

 • Hållfasthetslära och maskinelement, 7,5 hp
 • Industriell produktion och logistik, 7,5 hp
 • Introduktion till Industri 4.0, 7,5 hp

Matematik/tillämpad matematik 12,5 %

 • Flervariabelkalkyl, 7,5 hp

Datavetenskap 12,5 %

 • Programmering, 7,5 hp

Inriktning Produktion 37,5 %

 • Lean produktion, 7,5 hp
 • Miljöteknik för ingenjörer, 7,5 hp
 • Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp

Inriktning Produktutveckling 37,5 %

 • CAD fördjupning, 7,5 hp
 • Dynamik, krafter och rörelse, 7,5 hp
 • Elektronik grundkurs, 7,5 hp

Åk 3

Produkt- och processutveckling 25 %

 • Kvalitetsutveckling, 7,5
 • Integrerad produkt- och processutveckling, 7,5 hp

Innovationsteknik 12,5 %

 • Innovations- och kreativitetsledning, 7,5 hp


Inriktning Produktion 62,5 %

 • Industriautomation, 7,5 hp
 • Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp
 • Industriell processutveckling, 7,5 hp
 • Diskreta event simulering, 7,5 hp
 • Industriell dataanalys, 7,5 hp

Inriktning Produktutveckling 62,5 %

 • Produkt- och processutveckling:
 • Datorstödd produktutveckling - konstruktion, 7,5 hp
 • Modellteknik och visualisering, 7,5 hp
 • Maskindynamik, 7,5 hp
 • Mekatronik, 7,5 hp
 • Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp


Åk 4

Produkt- och processutveckling 12,5 %

 • Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Inriktning Produktion 87,5 %

 • Visualiseing i Industri 4.0 miljö, 7,5
 • Produktionssystemutveckling, 7,5 hp
 • Industriell internet of things för tillverkningsindustrin, 7,5 hp
 • Avancerad simulering av produktionssystem, 7,5 hp
 • Industriell Supply Chain Management, 7,5 hp
 • Molnbaserad datahantering och analys för industriella system, 7,5 hp
 • Intelligenta fabriker, 7,5 hp

Inriktning Produktutveckling 87,5 %

 • Hållbar produktutveckling och produktion, 7,5 hp
 • Produkt- och processutveckling, 15 hp
 • Produktutveckling i globala och virtuella miljöer, 7,5 hp
 • Produktledning, 7,5 hp
 • Utveckling av produkter för cirkulära affärsmodeller, 7,5 hp
 • Systemteknik, 7,5 hp


Åk 5

Produkt- och processutveckling 12,5 %

 • Industriell projektledning, 7,5 hp

Inriktning Produktion 87,5 %

 • Produkt- och processutveckling:
 • Optimering av produktionsprocesser, 7,5 hp
 • Underhåll och tillförlitlighet, 7,5 hp
 • Industriell excellens, 7,5 hp
 • Examensarbete, innovativ produktion, 30 hp

Inriktning Produktutveckling 87,5 %

 • Produkt- och processutveckling:
 • Avancerad produktutveckling, 15 hp
 • Plattformsbaserad produktutveckling, 7,5 hp
 • Examensarbete, produktutveckling, 30 hp

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Biträdande universitetslektor i innovation och produktrealisation

Angelina Sundström

021-10 15 38

angelina.sundstrom@mdu.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

  Omfattning

  300 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  5 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-44802

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GCE01)

  Programupplägg

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Civilingenjörsexamen

   

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Tekniskt basår

Om du saknar behörighet till tekniska utbildningar kan du söka till tekniskt basår. Här får du behörighet till alla våra tekniska program och platsgaranti på samtliga av MDU:s högskole- och civilingenjörsprogram som startar året efter avslutat basår.

Läs mer

”Jag har alltid varit en problemlösare”

Från början skulle Hanna Jansson läsa till högskoleingenjör i produktion och produktdesign. När hon väl börjat tyckte hon att det var så kul att plugga att hon hoppade på civilingenjörsprogrammet med samma inriktning i stället. En av de saker hon uppskattar mest med utbildningen är kontakten med lärarna.

Läs mer

”En plats för möjligheter och inspiration”

MDU är en inspirerande plats att plugga på och full av möjligheter. Det tycker Elin Mellberg som pluggat till högskoleingenjör med inriktning på produktdesign och nu valt att läsa vidare till civilingenjör.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer

Tips om andra program

Högskoleingenjör i produktion och produktdesign

Bli en kreativ ingenjör som utvecklar framgångsrika, smarta och hållbara produktionssystem eller produkter. Framtidens industri kräver säkra, effektiva och digitala lösningar – där du har en viktig roll. Efter examen kan du exempelvis jobba som projektledare, produktionstekniker, konstruktör eller produktutvecklare.

Läs mer