Text

Rumslig gestaltning - informationsdesign

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 180 hp

Tid3 år heltid

StudieortEskilstuna

Rumslig gestaltning är en designutbildning där du studerar och skapar rum, platser och miljöer. Till exempel mötesplatser, utomhusmiljöer, butiker, väntrum, utställningar, eventplatser, showrooms, museirum och kontorsmiljöer. Du designar alltid med människan i centrum. Med design driver du förändringar som påverkar människors möjligheter att delta i och bidra till samhället, nu och i framtiden.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

180 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-09-02

Längd

3 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-44812

Urval

För en tredjedel av platserna tillämpas alternativt urval, arbetsprover. För resterande platser tillämpas betyg/högskoleprov.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ansök till hösttermin 2024, Eskilstuna

Ansök till programmet

Om rumslig gestaltning

När du läser programmet Rumslig gestaltning utforskar, skapar och utvärderar du rum, platser och miljöer för att:

 • underlätta orientering i komplexa miljöer inom- och utomhus
 • bli användbara, hållbara och tillgängliga och anpassade för olika former av aktiviteter
 • informera och kommunicera budskap
 • stödja interaktionen mellan människor, rum, föremål och teknik
 • medvetandegöra normer och uppmärksamma angelägna samhällsfrågor
 • bli tilltalande platser som väcker uppmärksamhet och ger upplevelser.

Under utbildningen genomför du skarpa projekt i samverkan med bland annat näringsliv, myndigheter och designföretag.

Arbetsprover

Du kan söka till programmet med antingen arbetsprover, betyg eller högskoleprov. Genom att söka med arbetsprover kan du visa prov på din förmåga att lösa uppgifter kreativt och kommunikativt i stället för att söka med dina betyg.

Läs mer om våra arbetsprover för hösten 2024

Innehåll

Du studerar bland annat:

 • projektmetodik och projektledning
 • färg-, form- och perspektivlära
 • arkitektur och urban design
 • retorik, berättarteknik, grafisk form och kommunikationsteori
 • teorier om kognition och perception
 • Wayfinding, wayshowing och nudging
 • samspelet mellan bild, text, rum, grafisk form och andra medier
 • ljus- och ljuddesign
 • konstruktion, material och ritningslära
 • regler och riktlinjer

Du lär dig metoder och strategier för:

 • att driva designprocesser
 • idégenerering och kreativt tänkande
 • att testa och utvärdera design
 • Design Thinking och User Experience (UX-metoder)
 • Human Centred Design, empatisk design och samskapande design
 • att observera och analysera plats och rum

För att kommunicera en designidé lär du dig:

 • konceptutveckling, visualisering och presentation
 • analoga och digitala skiss- och modelltekniker
 • 3D-visualiseringsprogram som SketchUp, renderingsprogram samt 3D-printning
 • bild- och layoutprogram som Photoshop, Illustrator och InDesign

Undervisning

Programmet har en egen designstudio som används för undervisning, ofta i nära samarbete mellan lärare och studenter. Kurser och projekt sker delvis inom programmet i mindre grupp och delvis tillsammans med andra designstudenter. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, laborationer, studioundervisning, workshoppar och seminarier.

Dina lärare har specialkompetens inom exempelvis arkitektur, designforskning, utställningsproduktion, konst, grafisk form, konstruktion och animation.

Studio och verkstäder

Du har tillgång till studios med möjlighet att pröva olika ljussättningar, utställningstekniker, bygga modeller och skissa. Du har även tillgång till trä-, metall- och prototypverkstäder med 3D-printutrustning samt labb med VR- och AR-tekniker. Det finns också ett User Experience-labb och ett printerrum för utskrift av stora bilder och plotter.

Koppling till branschen

Du möter branschen i undervisningen genom gästföreläsare, workshoppar och skarpa projekt med bland annat näringsliv, myndigheter och designföretag.

Under tio veckor sker utbildningen på ett företag eller organisation inom branschen. Du har också möjlighet att studera utomlands.

Jobb och framtid

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen i informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. I internationella sammanhang kallas utbildningen för ”Spatial design”. Vill du fortsätta studera kan du läsa vidare på mastersnivå.

Efter examen kan du exempelvis arbeta med kontors- och butikskoncept, arkitekturvisualiseringar, koncept- och 3D-visualiseringar, lokalplanering, inredning, mässor, event, grafisk produktion och projektledning. Du kan även jobba med att utforma vägvisningssystem, mötesplatser och offentliga miljöer eller arbeta med utställningsdesign.

Våra tidigare studenter finns bland annat på inredningsföretag, kommunikationsavdelningar, möbelföretag, arkitekturkontor, museer, industriföretag och myndigheter. Några arbetar som ”visual merchandiser” och flera driver egna designföretag.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

  Kurser inom programmet

  Informationsdesign:

  • Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
  • Grafisk form, 7,5 hp
  • Planerad kommunikation, 7,5 hp
  • Kognition och interaktion i informationsdesign, 7,5 hp

  Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning:

  • Introduktion till Rumslig gestaltning, 7,5 hp
  • Digitala och analoga visualiseringstekniker, 15 hp
  • Rumsligheter, 7,5 hp

  Informationsdesign:

  • Designforskning, 7,5 hp
  • Berättande och retorik i informaitonsdesign, 7,5 hp

  Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning:

  • Ljus och ljud i rumslig gestaltning, 7,5 hp
  • Utställningar och berättande, 7,5 hp
  • Konstruktion, material och 3D, 15 hp
  • Orienterbarhet i offentliga miljöer, 15 hp

  Informationsdesign:

  • Informationsdesign i praktiken, 15 hp
  • Forskningsprocesser, 5 hp
  • Examensarbete i informationsdesign, 17,5 hp

  Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning:

  • Projektledning för designprojekt 15 hp
  • Rumslig gestaltning - fördjupning, 15 hp

  Studentprojekt och studentintervju

  Studentprojekt rumslig gestaltning

  På programmet Rumslig gestaltning skapar studenter designförslag utifrån olika material, tekniker och arbetsmetoder. Det sker ofta i samverkan med universitetets forskare samt företag och organisationer i branschen.

  Läs mer

  Platser som är inkluderande, tillgängliga och hållbara

  Linnéa Söderqvist var inte helt säker på sitt val, idag är hon glad att hon tackade ja till sin plats på programmet rumslig gestaltning. Tack vare programmets bredd tror Linnéa att alla kan hitta en nisch som passar just dem.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Helen Lundblad

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 016-15 34 45 E-postadress helen.lundblad@mdu.se
  Mia Sas

  Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

  Telefonnummer 016-15 51 31 E-postadress mia.sas@mdu.se