Text

Rumslig gestaltning - informationsdesign

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 3 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

En utbildning för dig som vill designa rum, platser och miljöer. Grundade i teoretisk och praktisk kunskap. Alltid med etisk, hållbar och inkluderande design med användaren i fokus. Ofta med koppling till branschen. Efter utbildningen är du redo för yrkeslivet som designer inom rumslig gestaltning och kan studera vidare på mastersnivå. Du söker utbildningen med antingen arbetsprover, betyg eller högskoleprov.

Kvinnlig student i jeansjacka står framför tegelfasad

Programmets innehåll

Rumslig gestaltning är en designklassad utbildning med informationsdesign som huvudämne, där du lär dig skapa olika inom- och utomhusmiljöer. Efter examen kan du exempelvis framställa utställningar, mötesplatser, mässor, butiksinredningar och kontorskoncept. Även olika typer av 3D-visualiseringar och arkitekturvisualiseringar.

Mer om programmets innehåll

Två manliga studenter sitter vid skrivbord och diskuterar en modell

Projekt och samverkan

Se exempel på studentarbeten, projekt, forskning och samarbeten som genomförts med olika partner.

Mer om projekt och samverkan

Studio och verkstäder

Du har tillgång till studios och verkstäder med möjlighet att exempelvis pröva olika ljussättningar, utställningstekniker, bygga modeller och skissa.

Mer om studio och verkstäder

Kvinnlig student framför blommande körsbärsträd

Så söker du

Du kan söka till programmet med arbetsprover, betyg eller högskoleprov.

Mer om våra arbetsprover

Kvinnlig student i jeansjacka står framför tegelfasad

Framtid och jobb

Efter examen kan du exempelvis arbeta med kontors- och butikskoncept, arkitektur- och konceptvisualiseringar, lokalplanering, utställningar, inredning, mässor, event, grafisk produktion och projektledning eller plugga vidare på mastersnivå.

Mer om jobb efter utbildningen och 
framtida studier

Utbildningen

Designförmåga behövs i samhället. Rumslig gestaltning är en designutbildning med informationsdesign som huvudämne. Här designar du olika inom- och utomhusmiljöer med hänsyn till människors behov och förutsättningar. Du lär dig teorier och metoder för att analysera, skapa och utforska olika rum och för att förstå människors upplevelser och interaktioner. Efter examen kan du exempelvis jobba med utställningsdesign eller utforma mötesplatser, offentliga miljöer, mässor, butiksinredningar och kontorskoncept. Även olika typer av 3D-visualiseringar och arkitekturvisualiseringar.

Under utbildningen lär du dig att gestalta rum som:

 • underlättar orientering i komplexa miljöer
 • är användbara, hållbara och tillgängliga och anpassade för former av aktiviteter
 • informerar och kommunicerar budskap
 • stödjer interaktionen mellan människor, rum, föremål och teknik
 • medvetandegör normer och uppmärksammar angelägna samhällsfrågor
 • är tilltalande platser som väcker uppmärksamhet och ger upplevelser

Du studerar bland annat:

 • färg-, form- och perspektivlära, ljud- och ljusdesign
 • retorik, berättarteknik, grafisk form och kommunikationsteori
 • teorier om kognition och perception
 • samspelet mellan bild, text, rum, grafisk form och olika medier
 • konstruktion och material

För att kunna driva designprocesser tränar du dig i:

 • kreativt tänkande, självständighet, eget utforskande och kritisk- och etisk reflektion
 • metoder inom User Experience (UX-metoder) och urban design
 • metoder för idégenerering och för att testa och utvärdera design
 • Design Thinking och projektledning

För att kommunicera en designidé lär du dig:

 • konceptutveckling, visualisering och presentation
 • analoga och digitala skiss- och modelltekniker
 • 3D-visualiseringsprogram som SketchUp och Shaderlight samt 3D-printning
 • bild- och layoutprogram som Photoshop, Illustrator och InDesign

Undervisning

Programmet har en egen designstudio som används för undervisning. Ofta i ett nära samarbete mellan lärare och studenter. Kurser och projekt sker delvis inom programmet i mindre grupp och delvis tillsammans med andra designstudenter. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, laborationer, studioundervisning, workshoppar och seminarier.

Dina lärare har specialkompetens inom exempelvis arkitektur, designforskning, utställningsproduktion, konst, grafisk form, konstruktion och animation.

Studio och verkstäder

Du har tillgång till studios med möjlighet att pröva olika ljussättningar, utställningstekniker, bygga modeller och skissa. Du har även tillgång till trä-, metall- och prototypverkstäder med 3D-printutrustning samt labb med VR- och AR-tekniker. Det finns också ett User Experience-labb och ett printerrum för utskrift av stora bilder och plotter.

Koppling till branschen

Du möter branschen i undervisningen genom gästföreläsare, workshoppar och skarpa projekt med bland annat näringsliv, myndigheter och designföretag. Under tio veckor sker utbildningen på ett företag eller organisation inom branschen. Du har också möjlighet att studera utomlands.


Framtid och jobb

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen i informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning. Efter examen kan du jobba som spatial designer, vilket innebär att du arbetar med exempelvis kontors- och butikskoncept, arkitektur- och konceptvisualiseringar och planering av fysiska miljöer. Du kan även jobba med att utforma mötesplatser och offentliga miljöer eller arbeta med utställningsdesign, inredning, mässor, event, grafisk produktion och projektledning. Vill du fortsätta studera kan du läsa vidare på mastersnivå.

Våra tidigare studenter finns bland annat på inredningsföretag, kommunikationsavdelningar, möbelföretag, arkitekturkontor, museer, industriföretag och myndigheter. Vissa arbetar som visual merchandiser och flera driver egna designföretag.

Arbetsprover

Du kan söka till programmet med antingen arbetsprover, betyg eller högskoleprov.

Läs mer om våra arbetsprover för hösten 2022

Programinnehåll

Åk 1

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
 • Planerad kommunikation, 7,5 hp
 • Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp
 • Kognition, interaktion och informationsdesign, 7,5 hp

Informationsdesign - med inriktning mot rumslig gestaltning

 • Introduktion till Rumslig gestaltning, 7,5 hp
 • Digitala och analoga visualiseringstekniker, 15 hp
 • Rumsligheter, 7,5 hp

Åk 2

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Retorik och berättarteknik, 7,5 hp
 • Vetenskap och design, 7,5 hp

Informationsdesign - med inriktning mot rumslig gestaltning

 • Konstruktion, material och 3D, 15 hp
 • Utställningar och berättande, 7,5 hp
 • Ljus och ljud, 7,5 hp
 • Plats, rum och rörelse - utomhus, 15 hp

Åk 3

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Examensarbete i informationsdesign, 17,5 hp
 • Forskningsprocesser, 5 hp

Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning

 • Rumslig gestaltning - fördjupning, 7,5 hp
 • Projektledning för designprojekt, 15 hp

Valbara kurser

 • Verksamhetsförlagd informationsdesign, 15 hp
 • Multimodal informationsdesign, 15 hp

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetsadjunkt

Mia Sas

016-15 51 31

mia.sas@mdu.se

Tillfällen för detta program

 • Rumslig gestaltning - informationsdesign

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Hösttermin 2022 (start 2022-08-29)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-44812

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (DKE21)

  Programupplägg

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  För en tredjedel av platserna tillämpas alternativt urval, arbetsprover. För resterande platser tillämpas betyg/högskoleprov.

  Examen

  Kandidatexamen

Hösttermin 2023

 • Rumslig gestaltning - informationsdesign

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-44812

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (DKE21)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  För en tredjedel av platserna tillämpas alternativt urval, arbetsprover. För resterande platser tillämpas betyg/högskoleprov.

  Examen

  Kandidatexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Projekt och samverkan

Studentprojekt

På programmet Rumslig gestaltning – Informationsdesign skapar studenter artefakter och gestaltningar utifrån olika material, tekniker och arbetsmetoder. Artefakterna och gestaltningarna tas fram både individuellt och i grupp, och mycket av det som skapas sker i samverkan med externa uppdragsgivare.

Läs mer

Våra stundenter lyser upp Nattljus

Under ljusfestivalen Nattljus, lystes stadsparken i Eskilstuna upp av ljusinstallationer som tagits fram av studenter på programmet Rumslig gestaltning.

Läs mer

Uppskattat designsamarbete mellan MDU och länsmuseet

I flera år har MDU:s utbildningar inom informationsdesign och Västmanlands läns museum samverkat i en rad olika designprojekt. Något som varit nyttigt och lärorikt för såväl studenter som för muséet.

Läs mer

MDU-studenten Malin Källström vinner Sparbanken Rekarnes utvecklingsstipendium 2021

Malin Källström tilldelas stipendiet för sitt examensarbete om hur man kan kommunicera vikten av biologisk mångfald.

Läs mer

Läs mer

Rumsliga miljöer som kommunicerar med människan

Design, inredning och arkitektur är områden som Yasmine El-Zein alltid haft ett intresse för och något hon vill satsa på i framtiden. Hon började plugga rumslig gestaltning i Eskilstuna för att lära sig skapa funktionella, hållbara och tillgängliga rumsliga miljöer som kommunicerar med människan.

Läs mer

Så kan design påverka hur du tolkar information

Hur vi tolkar, förstår och agerar utifrån information vi får påverkas av flera olika omständigheter. Carina Söderlund, forskare i informationsdesign och visuell kommunikation, förklarar hur vi påverkas av utformningen.

Läs mer

Platser som är inkluderande, tillgängliga och hållbara

Trots att Linnéa Söderqvist från början inte var helt säker på sitt val är hon idag glad att hon tackade ja till sin plats på programmet rumslig gestaltning. Tack vare programmets bredd tror Linnéa att alla kan hitta en nisch som passar just dem.

Läs mer

Andra program som kan intressera dig

Informativ illustration

En designklassad utbildning för dig som vill jobba med illustration, grafisk design och kommunikation, som exempelvis illustratör, informationsgrafiker och grafisk formgivare. Här lär du dig att kommunicera med hjälp av visualiseringar och arbetar med vetenskap- och teknikillustration, informationsgrafik, 3D-visualisering samt konceptbilder.

Läs mer

Interaktions-design

En designklassad utbildning för dig som vill jobba som exempelvis interaktionsdesigner, användbarhetsdesigner, förändringsledare, projektledare eller UX-designer. Här lär du dig att designa tekniska gränssnitt med fokus på användarupplevelsen.

Läs mer

Textdesign

Textdesign är en utbildning för dig som har goda kunskaper i det svenska språket och vill arbeta med texter, till exempel som kommunikatör, copywriter, webbredaktör, teknikkommunikatör eller formgivare. Här får du skriva och formge texter och informationsmaterial för olika medier och målgrupper.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer