Text

Rumslig gestaltning - informationsdesign

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 180 hp

Tid3 år heltid

StudieortEskilstuna

En utbildning för dig som vill designa rum. Alltid med etisk, hållbar och inkluderande design med användaren i fokus. Ofta med koppling till branschen. Du får unik teoretisk och praktisk kunskap. Efter utbildningen är du redo för yrkeslivet som designer inom rumslig gestaltning och kan studera vidare på mastersnivå.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

180 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-09-02

Längd

3 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-44812

Urval

För en tredjedel av platserna tillämpas alternativt urval, arbetsprover. För resterande platser tillämpas betyg/högskoleprov.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ansök i Eskilstuna hösttermin 2024

Ansök

Om utbildningen

Rumslig gestaltning är en designutbildning med informationsdesign som huvudämne. Med design driver du förändringar som påverkar människors möjligheter att delta i och bidra till samhället, nu och i framtiden.

Rumslig gestaltning handlar om att skapa rum och platser som:

 • underlättar orientering i komplexa miljöer inom- och utomhus
 • är användbara, hållbara och tillgängliga och anpassade för olika former av aktiviteter
 • informerar och kommunicerar budskap
 • stödjer interaktionen mellan människor, rum, föremål och teknik
 • medvetandegör normer och uppmärksammar angelägna samhällsfrågor
 • är tilltalande platser som väcker uppmärksamhet och ger upplevelser.

Du studerar bland annat:

 • projektmetodik och projektledning
 • färg-, form- och perspektivlära
 • arkitektur och urban design
 • retorik, berättarteknik, grafisk form och kommunikationsteori
 • teorier om kognition och perception
 • Wayfinding, wayshowing och nudging
 • samspelet mellan bild, text, rum, grafisk form och andra medier
 • ljus- och ljuddesign
 • konstruktion, material och ritningslära
 • regler och riktlinjer

Du lär dig metoder och strategier för:

 • att driva designprocesser
 • idégenerering och kreativt tänkande
 • att testa och utvärdera design
 • Design Thinking och User Experience (UX-metoder)
 • Human Centred Design, empatisk design och samskapande design
 • att observera och analysera plats och rum

För att kommunicera en designidé lär du dig:

 • konceptutveckling, visualisering och presentation
 • analoga och digitala skiss- och modelltekniker
 • 3D-visualiseringsprogram som SketchUp, renderingsprogram samt 3D-printning
 • bild- och layoutprogram som Photoshop, Illustrator och InDesign

Undervisning

Programmet har en egen designstudio som används för undervisning. Ofta i ett nära samarbete mellan lärare och studenter. Kurser och projekt sker delvis inom programmet i mindre grupp och delvis tillsammans med andra designstudenter. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, laborationer, studioundervisning, workshoppar och seminarier.

Dina lärare har specialkompetens inom exempelvis arkitektur, designforskning, utställningsproduktion, konst, grafisk form, konstruktion och animation.

Studio och verkstäder

Du har tillgång till studios med möjlighet att pröva olika ljussättningar, utställningstekniker, bygga modeller och skissa. Du har även tillgång till trä-, metall- och prototypverkstäder med 3D-printutrustning samt labb med VR- och AR-tekniker. Det finns också ett User Experience-labb och ett printerrum för utskrift av stora bilder och plotter.

Koppling till branschen

Du möter branschen i undervisningen genom gästföreläsare, workshoppar och skarpa projekt med bland annat näringsliv, myndigheter och designföretag.

Under tio veckor sker utbildningen på ett företag eller organisation inom branschen.

Du har också möjlighet att studera utomlands.

Jobb och framtid

Efter examen kan du exempelvis arbeta med kontors- och butikskoncept, arkitekturvisualiseringar, koncept- och 3D-visualiseringar, lokalplanering, utställningar, inredning, mässor, event, grafisk produktion och projektledning eller plugga vidare på mastersnivå.

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen i informationsdesign med inriktning rumslig gestaltning.

Efter examen kan du jobba som spatial designer, vilket innebär att du arbetar med exempelvis kontors- och butikskoncept, arkitektur- och konceptvisualiseringar och planering av fysiska miljöer.

Du kan även jobba med att utforma mötesplatser och offentliga miljöer eller arbeta med utställningsdesign, inredning, mässor, event, grafisk produktion och projektledning.

Vill du fortsätta studera kan du läsa vidare på mastersnivå.

Våra tidigare studenter finns bland annat på inredningsföretag, kommunikationsavdelningar, möbelföretag, arkitekturkontor, museer, industriföretag och myndigheter. Vissa arbetar som visual merchandiser och flera driver egna designföretag.

Arbetsprover

Du kan söka till programmet med antingen arbetsprover, betyg eller högskoleprov.

Läs mer om våra arbetsprover för hösten 2023

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Kurser kan gå i olika takt och vara olika långa. Som programstudent har du platsgaranti till kurser i ditt program och du pluggar kurserna i en bestämd ordning. Vissa kurser inom ett program är obligatoriska och vissa är valbara.

Studentintervju

Rumsliga miljöer som kommunicerar med människan

Design, inredning och arkitektur är områden som Yasmine El-Zein alltid haft ett intresse för och något hon vill satsa på i framtiden. Hon började plugga rumslig gestaltning i Eskilstuna för att lära sig skapa funktionella, hållbara och tillgängliga rumsliga miljöer som kommunicerar med människan.

Läs mer

Platser som är inkluderande, tillgängliga och hållbara

Trots att Linnéa Söderqvist från början inte var helt säker på sitt val är hon idag glad att hon tackade ja till sin plats på programmet rumslig gestaltning. Tack vare programmets bredd tror Linnéa att alla kan hitta en nisch som passar just dem.

Läs mer

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.