Text

Kandidat­programmet i tillämpad AI

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 3 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Du lär dig hur artificiell intelligens (AI) kan användas inom olika områden och blir expert på att konstruera AI-baserade system, tjänster och applikationer. Efter examen kan du arbeta som exempelvis Big Data-arkitekt, systemutvecklare eller ”data scientist”.

Det finns ett stort behov av kompetens inom området och arbetsmarknaden förväntas fortsätta växa kraftigt.


Utbildningen

Det här är ett treårigt program inom datavetenskap med fokus på tillämpningar av AI och datasäkerhet. Du lär dig metoder och tekniker för att konstruera system, tjänster och applikationer med AI, både för dagens och framtidens behov.

För att bygga framtidens AI-baserade system krävs kunskap i mjukvara på olika nivåer. Därför läser du kurser inom programmering, AI och maskininlärning, datainsamling, dataanalys, datasäkerhet, Internet of Things (IoT) och molntjänster.

För att få en helhetsförståelse lär du dig att bygga olika typer av AI-baserade system, som exempelvis används i autonoma fordon, inom hälsoteknik, industriell produktion och smarta fabriker. Du studerar även hur nyskapande AI-företag fungerar och olika typer av affärsmodeller för dessa.

De teoretiska delarna varvas med tillämpningar, där du testar dina färdigheter i projektarbeten och laborationer. Examensarbetet genomförs i samarbete med företag, verksamheter inom offentlig sektor eller forskare på universitetet.

Programmet ges vid vårt nybyggda och toppmoderna campus i Eskilstuna. Under utbildningen har du tillgång till digitala plattformar från exempelvis Amazon, Google och Microsoft. Du kan välja att läsa delar av utbildningen utomlands.

Framtid och jobb

Efter avslutade studier är du eftertraktad på arbetsmarknaden och en nyckelperson för företag som utvecklar AI-baserade system. Din framtida yrkesroll kan exempelvis vara ”data scientist", systemvetare, systemutvecklare eller arkitekt inom AI-baserade system, som till exempel databaser, molntjänster och Big Data.

Du kan också läsa vidare på masternivå inom intelligenta inbyggda system eller programvaruteknik, som hör till två av de forskningsområden där MDU:s forskning rankas internationellt framstående.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 86 procent av MDU:s studenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menar man bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.

Programinnehåll

Åk 1

Datavetenskap 75 %

 • Introduktion till tillämpad AI, 7,5 hp*
 • Programmeringsteknik med Python, 7,5 hp
 • Industriella system, 7,5 hp
 • Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp
 • Datorsystem, 7,5 hp
 • Artificiell intelligens 1, 7,5 hp*

Matematik/tillämpad matematik 25 %

 • Matematik grundkurs, 7,5 hp
 • Vektoralgebra, grundkurs, 7,5 hp

Åk 2

Datavetenskap 75 %

 • Informationssäkerhet, 7,5 hp*
 • Programvaruteknik 1, 7,5 hp
 • Sakernas internet - datakommunikation och säkerhet, 7,5 hp*
 • Smarta digitala plattformar: molntjänster, säkerhet och big data, 7,5 hp*
 • Datahantering och datafication, 7,5 hp*
 • Artificiell intelligens 2, 7,5 hp*

Matematik/tillämpad matematik 25 %

 • Kalkyl, grundkurs, 7,5 hp
 • Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp

Åk 3

Datavetenskap 100 %

 • Big data och maskininlärning, 7,5 hp*
 • Djupinlärning och neurala nätverk, 7,5 hp*
 • Projekt i tillämpad AI, 15 hp*
 • Interaktionsdesign, 7,5 hp
 • Information - kunskap - vetenskap - etik, 7,5 hp
 • Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot intelligenta system, 15 hp*

* Kursen bidrar till att uppfylla examenskravet om minst 75 hp inom huvudområdet datavetenskap med inriktning intelligenta system för de studenter som önskar ta ut en teknologie kandidatexamen i datavetenskap med inriktning intelligenta system.

Mindre förändringar av kursutbudet kan komma att ske under utbildningen till följd av kontinuerligt kvalitetsarbete.

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Forskningsingenjör

Carl Ahlberg

carl.ahlberg@mdu.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Kandidatprogram i tillämpad AI

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-44808

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GKE11)

  Programupplägg

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Kandidatexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Branschföretag om programmet

Richard Forslund, regional affärsområdeschef hos ATEA:

− Som tidigare student inom datavetenskap och AI-fantast, är jag extra glad för det här programmet. Jag ser ett stort behov av kompetens på AI-området i IT-sektorn så den här utbildningen ligger verkligen i tiden.

Aneta Vulgarakis Feljan, PhD Research Leader AI Machine Reasoning:

− På Ericsson tillämpar vi AI i design och i utvecklingen av våra produkter och tjänster men även i vår drift av nätverk och applikationer. Vi ser att programmet i tillämpad AI kan ge en gedigen och god teknisk bakgrund för studenterna som senare kan bli attraktiva att rekrytera för Ericsson.

Stefan Hendén, regionchef Precio Fishbone AB:

− Vi hjälper våra kunder med automation av processer, allmänt kallat RPA, och här kommer AI in allt mer. Den kompetens studenterna får genom programmet kommer vara eftertraktade i IT-sektorn i framtiden.

Läs mer

Hur kan man träna en chatbot?

En chatbot kan du möta som en liten figur i ett chattfönster. Boten jobbar dygnet runt, året runt. För att den alltid ska kunna jobba och ge svar på dina frågor, måste den tränas. Det gör man med artificiell intelligence (AI) och maskinlärning, men hur då?

Läs mer

Så bygger man en självkörande bil

För några år sedan hade nästan varje tillverkare planer på självkörande fordon, men lanseringarna skjuts hela tiden upp. Varför? Hur svårt kan det vara egentligen?

Läs mer

Samtliga teknikutbildningar

På MDU finns program inom bygg, data och nätverk, energi, innovation, produktion och produktdesign, matematik, robotik och inbyggda system. Universitetet samarbetar med några av världens främsta teknikföretag för att ge dig som student möjlighet till skarpa projektarbeten, praktikplatser, traineetjänster och nätverksskapande redan under studietiden. Vägen till ditt drömjobb börjar här.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer