Text

Innovationsprogrammet

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 180 hp

Tid3 år heltid

StudieortEskilstuna

För dig som vill jobba med att leda innovationsprocesser, förändrings- och utvecklingsarbete, samt bidra till hållbara innovativa lösningar. Lär dig att på ett framgångsrikt sätt uppmärksamma problem, utveckla idéer och förverkliga dem. Efter examen kan du exempelvis jobba som innovationsledare, projektledare eller starta eget.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

180 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-09-02

Längd

3 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-44801

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ansök till hösttermin 2024, Eskilstuna

Ansök till programmet

Om innovations­programmet

Innovationsprogrammet är en kandidatutbildning och efter din examen kan du arbeta som innovationsledare, innovationsrådgivare och kreativitets- och tjänstedesigner.

Under utbildningen lär du dig både teoretisk och praktisk kunskap för att bli innovationsledare.

Innovationsprogrammet är ett treårigt kandidatprogram som handlar om att utveckla din egen, andras och organisationers innovativa och kreativa förmåga.

 • Du lär dig analysera innovationsprocesser och föreslå förbättringsåtgärder för att öka innovationsförmågan i en organisation.
 • Du lär dig kreativa verktyg och metoder för att leda nya idéer till förverkligande och innovation.

Under tre terminer av sex utvecklar du din kompetens inom ämnet innovationsteknik.

Under din första termin läser du och skapar förståelse för innovationsteknik som ämne genom kurser inom:

 • grundläggande innovation
 • innovativ projektledning
 • entreprenörskap
 • kreativitet
 • trendspaning

Under termin 2 kommer vi mer in på processkunskap om praktiskt innovationsarbete genom kurser i omvärldsanalys och tjänsteinnovation samt också mer stödjande ledarskapsförståelse kopplat till innovationsprocessen genom kurser i innovationsledning samt ansvarsfull innovation.

Fördjupningsarbete

Under termin 2 utvecklar du även grundläggande vetenskaplig kompetens genom ett mindre fördjupningsarbete som pågår parallellt under hela termin 2.

Under termin 5 kommer din innovationskompetens till sin rätt då du dels skriver ett examensprojekt samt utvecklar ett innovationsbidrag till en målgrupp/uppdragsgivare som du självständigt väljer i samverkan med intressenter.

Till stöd för ditt vetenskapliga projektarbete får du under termin 5 även studera och tillämpa forskningsmetoder.

Unikt i MDU:s program

Speciellt för innovationsprogrammet är att utbildningen ger en möjlighet att under tre år få en dubbelexamen i innovationsteknik samt ett annat ämne (se längre ner under skapa din egen unika profil).

Unikt för innovationsprogrammet är att vi tar ett större grepp om innovation, där du utifrån en bred teoretisk och praktisk kunskap om innovation och innovationsledning succesivt fördjupar dig för att kunna leda systematiskt innovationsarbete.

Hos oss utvecklar du förmågan att se helheten som bidrar till att öka innovationsförmågan hos människor, företag och organisationer.

Under studietiden får du chansen att stegvis delta i samverkande innovationsprojekt tillsammans med företag och andra organisationer. Exempel på projekt kan vara att analysera ett företags innovationsprocess och ge förbättringsförslag utifrån teori och forskning.

Du får även möjlighet att träna på att leda kreativa processer.

Genom samverkan med externa organisationer ges goda möjligheter till att få praktisk kunskap om innovationsledning samt knyta kontakter för din framtida yrkeskarriär.

Skapa din egen unika profil

Inom programmet får du även möjlighet att skapa en egen unik profil, då du till termin 3 kan välja en av våra fördjupningsinriktningar (sociologi eller psykologi) alternativ en breddad inriktning där du ges grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, sociologi och psykologi.

Dina studier leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet innovationsteknik, men kan också ge dig möjlighet till fördjupning samt examen inom psykologi eller sociologi. Vad du väljer, avgörs av vilken profil du önskar.

Önskar du förståelse för innovation relaterat till ett individperspektiv föreslår vi att du väljer fördjupning inom psykologi, önskas förståelse för innovation utifrån grupp samt samhällsnivå föreslår vi att du väljer sociologi. Önskar du bred förståelse föreslår vi att du söker vår breda inriktning.

Du kan också söka helt fritt vad gäller kompletterande kurser, men då gör du då det i konkurrens med andra studenter.

Jobb och framtid

 ”Innovationsledare” är en ny, spännande yrkeskår som vuxit fram de senaste 10 åren. En roll som passar väl för innovationsprogrammets studenter. Det är en utveckling av nuvarande projektledarens roll med större fokus på förändrings- och utvecklingsarbete.

Studenter examinerade vid innovationsprogrammet arbetar i hög utsträckning som projektledare, innovationsledare, entreprenörer (eget företagande), näringslivsutvecklare (del av innovationsstödsystemet), verksamhetsutvecklare samt som tjänstedesigners.

Efter examen har du också möjlighet att söka vårt internationella mastersprogram i innovation och design, för att utifrån ditt eget intresse fördjupa dig inom området och stärka din internationella konkurrenskraft.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Innovationsteknik

  50,0 %

 • Valbara kurser

  50,0 %

  Kurser inom programmet

  Innovationsteknik:

  • Introduktion till innovationsteknik, 7,5 hp
  • Agil projektledning för innovation, 7,5 hp
  • Entreprenörskap 1, 7,5 hp
  • Kreativitet i innovationsprocesser, 7,5 hp
  • Tjänsteinnovation, 5 hp
  • Ansvarsfull innovation, 5 hp
  • Trendspaning i teori och praktik, 7,5 hp
  • Innovationsledning i teori och praktik, 7,5 hp
  • Uppsats och metod, 5 hp

  Företagsekonomi:

  • Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp

  och

  Psykologi:

  • Psykologi 1-30, 30 hp

  eller

  Psykologi:

  • Psykologi 1-30, 30 hp
  • Psykologi 31-60, 30 hp

  eller

  Sociologi:

  • Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30, 30 hp
  • Sociologi med socialpsykologisk inriktning 31-60, 30 hp

  Innovationsteknik:

  • Examensarbete i innovationsteknik, 20 hp
  • Forskningsdesign och metod, 10 hp

  och

  Psykologi:

  • Psykologi 61-90, 30 hp

  eller

  Sociologi:

  • Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90, 30 hp

  eller

  Sociologi:

  • Sociologi med socialpsykologisk inriktning 1-30, 30 hp

  Studentintervju

  ”Det är så roligt att lära sig nya saker och känna att man utmanas”

  Isabella Carlsson drömmer om att jobba med innovationsarbete i en större organisation och att utveckla sig själv som ledare. Vägen dit går via innovationsprogrammet på MDU.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Helen Lundblad

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 016-15 34 45 E-postadress helen.lundblad@mdu.se