Text

Innovations­programmet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 3 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Att kunna förstå och leda innovationsprocesser är viktigt för att lösa problem och samhällsutmaningar, som leder till hållbara nya innovativa lösningar. Därför behövs innovationsledare som vet hur man på ett framgångsrikt sätt uppmärksammar problem, utvecklar idéer och förverkligar dem.

Innovationsprogrammet är en kandidatutbildning och efter din examen kan du arbeta som innovationsledare, innovationsrådgivare och kreativitets- och tjänstedesigner. Under utbildningen lär du dig både teoretisk och praktisk kunskap för att bli innovationsledare.

 

”Det är så roligt att lära sig nya saker och känna att man utmanas”

Isabella Carlsson drömmer om att jobba med innovationsarbete i en större organisation och att utveckla sig själv som ledare. Vägen dit går via innovationsprogrammet på MDU.

Läs mer

Projekt och samverkan

På innovationsprogrammet får studenterna möjlighet att delta i och leda innovationsprojekt tillsammans med företag och andra organisationer. Här kan du se några exempel på projekt som studenter på programmet genomfört.

Läs mer

Utbildningen

Innovationsprogrammet är ett treårigt kandidatprogram som handlar om att utveckla din egen, andras och organisationers innovativa och kreativa förmåga. Du lär dig analysera innovationsprocesser och föreslå förbättringsåtgärder för att öka innovationsförmågan i en organisation. Du lär dig kreativa verktyg och metoder för att leda nya idéer till förverkligande och innovation. Du har även tillgång till ett kreativitetslabb där vi tillsammans arbetar med verktyg och metoder för kreativitet.

Under tre terminer av sex utvecklar du din kompetens inom ämnet innovationsteknik.

Under din första termin läser du och skapar förståelse för innovationsteknik som ämne genom kurser inom:

 • grundläggande innovation,
 • innovativ projektledning,
 • entreprenörskap och
 • kreativitet.

Under termin 2 kommer vi mer in på processkunskap om praktiskt innovationsarbete genom kurser i omvärldsanalys och tjänsteinnovation samt också mer stödjande ledarskapsförståelse kopplat till innovationsprocessen genom kurser i innovationsledning i teori och praktik samt ansvarsfullt innovation.

Fördjupningsarbete

Under termin 2 utvecklar du även grundläggande vetenskaplig kompetens genom ett fördjupningsarbete som pågår parallellt under hela termin 2.

Under termin 5 kommer din innovationskompetens till sin rätt då du dels skriver ett examensprojekt samt utvecklar ett innovationsbidrag till en målgrupp/uppdragsgivare som du självständigt väljer i samverkan med intressenter.

Till stöd för ditt vetenskapliga projektarbete får du under termin 5 även studera och tillämpa forskningsmetoder.

Unikt i MDU:s program

Unikt för innovationsprogrammet är att vi tar ett större grepp om innovation, där du utifrån en bred teoretisk och praktisk kunskap om innovation och innovationsledning succesivt fördjupar dig för att kunna leda innovationsarbete. Hos oss utvecklar du förmågan att se helheten som bidrar till att öka innovationsförmågan hos människor, företag och organisationer.

Under studietiden får du chansen att stegvis delta i samverkande innovationsprojekt tillsammans med företag och andra organisationer. Exempel på projekt kan vara att analysera ett företags innovationsprocess och ge förbättringsförslag utifrån teori och forskning. Du får även möjlighet att träna på att leda kreativa processer. Genom samverkan med externa organisationer ges goda möjligheter till att få praktisk kunskap om innovationsledning samt knyta kontakter för din framtida yrkeskarriär.

Skapa din egen unika profil

Inom programmet ges du även möjlighet att skapa en egen unik profil, då du till termin 3 kan välja en av våra fördjupningsinriktningar (Sociologi eller Psykologi) alternativ en breddad inriktning där du ges grundläggande kunskaper inom Företagsekonomi, Sociologi och Psykologi.

Dina studier leder till en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet Innovationsteknik, men kan också ge dig möjlighet till fördjupning samt examen inom Psykologi eller Sociologi. Vad du väljer, avgörs av vilken profil du önskar. Önskar du förståelse för innovation relaterat till ett individperspektiv föreslår vi att du väljer fördjupning inom Psykologi, önskas förståelse för innovation utifrån grupp samt samhällsnivå föreslår vi att ni väljer Sociologi. Önskar ni bred förståelse föreslår vi att ni söker vår breda inriktning.


Framtid och jobb

 ”Innovationsledare” är en ny, spännande yrkeskår som vuxit fram de senaste 10 åren. En roll som passar väl för innovationsprogrammets studenter. Det är en utveckling av nuvarande projektledarens roll med större fokus på förändrings- och utvecklingsarbete.

Studenter examinerade vid innovationsprogrammet arbetar i hög utsträckning som projektledare, innovationsledare, entreprenörer (eget företagande), näringslivsutvecklare (del av innovationsstödsystemet), verksamhetsutvecklare samt som tjänstedesigners.

Efter examen har du också möjlighet att söka vårt internationella mastersprogram i innovation och design, för att utifrån ditt eget intresse fördjupa dig inom området och stärka din internationella konkurrenskraft.

Programinnehåll

Åk 1

Innovationsteknik

100 %

Åk 2

Valbara kurser inom:

 • Företagsekonomi/sociologi/psykologi

eller

 • Psykologi

eller

 • Sociologi

100 %

Åk 3

Innovationsteknik

50 %

Valbara kurser

 • Psykologi eller sociologi

50 %

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetslektor /Avdelningschef

Peter Selegård

021-10 15 88

peter.selegard@mdu.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Innovationsprogrammet

  Omfattning

  180 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  3 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-44801

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GKE06)

  Programupplägg

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Kandidatexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

”Att plugga innovation öppnar många dörrar”

Sarah Larsson har studerat innovationsprogrammet och hann under studietiden plocka hem titeln som svensk mästare i entreprenörskap. Nu har hon en karriär inom FN i sikte.

Läs mer

"Mina innovationsstudier har varit till stor nytta"

Möt Daniel Pereaux, tidigare student på innovationsprogrammet. Han är vd vid Fragbite AB, Nordens största gaming/esport community.

Läs mer

"Nöj dig aldrig med din första tanke"

Malin Lampa pluggade innovationsprogrammet och jobbar idag som utvecklingschef på fastighetsbolaget Mimer i Västerås.

Läs mer

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer