Text

Från Sveriges yngsta universitet, till Sveriges äldsta gymnasium

2023-06-02

Jag deltog onsdag 24 maj i 400-årsfirande av västeråsskolan Rudbeckianska gymnasiet. Bland gästerna fanns kronprinsessan Viktoria, prins Daniel samt landshövding, biskop, representanter från Västerås stad och många fler. Här nedan kan ni ta del av det tal jag höll till Sveriges äldsta gymnasium, som företrädare för Sveriges nyaste universitet:

Skulpturen Johannes Rudbeckius av Carl Milles från 1923, som finns i närheten av Rudbeckianska gymnasiet. Foto: Västerås konstmuseum

Skulpturen Johannes Rudbeckius av Carl Milles från 1923, som finns i närheten av Rudbeckianska gymnasiet. Foto: Västerås konstmuseum

"Ers Kungliga Högheter, Herr Landshövding, övriga representanter från Kungliga Hovstaterna, mina damer och herrar, kära elever och blivande studenter!

Med andra ord: Kära Rudbeckianer – ni som är Rudbeckianer, ni som har varit det, och vi som gärna skulle varit det!

Som rektor för Mälardalens universitet, som är Sveriges yngsta universitet, är det mig idag en särskilt ära att gratulera Sveriges första gymnasium.

Att Sveriges första gymnasium och yngsta universitet ligger i samma stad, och att sonen till gymnasiets grundare blev professor och rektor vid Uppsala universitet, har en symbolik som adresserar frågan om övergången från gymnasium till högre studier. En svag övergång till högre studier är idag en stor utmaning i många kommuner runt Mälaren. Och vi måste locka fler studenter till högre studier. Bara så kan Sverige behålla sin ledande position i den internationella kunskapskonkurrensen.

Den svenska skolan kritiseras ofta för att vara undermålig. Jag håller inte med i den kritiken och vet att den svenska skolan står sig väl i en internationell jämförelse. Jag vet även varför: För att en skola alltid är en spegel av sitt samhälle. Och Sverige är ett land som i stort alltid ser till barnens bästa och stödjer barnen i att utvecklas; Sverige är ett barnvänligt land, säger jag med min tyska brytning och bakgrund. Ett barnvänligt land kommer alltid att ha en elevvänlig skola som förmedlar trygghet och ger bra självkänsla. Detta är ett vinnande koncept – oavsett pedagogiska teorier och oavsett jämförande kvantitativa studier som mäter och säger något annat. Och som professor och universitetsrektor, som är inne på sin 84:e termin, kan jag konstatera att motiverade studenter, som vilar i känslan att de kan bli vad de vill – bara de ger järnet – är mer framgångsrika än de som ångestfyllda konkurrerar om höga betyg.

Petrus Johannis Rudbeckius den yngre reste under sina studieår till många länder. Hans alma mater skulle idag ha fått många bockar i kolumnen ”internationalisering” för det. Men idag har vi ett läge där världen har kommit till Västerås, Eskilstuna och många andra kommuner runt Mälaren. De stora företagen och sjukhusen skulle inte fungera utan invandrad kompetens. Och Mälardalens universitet är en del i den internationella akademiska familjen med många studenter och lärare från andra länder samt en rektor från ett annat land. Vi är idag en internationell kunskapsregion, och detta ska vi bejaka och vara stolta över och utveckla.

Må Rudbeckianska gymnasiet fortsatt vara en inkluderande katalysator för den internationella kunskapsregionen Mälardalen: för ett Västerås i världen och för världen i Västerås.

Vivat, cresceat, floreat, Rudbeckianska gymnasiet! – må det leva, må det växa, må det blomstra."