Text

Akademin – en internationell familj som måste kunna göra skillnad

2022-11-22

Den 10 och 11 november 2022 var MDU värd för en konferens på temat internationalisering. Över 200 representanter från alla Sveriges lärosäten samlades på Campus Eskilstuna, och digitalt, för att få inspiration, lyssna på kloka föredrag och diskutera en mycket viktig fråga.

Rektor Martin Hellström på scen under konferens på temat internationalisering

I mitt korta välkomsttal underströk jag vikten av internationalisering och att jag ser alla våra medarbetare och studenter som en del av den internationella akademiska familjen. Ser vi det på det sättet är faktiskt alla våra studenter internationella studenter, inte bara de som kommer till oss från andra länder och som inte pratar svenska.

Vi måste designa våra kurser och program så att internationella perspektiv blir en naturlig del i dem. Tekniken gör det möjligt för oss att koppla upp oss till lärosäten i hela världen. Detta i syfte att ta in så många perspektiv som möjligt och utveckla kunskap globalt. Det är det akademin i grunden handlar om.

På konferensen hölls två föreläsningar om världens utveckling i fråga om hållbarhet. I den ena fick vi höra att vår planet med högre tempo än beräknat styr rakt in i en klimatkatastrof, i den andra att antalet människor på jorden som lever i en demokrati minskat drastiskt de senaste åren och nu utgör bara 13 procent.

Var har akademin varit? Den har tydligen inte bidragit till att undvika eller mildra den katastrofala utvecklingen när det gäller klimatet. Detta trots att det finns fler akademiskt utbildade människor på jorden än någonsin! Och vi har tydligen inte bidragit till en ökad - eller ens bibehållen - demokratisering.​​​​​​​

Akademin verkar göra noll positivt avtryck i fråga om hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv. Trots att de flesta lärosäten och även MDU säger sig vilja verka för en hållbar framtid. Det ser inte ut som att vi varit lyckosamma. Kanske är det dags att tänka nytt och radikalt göra om våra utbildningar?

En hållbar framtid är en mycket större utmaning för mänskligheten än det var att flyga till månen för 80 år sedan. Vi måste designa om våra utbildningar här på jorden för att nå dit. Att bara höja blicken till skyarna räcker inte. Akademin måste utbilda studenterna till att bli internationella game changers och förmedla medvetenheten om denna mission samt ge verktygen till att omsätta den i verkligheten.