Text

Vad menar vi med progressivitet?

2022-10-31

Vid mitt första chefsmöte vid MDU för en vecka sedan, diskuterade vi vad den nuvarande visionen betyder för oss. Har vi ändrat och förnyat våra arbetssätt i linje - och på grund av - den nya visionen? Undervisar vi på samma sätt nu, när MDU vill vara progressivt, samverkande och bidra till en hållbar framtid? Eller är vi redan där och behöver inte ändra något utan bara fortsätta i våra gamla spår?

Frågan ställdes om vi inte borde definiera "progressiv" tydligare. Ett svar blev då att progressiv kommer från det latinska språket och betyder så mycket som "att gå framåt". Jag som inte har svenska som modersmål kollade lite på nätet vad det kan innebära och vilka synonymer som finns. Jag rekommenderar alla som undrar över hur man kan beskriva begreppet att göra samma sak!

Ett tydligt svar och exempel på förklaring av begreppet progressiv, helt i linje med den latinska betydelsen, hittade jag i torsdags i Norge, när jag i samband med en styrelsekonferens befann mig i Oslo. Där möttes jag på folkuniversitetet av följande plakat:

Henrik Ibses tal till Studentsamfundet 1863

Orden är Henrik Ibsens, som 1863 talade till "studentersamfundet". De andas framåtanda, kan man lugnt säga. Det studentsamfund han talade till grundade 1864 folkuniversitetet i Norge, med fri tillgång till utbildning - i regi av studenter.

Redan 1898, fem år efter att kvinnor fick tillgång till utbildningen, var 45% av folkuniversitetets studenter kvinnor.

Så mycket framgång och så mycket - och bred - tillgång till bildning och utbildning satte nationalsocialisterna stopp för 1940. Detta är föga förvånande.

Med tanke på historien är det däremot förvånande att ett riksdagsparti idag, en bit in på 2000-talet, vill minska anslagen för folkbildningen. Jag hoppas att så inte blir fallet och väntar på regeringens budgetproposition(er) framöver. Där får vi se.

Men framför allt önskar jag oss alla, anställda som studenter vid MDU, lika mycket framåtanda som de norska studenterna visade när de bildade folkuniversitetet 1864. Deras agerande borde vara en förebild och inspiration för oss på MDU i en tid där vi pratar om det livslånga lärande och "open science".

Vad blir vårt progressiva svar på dagens utmaningar när det gäller kunskap, säker kunskapskommunikation och medborgarnas nyfikenhet på kunskap? Låt oss vara innovativa, nydanande och progressiva! Var och en på den plats vi befinner oss på och med gemensam kraft!