Text

Akademin för utbildning, kultur och kommuni­kation

På akademin för utbildning, kultur och kommunikation utbildar vi bland annat framtidens lärare, matematiker, musiker och kommunikatörer.

Genom vår forskning inom utbildningsvetenskap ökar vi kvaliteten inom skola och utbildning genom nya insikter om barns, ungdomars och vuxnas olika behov i relation till undervisning och lärande. Vår forskning inom matematik och tillämpad matematik är en stark forskningsprofil både nationellt och internationellt som bidrar både till teknisk utveckling och till ökad förståelse av samhällen och kultur. Den konstnärliga forskningen håller vi just nu på att utveckla med fokus på västerländsk konstmusik och opera.

Akademichef

UKK har utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom ämnena:

  • engelska
  • fysik
  • kammarmusik
  • kemi
  • litteraturvetenskap
  • matematik/tillämpad matematik
  • pedagogik
  • specialpedagogik
  • svenska
  • svenska som andraspråk

På akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) läser våra studenter främst på program inom lärarutbildningar. Akademin erbjuder också program och kurser inom språk och kommunikation, matematik/tillämpad matematik, fysik, musik och opera samt den förberedande utbildningen tekniskt basår. MDU:s forskningsinriktning utbildningsvetenskap och matematik är en del av akademin. På akademin finns samverkansarenan Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) som är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap.

Läs mer om Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL)

På akademin finns också Lärum, där MDU bedriver sitt högskolepedagogiska utvecklingsarbete. Lärum bidrar till att både lärare och studenter utvecklar sina kompetenser.

Läs mer om Lärum


Akademin är värd för följande forskningsinriktning:

Akademin är värd för följande utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå.

Program på förberedande nivå

Program på grundnivå

Program på avancerad nivå

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL)

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning, kompetensutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap.

Läs mer