Text

Speciallärar­programmet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 90  hp
 • home Studieort Västerås
 • location_on Distans Distans
 • access_time Tid 3 år  (deltid 50%)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Som speciallärare arbetar du med att undanröja hinder för barns och elevers utveckling och lärande och leda det pedagogiska arbetet, med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Du får fördjupade kunskaper om olika förhållanden som kan leda till svårigheter i lärandet. Vid MDU ges speciallärarprogrammet med tre olika specialiseringar: barn och elevers språk-, skriv- och läsutveckling; matematikutveckling samt barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning och deras allsidiga kunskapsutveckling. 

format_quote

”Det bästa med mitt arbete är att se elever lyckas”

Ann-Charlotte Munter

alumn - tidigare student

Läs mer

Utbildningen

Utbildningen ger förutsättningar för kvalificerat specialpedagogiskt arbete inom förskola, skola och vuxenutbildning.

Programmet bedrivs på halvfart med obligatoriska träffar under fem till åtta heldagar per termin (företrädelsevis torsdag och/eller fredag). Mellan campusträffarna bedrivs utbildningen på distans.

Vid MDU ges speciallärarprogrammet med tre olika specialiseringar:

 • matematikutveckling
 • språk-, skriv- och läsutveckling
 • intellektuell funktionsnedsättning


Anmälan

Du söker programmet via www.antagning.se. Glöm inte att skicka in en vidimerad kopia på din yrkeserfarenhet (YLE) till Antagningsservice. Observera att detta intyg ska innehålla personuppgifter, anställningens art, omfattning och tidsperiod samt att det ska vara undertecknat av arbetsgivaren.

Intyg om särskild yrkeserfarenhet Pdf, 87.6 kB.


Framtid och jobb

Efterfrågan på utbildade speciallärare är hög och arbetsmarknaden för yrkesgruppen är därmed mycket god. Speciallärare arbetar med att stödja barn och elever och i samverkan med andra yrkesgrupper utveckla verksamhetens lärmiljöer. Arbetet kan innehålla pedagogiskt utvecklingsarbete, rådgivning, pedagogiska utredningar, samt individuellt stöd och undervisning i grupp eller klass.

Programinnehåll

Åk 1

Specialpedagogik 100%

Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete - speciallärare

Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter - speciallärare

Kvalificerade samtal - speciallärare


Åk 2

Specialisering 100%

Matematikutveckling

Språk-, skriv-, och läsutveckling

Intellektuell funktionsnedsättning


Åk 3

Specialpedagogik 100%

Teori och metod i specialpedagogisk forskning - speciallärare

Specialpedagogisk forskning i praktiken - speciallärare

Självständigt arbete i specialpedagogik - speciallärare

Obligatoriska campusträffar


Hösttermin 2023

28 augusti (programstart)

28 och 29 september

9 och 10 november

14 och 15 december

Vårterminen 2024

1 och 2 februari alternativt 8 och 9 februari

14 och 15 mars alternativt 21 och 22 mars

28 mars (digitalt)

11 och 12 april alternativt 18 och 19 april

16 och 17 maj alternativt 23 och 24 maj

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Matematikutveckling (AUM01),

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  3 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-41901

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AUM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Lärarexamen med inriktning mot kunskapsområdet matematikutveckling, (t.ex. examen till lågstadielärare, mellanstadielärare, 1-7 MaNo-lärare) eller lärarexamen med inriktning mot matematik med minst 22,5 hp i ämnet eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper i matematik med minst 22,5 hp i ämnet. Utöver detta krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 70 %, grupp 2 30 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 2. Övrig lärarexamen

  Examen

  Speciallärarexamen

 • Språk-, skriv och läsutveckling (AUM01),

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  3 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-41902

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AUM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Lärarexamen med inriktning mot kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling (t.ex. examen till lågstadielärare, mellanstadielärare, 1-7 SvSo-lärare) eller lärarexamen med inriktning mot svenska med minst 22,5 hp i ämnet eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper i svenska med minst 22,5 hp i ämnet. Utöver detta krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 70 %, grupp 2 30 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 2. Övrig lärarexamen

  Examen

  Speciallärarexamen

 • Intellektuell funktionsnedsättning (AUM01),

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  3 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-41909

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AUM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Lärarexamen (lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års yrkeserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande.

  Urval

  Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 25 %, grupp 2 40 %, grupp 3 35 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet. 2. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 3. Förskollärar- eller fritidspedagogexamen.

  Examen

  Speciallärarexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer