Text

Speciallärar­programmet

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 90 hp

Tid3 år deltid 50%

StudieortVästerås

Som speciallärare arbetar du med att undanröja hinder för barns och elevers utveckling och lärande och leda det pedagogiska arbetet, med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Du får fördjupade kunskaper om olika förhållanden som kan leda till svårigheter i lärandet. Vid MDU ges speciallärarprogrammet med tre olika specialiseringar: barn och elevers språk-, skriv- och läsutveckling; matematikutveckling samt barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning och deras allsidiga kunskapsutveckling.

Välj inriktning

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

90 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

deltid 50%

Studieort

Västerås

Start

2024-09-02

Längd

3 år

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-41909

Urval

Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 25 %, grupp 2 40 %, grupp 3 35 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet. 2. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 3. Förskollärar- eller fritidspedagogexamen.

Särskild behörighet

Lärarexamen (lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års yrkeserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande.

Ansök till hösttermin 2024, Västerås

Ansök till programmet

Om speciallärarprogrammet

Utbildningen ger förutsättningar för kvalificerat specialpedagogiskt arbete inom förskola, skola och vuxenutbildning.

Programmet bedrivs på halvfart med obligatoriska träffar under fem till åtta heldagar per termin. Mellan campusträffarna bedrivs utbildningen på distans.

Vid MDU ges speciallärarprogrammet med tre olika specialiseringar:

 • matematikutveckling
 • språk-, skriv- och läsutveckling
 • intellektuell funktionsnedsättning

Anmälan

Du söker programmet via www.antagning.se. Glöm inte att skicka in en vidimerad kopia på din yrkeserfarenhet (YLE) till Antagningsservice. Observera att detta intyg ska innehålla personuppgifter, anställningens art, omfattning och tidsperiod samt att det ska vara undertecknat av arbetsgivaren.

Intyg om särskild yrkeserfarenhet Pdf, 86.6 kB.

Jobb och framtid

Efterfrågan på utbildade speciallärare är hög och arbetsmarknaden för yrkesgruppen är därmed mycket god. Speciallärare arbetar med att stödja barn och elever och i samverkan med andra yrkesgrupper utveckla verksamhetens lärmiljöer. Arbetet kan innehålla pedagogiskt utvecklingsarbete, rådgivning, pedagogiska utredningar, samt individuellt stöd och undervisning i grupp eller klass.

Obligatoriska campusträffar

Höstterminen 2024

 • 2 september (programstart)
 • 24 och 25 september
 • 5 och 6 november
 • 10 och 11 december

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

  Kurser inom programmet

  Gemensam del

  • Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete - speciallärare, 15 hp
  • Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter - speciallärare, 7,5 hp
  • Kvalificerade samtal - speciallärare, 7,5 hp

  Specialisering Matematikutveckling:

  • Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling I, 15 hp
  • Att arbeta som speciallärare med matematikutveckling II, 15 hp

  Specialisering Språk-, skriv- och läsutveckling:

  • Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling I, 15 hp
  • Att arbeta som speciallärare med språk-, skriv- och läsutveckling II, 15 hp

  Specialisering Intellektuell funktionsnedsättning:

  • Speciallärare - specialisering intelektuell funktionsnedsättning, del 1, 15 hp
  • Speciallärare - specialisering intelektuell funktionsnedsättning, del 2, 15 hp

  Gemensam del

  • Teori och metod i specialpedagogisk forskning - speciallärare, 7,5 hp
  • Specialpedagogisk forskning i praktiken - speciallärare, 7,5 hp

  Specialisering Matematikutveckling

  • Självständigt arbete i specialpedagogik - Speciallärare med specialisering matematikutveckling, 15 hp

  Specialisering Språk-, skriv- och läsutveckling

  • Självständigt arbete i specialpedagogik - Speciallärare med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling, 15 hp

  Specialisering intellektuell funktionsnedsättning

  • Självständigt arbete i specialpedagogik - Specillärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning, 15 hp

  Studentintervju

  ”Det bästa med mitt arbeteär att se elever lyckas”

  Ann-Charlotte Munter arbetar som speciallärare på högstadieskolan Skogstorpsskolan i Eskilstuna - ett arbete som hon har drömt om sedan hon tog sin lärarexamen. – Att se elever lyckas och veta att jag bidragit till att skapa möjligheter för dem känns otroligt bra, säger hon.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Åse By

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 016-15 51 21 E-postadress ase.by@mdu.se
  Helena Tegler

  Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

  Telefonnummer 016-15 32 09 E-postadress helena.tegler@mdu.se