Text

Fortbildning och kompetensutveckling

Fortbildning och kompetens-utveckling

MDU erbjuder ett antal utbildningar och kurser som vänder sig till yrkesverksamma inom näringsliv och offentlig verksamhet.

Kurserna är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag och/eller offentliga verksamheter utifrån konkreta kompetensutmaningar och reella behov.

Innehållet är direkt applicerbart i din verksamhet och utbildningarna vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor.

Vi erbjuder fortbildning i olika former, både som poänggivande kurser och i form av MOOC:ar och öppna seminarier.

Smart produktion

MDU erbjuder poänggivande kurser för dig som arbetar inom industrisektorn och har fokus på smart produktion. Genom samarbete med industri och näringsliv är innehållet i kurserna direkt överförningsbart till din verksamhet.

Läs mer

AI och mjukvaruutveckling

MDU erbjuder poänggivande onlinekurser för dig som arbetar med AI och mjukvaruutveckling. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Läs mer

Energi- och miljö

MDU erbjuder poänggivande kurser online för dig som är yrkesverksam inom miljö- och energisektorn. Kurserna passar också för studenter som önskar fördjupa sig i området.

Läs mer

Förskola och skola

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för dig som arbetar i förskola och skola. På uppdrag av Skolverket ges bland annat kurser inom Lärarlyftet.

Läs mer

Ekonomi, organisation och marknadsföring

MDU erbjuder kompetensutveckling och skräddarsydda workshoppar inom bland annat ekonomi, marknadsföring, organisation och ledning samt affärsjuridik.

Läs mer

Hälsa och välfärd

MDU erbjuder både poänggivande kurser och andra former av utbildningar för yrkesverksamma inom områdena hälsa och välfärd.

Läs mer

Innovationsteknik

MDU erbjuder poänggivande kurser för dig som vill kompetensutvecklas för arbete inom innovation och förändring i näringsliv eller offentlig sektor.

Läs mer

Statsvetenskap och offentlig förvaltning

MDU erbjuder poänggivande kurser för dig som är intresserad av politik eller arbetar inom offentlig förvaltning.

Läs mer
Till toppen