Text

Programmet är stängt för anmälan.

”Det bästa med mitt arbete
är att se elever lyckas”

Ann-Charlotte Munter arbetar som speciallärare på högstadieskolan Skogstorpsskolan i Eskilstuna - ett arbete som hon har drömt om sedan hon tog sin lärarexamen.
– Att se elever lyckas och veta att jag bidragit till att skapa möjligheter för dem känns otroligt bra, säger hon.

Sahar, teknisk matematik

Att arbeta som speciallärare handlar om att skapa förutsättningar för att alla barn och ungdomar ska kunna utveckla sin fulla potential. Som speciallärare arbetar man såväl med barn, elever och studerande som med föräldrar och kollegor.

– Jag tycker om att arbeta med lärarna ute på fältet och mina andra kollegor. Det är ett underbart samarbete där alla bidrar, säger Ann-Charlotte.

Arbetet som speciallärare är varierande och kan innehålla pedagogiskt utvecklingsarbete, handledning, kartläggning, utredning, uppföljning samt individuellt stöd och undervisning i grupp eller klass. Ann-Charlotte förklarar det närmare;

– Jag har många olika arbetsuppgifter. Det handlar bland annat om att identifiera elevers svårigheter, stötta lärare inne i klassrummen samt i undervisningen med hela klasser, grupper och enskilda elever. Ibland handlar det till och med om att handleda läraren, exempelvis med anpassningar för elever, individualisering och pedagogiska/didaktiska frågor, säger Ann-Charlotte.

Ann-Charlotte läste speciallärarprogrammet med inriktning matematikutveckling. Utbildningen har varit viktig och stärkt henne i hennes roll som speciallärare.

– Utbildningen har byggt ryggraden i min yrkesprofessionalitet. Den har stärkt mig i min roll när det gäller att bygga goda relationer och skapa värderingar. Dessutom har jag fått möjlighet att träffa likasinnade, vilket har gett mig möjlighet att knyta goda kontakter med andra inom samma yrke och utbyta kunskaper och erfarenheter både under utbildningen och efter utbildningen, säger hon.

Ann-Charlotte ser ljust på framtiden.

– Jag trivs väldigt bra i mitt yrke. Dessutom ser arbetsmarknaden i dagsläget mycket ljus ut och framtiden ser minst lika säker ut.


Program

Speciallärarprogrammet

Intellektuell funktionsnedsättning (AUM01)

 • Högskolepoäng 90 HP
 • Omfattning 3 år (deltid 50%)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Speciallärarprogrammet

Matematikutveckling (AUM01)

 • Högskolepoäng 90 HP
 • Omfattning 3 år (deltid 50%)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Speciallärarprogrammet

Språk-, skriv och läsutveckling (AUM01)

 • Högskolepoäng 90 HP
 • Omfattning 3 år (deltid 50%)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås