Text

Analytical Finance

  • fiber_manual_record Högskolepoäng 180  hp
  • home Studieort Västerås
  • access_time Tid 3 år  (heltid)
  • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Kandidatprogrammet i Analytical Finance förbereder dig för en spännande karriär inom den internationella finansvärlden. Med grundliga kunskaper i matematik kommer du exempelvis kunna genomföra kvantitativa analyser på finansmarknader och hantera finansiella portföljer.

 

Student från programmet Analytical finance sitter med en bok

Utbildningen

Programmets tyngdpunkt är på matematik/tillämpad matematik, men du läser även nationalekonomi och företagsekonomi. Sista året väljer du inriktning antingen mot matematik/tillämpad matematik med specialisering inom finansiell matematik eller nationalekonomi.

Kombinationen av matematik, finans och beräkningsmetoder ger dig goda förutsättningar för en framgångsrik karriär i finansbranschen. Genom avancerade matematiska verktyg kan du lösa verkliga finansiella problem. Avancerade finansiella programvaror och programmeringsspråk som nyttjas i finansbranschen används i undervisningen.

Dina lärare är yrkesverksamma i finanssektorn eller forskar på universitetet. Det gör att du tar del av den senaste forskningen inom området samtidigt som du har en nära kontakt med arbetslivet.

Genom Analytical Finance kan du välja att ta ut en examen inom två olika huvudområden: antingen matematik/tillämpad matematik med inriktning mot finansiell matematik alternativt nationalekonomi. Valet gör du inför ditt tredje år vid utbildningen.

Analytical Finance är internationellt orienterat och programmet ges på engelska. Det lockar internationella och svenska studenter.


Framtid och jobb

Efterfrågan på matematiker med kunskaper inom finans och nationalekonomi är stor. Efter utbildningen är du konkurrenskraftig för en attraktiv tjänst inom bank, investerings- eller försäkringsbranschen, på statlig myndighet som Finansinpektionen, eller ett finansiellt institut.

Tidigare studenter arbetar idag som finansiella analytiker, riskanalytiker, ekonomiska ingenjörer, företagsanalytiker, fastighetsanalytiker och återförsäkringschefer.

Med en kandidatexamen i matematik/tillämpad matematik med inriktning finansiell matematik kan du även få en tjänst på företag som arbetar med informationsteknik eller andra teknikområden.

Efter utbildningen kan du välja att fördjupa dina kunskaper genom att läsa det tvååriga masterprogrammet i Financial Engineering, eller det tvååriga masterprogrammet i teknisk matematik, antingen vid MDU eller vid något annat lärosäte i världen.

Masterprogrammet i Financial Engineering

Masterprogrammet i teknisk matematik

Programinnehåll

Åk 1

Matematik/tillämpad matematik

50 %

Företagsekonomi

25 %

Nationalekonomi

25 %

Åk 2

Matematik/tillämpad matematik

50 %

Datavetenskap 12,5 %

Engelska 12,5 %

Nationalekonomi

25 %

Åk 3

Valbart

100 %

Alternativ 1 - Matematik/tillämpad matematik

Alternativ 2 - Nationalekonomi


Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetslektor i matematik / tillämpad matematik

Milica Rancic

milica.rancic@mdu.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer

Tips om andra program

Kandidatprogram i teknisk matematik

För dig som vill använda kärleken till matematiken och dess logiska följder till att utveckla framtidens teknik. Efter utbildningen kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden, då matematik används inom en mängd yrkesområden och branscher. Du kan exempelvis jobba inom områden som kommunikationsteknik, robotik, finans och hälsoteknik.

Läs mer