Text

Analytical Finance

Kandidatprogrammet i Analytical Finance förbereder dig för en spännande karriär inom den internationella finansvärlden. Med grundliga kunskaper i matematik kommer du exempelvis kunna genomföra kvantitativa analyser på finansmarknader och hantera finansiella portföljer.

Om utbildningen

Studera Analytical Finance för en framtid inom finansbranschen. Kombinationen av matematik, finans och beräkningsmetoder ger dig de verktyg du behöver för att lösa verkliga finansiella problem. Vi använder avancerade matematiska verktyg och undervisar i finansiella programvaror och programmeringsspråk som används i branschen.

Programmet fokuserar på matematik/tillämpad matematik, men inkluderar även kurser i nationalekonomi och företagsekonomi. I ditt sista år väljer du mellan inriktningarna matematik/tillämpad matematik med specialisering inom finansiell matematik eller nationalekonomi.

Våra lärare är inte bara experter inom sina områden, de är även yrkesverksamma inom finanssektorn eller framstående forskare vid universitetet. Det innebär att du håller dig i framkant av finansforskningen samtidigt som du bygger värdefulla nätverk inom branschen.

Genom Analytical Finance kan du välja att ta ut en examen inom:

 • matematik/tillämpad matematik med inriktning mot finansiell matematik
 • nationalekonomi.

Valet gör du inför ditt tredje år vid utbildningen. Det är din framtid och du bestämmer vägen framåt.

Analytical Finance är internationellt inriktat och ges på engelska. Det lockar både svenska och internationella studenter vilket skapar en dynamisk och global inlärningsmiljö. Här tar du det första steget mot att bli en framstående expert inom finansiell matematik.

Jobb och framtid

Efterfrågan på matematiker med kunskaper inom finans och nationalekonomi är stor. Efter utbildningen är du konkurrenskraftig för en attraktiv tjänst inom bank, investerings- eller försäkringsbranschen, på statlig myndighet som Finansinpektionen, eller ett finansiellt institut.

Tidigare studenter arbetar idag som finansiella analytiker, riskanalytiker, ekonomiska ingenjörer, företagsanalytiker, fastighetsanalytiker och återförsäkringschefer.

Med en kandidatexamen i matematik/tillämpad matematik med inriktning finansiell matematik kan du även få en tjänst på företag som arbetar med informationsteknik eller andra teknikområden.

Efter utbildningen kan du välja att fördjupa dina kunskaper genom att läsa det tvååriga masterprogrammet i Financial Engineering, eller det tvååriga masterprogrammet i teknisk matematik, antingen vid MDU eller vid något annat lärosäte i världen.

Masterprogrammet i Financial Engineering

Masterprogrammet i teknisk matematik

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Kurser kan gå i olika takt och vara olika långa. Som programstudent har du platsgaranti till kurser i ditt program och du pluggar kurserna i en bestämd ordning. Vissa kurser inom ett program är obligatoriska och vissa är valbara.

 • Matematik/tillämpad matematik

  33,0 %

 • Valbara kurser

  33,0 %

 • Nationalekonomi

  16,0 %

 • Företagsekonomi

  8,0 %

 • Datavetenskap

  4,0 %

 • Engelska

  4,0 %

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.