Text

Master­programmet i didaktik

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 120  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • location_on Distans Distans
 • access_time Tid 4 år  (deltid 50%)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Master- och magisterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som arbetar inom förskola eller skola och är intresserad av lärandets, undervisningens och utbildningens villkor. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta med utvecklingsarbete i förskola och skola, och driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund.

”Nyfikenheten lockade mig att läsa programmet”

Möt studenten Sanna Hillerdal, som i framtiden vill jobba med skolutveckling eller bedriva forskning. Vägen dit går via masterprogrammet i didaktik. – Alla som är intresserade av didaktik och lärande borde söka, framför allt om du vill fördjupa dina teoretiska kunskaper och utöka din förståelse. Sök direkt. Du har inget att förlora men allt att vinna.

Läs mer

Utbildningen

Under utbildningen lär du dig att initiera och driva skolutvecklingsprojekt, och får fördjupade kunskaper i hur du kan utveckla din yrkesroll inom profession, arbetssätt, ämnesfrågor och kunskapssyn. Samtliga kurser inom programmet ges inom huvudområdet didaktik. Kurserna består av föreläsningar och seminarier, i kombination med egna studier och fältarbeten. Praktik och teori vävs ihop till en helhet, genom att teoretiska moment kombineras med olika typer av praktiska uppgifter kopplade till din yrkesroll.

Om du redan har en utbildning på avancerad nivå, exempelvis som speciallärare eller specialpedagog, finns möjlighet att läsa in masterprogrammet på kortare tid. Kontakta gärna studievägledare för mer information.


Inriktningar

Inom utbildningen väljer du valbara kurser antingen mot förskola eller skola.

Du kan välja att ta ut en magisterexamen och/eller en masterexamen. Utbildningen på masternivå omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav de första 60 innefattar studier på magisternivå.


Studieupplägg

Du studerar halvfart på distans, med obligatoriska träffar, kvällstid, i Eskilstuna varje termin.


Framtid och jobb

Det finns ett stort behov av lärare med utbildning på avancerad nivå, inom alla skolformer, såsom förskola, grundskola och gymnasieskola. Efter utbildningen är du väl rustad för att påbörja en forskarutbildning i didaktik. Efter de fem första delkurserna kan du också välja att ta ut en magisterexamen. Som master- eller magisterutbildad kan du arbeta med att utveckla lärargärning, ämnesinnehåll, kunskapssyn och arbetssätt. Du kan också driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund.

Programinnehåll

Åk 1

Didaktik 62,5%

Valbar inriktning

inriktning förskola 37,5%
inriktning skola 37,5%

Åk 2

Didaktik 50%

Valbar inriktning

inriktning förskola 50%
inriktning skola 50%

Åk 3

Didaktik 100%Åk 4

Didaktik 50%

Valbar inriktning

inriktning förskola 50%
inriktning skola 50%

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Masterprogram i didaktik

  Omfattning

  120 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  4 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-41900

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GSL01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Förskollärarexamen alternativt lärarexamen om minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde utbildningsvetenskap, pedagogik, specialpedagogik, didaktik eller motsvarande, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet. Alternativt magisterexamen om minst 240 högskolepoäng med huvudområde i ett av lärarutbildningens ämnesområden. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Masterexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Emelie vill bredda sina karriärmöjligheter

Efter att tidigare ha läst förskollärarprogrammet vid MDU läser nu Emelie Högberg Masterprogrammet i didaktik. En av anledningarna till att hon valde att läsa vidare var för att utveckla sin roll som lärare och på så sätt skapa nya karriärmöjligheter för framtiden.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer