Text

Masterprogrammet i didaktik

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 120 hp

Tid4 år deltid 50%

StudieortEskilstuna

Master- och magisterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som arbetar inom förskola eller skola och är intresserad av lärandets, undervisningens och utbildningens villkor. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta med utvecklingsarbete i förskola och skola, och driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

120 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

deltid 50%

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-09-02

Längd

4 år

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-41900

Urval

Antal högskolepoäng

Särskild behörighet

Förskollärarexamen alternativt lärarexamen om minst 180 högskolepoäng eller kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde utbildningsvetenskap, pedagogik, specialpedagogik, didaktik eller motsvarande, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i huvudområdet. Alternativt magisterexamen om minst 240 högskolepoäng med huvudområde i ett av lärarutbildningens ämnesområden. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Ansök i Eskilstuna hösttermin 2024

Ansök

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig att initiera och driva skolutvecklingsprojekt, och får fördjupade kunskaper i hur du kan utveckla din yrkesroll inom profession, arbetssätt, ämnesfrågor och kunskapssyn.

Samtliga kurser inom programmet ges inom huvudområdet didaktik. Kurserna består av föreläsningar och seminarier, i kombination med egna studier och fältarbeten. Praktik och teori vävs ihop till en helhet, genom att teoretiska moment kombineras med olika typer av praktiska uppgifter kopplade till din yrkesroll.

Om du redan har en utbildning på avancerad nivå, exempelvis som speciallärare eller specialpedagog, finns möjlighet att läsa in masterprogrammet på kortare tid. Kontakta gärna studievägledare för mer information.

Inriktningar

Inom utbildningen väljer du valbara kurser antingen mot förskola eller skola.

Du kan välja att ta ut en magisterexamen och/eller en masterexamen. Utbildningen på masternivå omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav de första 60 innefattar studier på magisternivå.

Studieupplägg

Du studerar halvfart på distans, med obligatoriska träffar, kvällstid, i Eskilstuna varje termin.

Jobb och framtid

Det finns ett stort behov av lärare med utbildning på avancerad nivå, inom alla skolformer, såsom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Efter utbildningen är du väl rustad för att påbörja en forskarutbildning i didaktik.

Efter de fem första delkurserna kan du också välja att ta ut en magisterexamen. Som master- eller magisterutbildad kan du arbeta med att utveckla lärargärning, ämnesinnehåll, kunskapssyn och arbetssätt.

Du kan också driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

  • Didaktik

    65,0 %

  • Valbar inriktning

    34,0 %

Studentintervju

Emelie vill bredda sina karriärmöjligheter

Efter att tidigare ha läst förskollärarprogrammet vid MDU läser nu Emelie Högberg Masterprogrammet i didaktik. En av anledningarna till att hon valde att läsa vidare var för att utveckla sin roll som lärare och på så sätt skapa nya karriärmöjligheter för framtiden.

Läs mer

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Ann Hagernäs

Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

Telefonnummer 016-15 37 96 E-postadress ann.hagernas@mdu.se