Text

Emelie vill bredda sina karriärmöjligheter

Efter att tidigare ha läst förskollärarprogrammet vid MDU läser nu Emelie Högberg Masterprogrammet i didaktik. En av anledningarna till att hon valde att läsa vidare var för att utveckla sin roll som lärare och på så sätt skapa nya karriärmöjligheter för framtiden.

Emelie Högberg, student vid materprogrammet i didaktik

− För mig har betydelsen av studier och vikten av att alltid lära mig mer blivit tydligare. Att skapa nya kunskaper, byta erfarenheter mellan kursdeltagare vilket också innebär nya insikter om andra skolformer. Genom min utbildning får jag verktyg i bemötande, kunskap och förhållningssätt för var och en av dem som jag möter i min yrkesroll, både bland vuxna och barn.

Vad var det som lockade dig till att läsa Masterprogrammet i didaktik?

− Det är spännande att lära sig mer om förskolans och skolans görande. Vad gör vi och varför gör vi på vissa sätt? Och för vem gör vi det? I denna utbildning får jag prata om förskolans görande tillsammans med andra som har samma intresse som mig. I utbildningen vrider och vänder vi på stort som smått, diskuterar med personer som brinner för samma sak som jag.

− Två andra anledningar till att jag sökte programmet var att jag ville utveckla min roll som lärare och att jag karriärmässigt ville öppna fler dörrar för framtiden, bredda min kompetens för att få möjligheten att arbeta med fler saker.

Vad har varit det bästa hittills med utbildningen?

− De lektorer/professorer vi haft under våra kurser är alla otroligt kunniga inom sitt ämnesområde. Det är häftigt och inspirerande att lyssna till personer som vigt stor del av sina yrkesliv inom respektive ämnesområde.

− Det är roligt att studera och lära sig nya saker. Jag uppskattar också nya möten inom utbildningen. Att bygga ett kontaktnät, både med personer jag studerar med, och med personer jag haft kontakt och tagit hjälp av genom olika fältuppgifter.

Vad vill du jobba med i framtiden?

− Mitt yrkesmässiga mål är att läsa till specialpedagog, det målet hade jag redan när jag påbörjade min förskollärarutbildning. Innan och under mina förskollärarstudier arbetade jag som personlig assistent. Det specialpedagogiska forskningsfältet och specialpedagogiska frågor har alltid intresserat mig.

− Specialpedagogutbildningen kräver minst tre års yrkeserfarenhet, som jag nu är behörig att söka. Min ambition är att ta examen från Masterprogrammet i juni och fortsätta läsa på specialpedagogprogrammet i höst.

− I framtiden är min ambition att kunna kombinera mina tre utbildningar (förskollärare, masterutbildningen och specialpedagog). Ett drömjobb vore att få arbeta med specialpedagogiska frågor på heltid, driva utvecklingsprojekt och förbättra förutsättningar för barn i förskola och skola. Kanske i framtiden även forska inom ämnet?

Rekommenderar du andra att söka till programmet?

− Verkligen! Till de som frågar hur det är att läsa programmet brukar jag svara att jag växer två centimeter varje tillfälle vi träffas. Jag har under programmet växt både som person och som lärare. Man växer mycket i sin roll att ständigt ta del av den senaste forskningen, diskutera den och förhålla sig till den i sin yrkesroll.

− Att hela tiden ifrågasätta förgivettagna sanningar. Kunskaper och erfarenheter vi ger och får av varandra som läser samma program. Att med ny kunskap förhålla sig till den i sitt dagliga arbete gör att jag ständigt utvecklas och blir tryggare i min yrkesroll.