Text

Masterprogrammet i teknisk matematik

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 120 hp

Tid2 år heltid

StudieortVästerås

Om du vill fördjupa dig inom matematiken och dess tillämpningar, bidra till framtidens tekniska utveckling och samtidigt vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Då är det här ett program för dig. Utbildningen ger dig avancerade matematiska verktyg till exempel för att utföra datanalyser, optimering, matematisk modellering och vid analyser av big data.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

120 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

heltid

Studieort

Västerås

Start

2024-09-02

Längd

2 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Anmälningskod

MDU-41907

Urval

Platsgaranti

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom matematik, naturvetenskapliga ämnen eller tekniska ämnen, vari ingår programmering samt minst 45 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik med successiv fördjupning vari ingår sannolikhetslära och diskret matematik. Dessutom krävs Engelska A eller Engelska 5. Sökande med andra meriter än ovanstående examen, men med dokumenterade prestationer motsvarande ovanstående behörighetskrav, är också behörig. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Ansök till hösttermin 2024, Västerås

Ansök till programmet

Om utbildningen

Masterprogrammet i teknisk matematik fördjupar dina kunskaper inom matematiken och dess tillämpningar.

Du får med dig kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla ny teknik, driva företag och bidra till ett hållbart samhälle.

Under utbildningen lär du dig att behärska kraftfulla matematiska metoder som används inom statistik, informationsteknik, datavetenskap, energi- och miljöteknik, robotik- och reglerteknik samt optimering.

Programmets kursutbud är väl genomtänkt och ger dig såväl goda teoretiska kunskaper som ett väl utvecklat tekniskt arbetssätt. Det gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Du kommer att läsa kurser i till exempel matristeori, optimering, dataanalys, numerisk analys och algebra, vilka samtliga används i modern ingenjörskonst. Innehållet i programmets kurser innefattar bland annat ämnen som big data, säker och tillförlitlig kommunikation, Pagerank-algoritmen och matematisk modellering.

Då lärarna på programmet är aktiva forskare med många internationella kontakter har du tillgång till den moderna matematiska världen.

Under utbildningen kommer du även i direktkontakt med näringslivet och specialister inom utveckling och forskning.

Jobb och framtid

Alla framtidsteknologier är baserade på och beroende av matematiska metoder och beräkningsverktyg. Ett brett och relevant kunnande inom matematikens tillämpningar och metoder efterfrågas därför inom många branscher. Det gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden, såväl inom näringslivet som offentlig sektor.

Specialister inom teknisk matematik behövs i banker, försäkringsbolag, ingenjörs- och konsultföretag, internetföretag, byggföretag, läkemedelsbolag, energibolag och inom akademin.

Efter din examen kan du arbeta med utveckling eller forskning i ett eget företag, eller i ett svenskt eller multinationellt företag som använder matematiska eller statistiska metoder, beräkningar och algoritmer i sina teknologiska lösningar.

Det finns också goda möjligheter att fortsätta som forskarstuderande vid MDU eller andra universitet och högskolor i Sverige, eller utomlands.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Matematik/tillämpad matematik

  81,0 %

 • Valbart

  18,0 %

  Kurser inom programmet

  Matematik/tillämpad matematik:

  • Fourieranalys, 7,5 hp
  • Multivariat statistik, 7,5 hp
  • Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp
  • Diskret matematik, fortsättningskurs, 7,5 hp
  • Matematiken bakom internet, 7,5 hp

  För masterexamen:

  • Komplexitetsteori, 7,5 hp
  • Simulering, 7,5 hp

  Valbart

  Matematik/tillämpad matematik:

  • Analysens grunder, 7,5 hp
  • Grafteori, nätverk och tillämpningar, 7,5 hp
  • Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp
  • Operationsanalys, 7,5 hp
  • Projektarbete i matematik, 7,5 hp

  För magisterexamen:

  • Examensarbete i matematik (magister), 15 hp

  Valbart

  • Komplexitetsteori, 7,5 hp
  • Simulering, 7,5 hp

  Matematik/tillämpad matematik:

  • Numerisk linjär algebra, 7,5 hp
  • Dataanalys, klustring och klassificering, 7,5 hp
  • Abstrakt algebra, 7,5 hp
  • Optimering, 7,5 hp
  • Examensarbete i matematik, 30 hp

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Malin Lundin

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 021-10 70 50 E-postadress malin.lundin@mdu.se