Text

Master­programmet i teknisk matematik

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 120  hp
 • home Studieort Västerås
 • access_time Tid 2 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Om du vill fördjupa dig inom matematiken och dess tillämpningar, bidra till framtidens tekniska utveckling och samtidigt vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Då är det här ett program för dig. Utbildningen ger dig avancerade matematiska verktyg till exempel för att utföra datanalyser, optimering, matematisk modellering och vid analyser av big data.

format_quote

Sahar Tahvili utvecklar framtidens tekniska lösningar

Sahar Tahvili

Tidigare student

Läs mer

Utbildningen

Masterprogrammet i teknisk matematik fördjupar dina kunskaper inom matematiken och dess tillämpningar. Du får med dig kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla ny teknik, driva företag och bidra till ett hållbart samhälle.

Under utbildningen lär du dig att behärska kraftfulla matematiska metoder som används inom statistik, informationsteknik, datavetenskap, energi- och miljöteknik, robotik- och reglerteknik samt optimering. Programmets kursutbud är väl genomtänkt och ger dig såväl goda teoretiska kunskaper som ett väl utvecklat tekniskt arbetssätt. Det gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv. Du kommer att läsa kurser i till exempel matristeori, optimering, dataanalys, numerisk analys och algebra, vilka samtliga används i modern ingenjörskonst. Innehållet i programmets kurser innefattar bland annat ämnen som big data, säker och tillförlitlig kommunikation, Pagerank-algoritmen och matematisk modellering.

Då lärarna på programmet är aktiva forskare med många internationella kontakter har du tillgång till den moderna matematiska världen. Under utbildningen kommer du även i direktkontakt med näringslivet och specialister inom utveckling och forskning.


Framtid och jobb

Alla framtidsteknologier är baserade på och beroende av matematiska metoder och beräkningsverktyg. Ett brett och relevant kunnande inom matematikens tillämpningar och metoder efterfrågas därför inom många branscher. Det gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden, såväl inom näringslivet som offentlig sektor.

Specialister inom teknisk matematik behövs i banker, försäkringsbolag, ingenjörs- och konsultföretag, internetföretag, byggföretag, läkemedelsbolag, energibolag och inom akademin. Efter din examen kan du arbeta med utveckling eller forskning i ett eget företag, eller

i ett svenskt eller multinationellt företag som använder matematiska eller statistiska metoder, beräkningar och algoritmer i sina teknologiska lösningar. Det finns också goda möjligheter att fortsätta som forskarstuderande vid MDU eller andra universitet och högskolor i Sverige, eller utomlands.

Programinnehåll

Åk 1

Matematik/tillämpad matematik

62,5%

Valbart Matematik/tillämpad matematik, datavetenskap och energiteknik

37,5%

Åk 2

Matematik/tillämpad matematik

100%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Masterprogram i teknisk matematik

  Omfattning

  120 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  2 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-41907

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AMM04)

  Särskild behörighet

  Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom matematik, naturvetenskapliga ämnen eller tekniska ämnen, vari ingår programmering samt minst 45 högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik med successiv fördjupning vari ingår sannolikhetslära och diskret matematik. Dessutom krävs Engelska A eller Engelska 5. Sökande med andra meriter än ovanstående examen, men med dokumenterade prestationer motsvarande ovanstående behörighetskrav, är också behörig. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Platsgaranti

  Examen

  Masterexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer