Text

Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare 4-6

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 75 hp

Tid1 1/4 år heltid

StudieortFlera orter

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort distansutbildning med några campusträffar för dig som har en examen från högskola/universitet med inriktning mot matematik, naturvetenskap och/eller teknik men som saknar lärarbehörighet.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

75 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-08-26

Längd

1 1/4 år

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-41999

Urval

Antal högskolepoäng

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier. En generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336), eller en yrkesexamen enligt bilaga 1 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336). Endast examina enligt bilaga 2 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336) som leder till undervisningsbehörighet i grundskolans årskurs 4-6 i ämnena Matematik, NO, Teknik är aktuella som särskild behörighet till denna utbildning. Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund för särskild behörighet enligt SFS 2021:1336.

Grundlärarexamen

Ansök till hösttermin 2024, Eskilstuna

Ansök till programmet

Om utbildningen

Utbildningen ges inom det uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämneslärarexamen som regeringen gett MDU.

Försöksverksamheten startade 2022 och pågår till och med 31 januari 2028.

Kompletterande pedagogisk utbildning leder till en grundlärarexamen med behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6 i de naturorienterande ämnena, teknik och matematik.

Studietakten är på helfart under en höst-, en vår- och en sommartermin. Det innebär att du är färdig grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 efter ett års studier.

Utbildningen består av:

 • 20 högskolepoäng utbildningsvetenskapliga kurser (UVK),
 • 20 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och
 • 35 högskolepoäng ämnes- och ämnesdidaktiska studier i matematik
 • samt naturorienterande ämnen och teknik.

Under studierna varvas teori och praktik för att på bästa sätt förbereda dig för läraryrket.

UVK-kurserna berör det som är centralt kopplat till din yrkesroll som lärare. Till exempel lärande och utveckling, ledarskap, bedömning och betygsättning, skolans organisation och styrdokument och läraryrkets samhällsuppdrag.

Studierna i ämne och ämnesdidaktik är till huvuddelen inriktade på matematik (25 högskolepoäng) men även 10 högskolepoäng naturorienterande ämnen och teknik ingår.

Under VFU:n kommer du, under ledning av erfarna lärare, att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i den VFU-skola där du är placerad.

Din VFU sker inom relevant ålderskategori och skolform samt i relevanta ämnesområden. Den omfattar bland annat egen undervisning, auskultationer, föräldrasamtal och andra aktiviteter i skolans vardag. Utsedd handledare måste vara legitimerad i rätt ämne och skolform samt vara utbildad handledare.

MDU har avtal för VFU-placering med några kommuner inom den region vi verkar inom vilket innebär att det enbart är i dessa kommuner universitetet kan garantera en VFU-placering.

Önskar du en VFU-placering hos en skolhuvudman där MDU inte har avtal kan du ordna med det själv och efter att universitetet godkänt skolhuvudmannen skrivs avtal mellan skolhuvudmannen och MDU.

Behörighet till utbildningen

För att vara behörig till kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare 4-6 krävs utöver grundläggande behörighet för högskolestudier en akademisk examen i enlighet med SFS 2021:1336. De examina som är aktuella finner du i bilaga 1 till förordningen Länk till annan webbplats..

Din examen måste också vara från ett land som ingår i Lissabonkonventionen. Se vilka länder som ingår. Länk till annan webbplats.

Undervisningsform

Den här utbildningen ges på distans med obligatoriska campusträffar, antingen i Skellefteå eller Eskilstuna.

Här finns samlad information om hur det är att plugga på distans på MDU. Länk till annan webbplats.

Du läser utbildningen på distans med schemalagd distansundervisning dagtid. Utöver det förekommer några obligatoriska campusträffar i Eskilstuna varje termin.

Du läser utbildningen på distans med schemalagd distansundervisning dagtid. Utöver det förekommer några obligatoriska campusträffar i Skellefteå varje termin.

Jobb och framtid

Lärare är ett allt mer angeläget framtidsyrke där du vägleder och stöttar eleverna, får dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidrar till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor.

Kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare 4-6 leder till en grundlärarexamen med kompetens att undervisa i de naturorienterande ämnena, teknik och matematik i grundskolans årskurser 4-6.

Du får ett stimulerande arbete, där du både arbetar självständigt och tillsammans med andra.

Grundlärare med inriktning mot undervisning inom grundskolans årskurs 4-6 är eftertraktade på arbetsmarknaden och du kan se fram emot ett kreativt och självständigt arbete med goda framtidsutsikter.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Ämnesstudier

  46,0 %

 • Utbildningsvetenskaplig kärna

  27,0 %

 • Verksamhetsförlagd utbildning

  27,0 %

  Kurser inom programmet

  Årskurs 1

  Utbildningsvetenskaplig kärna:

  • Skolans villkor, lärarens uppdrag samt elevers utveckling och lärande - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 12 hp
  • Specialpedagogik, bedömning och betygssättning - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 8 hp

  Verksamhetsförlagd utbildning:

  • Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 9 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 11 hp

  Ämnesstudier:

  • Matematik med didaktik, del 1 - KPU, grundlärare årskurs 4-6 10 hp
  • Matematik med didaktik, del 2 - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 15 hp
  • Naturorienterande ämnen och teknik med didaktik - KPU, grundlärare årskurs 4-6, 10 hp

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Ann Hagernäs

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 016-15 37 96 E-postadress ann.hagernas@mdu.se