Text

Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare 4-6

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 75  hp
 • home Studieort Västerås
 • location_on Distans Distans
 • access_time Tid 1 1/4 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Kompletterande pedagogisk utbildning är en kort distansutbildning med några campusträffar för dig som har en examen från högskola/universitet med inriktning mot matematik, naturvetenskap och/eller teknik men som saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grundskola årskurs 4-6 och omfattar 75 högskolepoäng.

Lärare vid elever

Utbildningen ges inom det uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund- eller ämneslärarexamen som regeringen gett Mälardalens universitet. Försöksverksamheten startade 2022 och pågår till och med 31 januari 2028.


Utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning leder till en grundlärarexamen med behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6 i de naturorienterande ämnena, teknik och matematik. Studietakten är på helfart under en höst-, en vår- och en sommartermin. Det innebär att du är färdig grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 efter ett års studier. Du läser utbildningen på distans med schemalagd distansundervisning dagtid samt några obligatoriska campusträffar i Västerås varje termin.

Utbildningen består av 20 högskolepoäng utbildningsvetenskapliga kurser (UVK), 20 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och 35 högskolepoäng ämnes- och ämnesdidaktiska studier i matematik samt naturorienterande ämnen och teknik. Under studierna varvas teori och praktik för att på bästa sätt förbereda dig för läraryrket.

UVK-kurserna berör det som är centralt kopplat till din yrkesroll som lärare. Till exempel lärande och utveckling, ledarskap, bedömning och betygsättning, skolans organisation och styrdokument och läraryrkets samhällsuppdrag.

Studierna i ämne och ämnesdidaktik är till huvuddelen inriktade på matematik (25 högskolepoäng) men även 10 högskolepoäng naturorienterande ämnen och teknik ingår.

Under VFU:n kommer du, under ledning av erfarna lärare, att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i den VFU-skola där du är placerad. Din VFU sker inom relevant ålderskategori och skolform samt i relevanta ämnesområden. Den omfattar bland annat egen undervisning, auskultationer, föräldrasamtal och andra aktiviteter i skolans vardag.

MDU har avtal för VFU-placering med några kommuner inom den region vi verkar inom vilket innebär att det enbart är i dessa kommuner universitetet kan garantera en VFU-placering. Önskar du en VFU-placering hos en skolhuvudman där MDU inte har avtal kan du ordna med det själv och efter att universitetet godkänt skolhuvudmannen skrivs avtal mellan skolhuvudmannen och MDU.


Behörighet till utbildningen

För att vara behörig till kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare 4-6 krävs utöver grundläggande behörighet för högskolestudier en akademisk examen i enlighet med SFS 2021:1336. De examina som är aktuella finner du i
bilaga 1 till förordningen Länk till annan webbplats..

Din examen måste också vara från ett land som ingår i Lissabonkonventionen.


Framtid och jobb

Lärare är ett allt mer angeläget framtidsyrke där du vägleder och stöttar eleverna, får dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidrar till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor. Kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare 4-6 leder till en grundlärarexamen med kompetens att undervisa i de naturorienterande ämnena, teknik och matematik i grundskolans årskurser 4-6. Du får ett stimulerande arbete, där du både arbetar självständigt och tillsammans med andra.

Grundlärare med inriktning mot undervisning inom grundskolans årskurs 4-6 är eftertraktade på arbetsmarknaden och du kan se fram emot ett kreativt och självständigt arbete med goda framtidsutsikter.

Programinnehåll

Åk 1

Utbildningsvetenskaplig kärna 27%

Verksamhetsförlagd utbildning 27%

Ämnesstudier 46%

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare 4-6, 75 hp

  Omfattning

  75 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-21)

  Tid och tempo

  1 1/4 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-41999

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GLM02)

  Särskild behörighet

  Grundläggande behörighet för högskolestudier. En generell examen om 180 hp på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt bilaga 1 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336), eller en yrkesexamen enligt bilaga 1 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336). Endast examina enligt bilaga 2 till Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (2021:1336) som leder till undervisningsbehörighet i grundskolans årskurs 4-6 i ämnena Matematik, NO, Teknik är aktuella som särskild behörighet till denna utbildning. Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund för särskild behörighet enligt SFS 2021:1336.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Grundlärarexamen

   

Studievägledare för programmet

Läs mer

Våra lärarutbildningar

Läs mer om våra lärarutbildningar

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer