Text

Språk- och kommunikationsprogrammet

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 180 hp

Tid3 år heltid

StudieortVästerås

Den här kommunikationsutbildningen är för dig som vill arbeta med språk, kommunikation och information i nationell eller internationell miljö. Efter programmet kan du bland annat arbeta som kommunikatör, språkgranskare eller språkspecialist.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

180 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Västerås

Start

2024-09-02

Längd

3 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-41821

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Ansök till hösttermin 2024, Västerås

Ansök till programmet

Om språk- och kommunikations­programmet

Programmet leder till en kandidatexamen i svenska, engelska eller litteraturvetenskap.

Förutom grundliga kunskaper inom dina valda ämnen får du goda kunskaper i kommunikation då du läser en del kurser i svenska med inriktning kommunikation i teori och praktik.

Dessutom ingår kurser i grafisk form och visuell kommunikation.

Utbildningen ger dig en förståelse för hur språk fungerar i olika sammanhang och hur du kan anpassa olika texter till olika mottagare och medier. Du får dessutom praktiska kunskaper i presentations- och argumentationsteknik.

För dig som har valt engelska som profilämne kan du göra praktik i ett engelskspråkigt land. Det fördjupar inte bara dina språkkunskaper, utan ger dig kunskaper om landets kultur. Det är värdefullt om du vill arbeta i en internationell miljö.

För att du ska bli väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv kommer du i kontakt med arbetslivet och olika branscher, redan under dina studier, genom bland annat gästföreläsningar, fältuppgifter, studiebesök och praktik på en arbetsplats.

Du kan även välja att skriva ditt examensarbete i samarbete med ett företag och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Framtid och jobb

Grundliga kunskaper i engelska och svenska i kombination med goda kunskaper i kommunikation är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Många organisationer inser vikten av god kommunikation och ditt framtida jobb kan finnas i organisationer eller myndigheter såväl i Sverige som utomlands.

Merparten av de studenter som har gått programmet arbetar idag som kommunikatörer.

Du kan även vidareutbilda dig i andra språkrelaterade utbildningar, till exempel till bibliotekarie, översättare, språkgranskare eller språkkonsult.

Programmet ger också behörighet till studier i kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), vilket leder till en lärarexamen.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Svenska

  33,0 %

 • Inriktning: Engelska/Litteraturvetenskap/Svenska som andraspråk

  33,0 %

 • Huvudområden: Engelska/Svenska/Litteraturvetenskap

  33,0 %

  Kurser inom programmet

  Svenska:

  • Grammatik, 7,5 hp
  • Kommunikationsteori, 7,5 hp
  • Textkommunikation, 7,5 hp
  • Kommunikation i arbetslivet 1, 7,5 hp
  • Retorik, 7,5 hp
  • Skriftlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp
  • Språket i samhället: Introduktion till språksociologi, 7,5 hp
  • Interkulturell kommunikation, 7,5 hp

  Profilämne eller huvudområde Engelska:

  • Engelska 1: Litteratur, 7,5 hp
  • Engelska 1: Språkfärdighet, 7,5 hp
  • Engelska 1: Kommunikation, 7,5 hp
  • Engelska 1: Språkvetenskap, 7,5 hp
  • Engelska 2: Litteratur 2, 7,5 hp
  • Engelska 2: Språkvetenskap 2, 7,5 hp

  Valbart 15 hp:

  • Engelska 2: Språk i arbetslivet, 15 hp

  eller

  • Engelska 2: Akademisk kommunikation, 7,5 hp

  och

  • Engelska 2: Den sociala interaktionens dynamik, 7,5 hp

  Profilämne eller huvudområde Litteraturvetenskap:

  • Litteraturvetenskap 1: Introduktion till litteraturvetenskapen, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap 1: Historiska perspektiv I, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap 1: Historiska perspektiv II, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap 1: Tematiska perspektiv, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap 2: Lyrik och drama, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap 2: Roman och novell, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap 2: Litteratur och samtid, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap 2: Uppsats, 7,5 hp

  Profilämne Svenska som andraspråk:

  • Andraspråksinlärning, 7,5 hp
  • Att lära på sitt andraspråk, 7,5 hp
  • Fonetik i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
  • Grammatik i ett tvärspråkigt perspektiv, 7,5 hp
  • Den flerspråkiga och mångkulturella skolan, 7,5 hp
  • Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp
  • Språkutvecklingsanalys, 7,5 hp
  • Litteratur i ett flerspråkigt perspektiv, 7,5 hp

  Huvudområde Engelska:

  • Engelska 3: Social och regional variation, 7,5 hp
  • Engelska 3: Amerikansk litteratur och ekokritik, 7,5 hp
  • Engelska 3: Självständigt arbete på kandidatnivå, 15 hp

  Informationsdesign:

  • Visuell kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp
  • Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp

  Svenska:

  • Kommunikation i arbetslivet 2, 7,5 hp
  • Språk i Norden, 7,5 hp

  Huvudområde Litteraturvetenskap:

  • Litteraturvetenskap 3: Teori och metod, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap 3: Tematisk fördjupning, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap 3: Självständigt arbete på kandidatnivå, 15 hp

  Informationsdesign:

  • Visuell kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp
  • Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp

  Svenska:

  • Kommunikation i arbetslivet 2, 7,5 hp
  • Språk i Norden, 7,5 hp

  Huvudområde Svenska:

  • Examensarbete i svenska, 15 hp
  • Kommunikation i arbetslivet 2, 7,5 hp
  • Språk i Norden, 7,5 hp

  Engelska:

  • Engelska 1: Språkfärdighet 7,5 hp
  • Engelska 1: Litteratur, 7,5 hp

  Informationsdesign:

  • Visuell kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp
  • Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp

  Studentintervju

  ”Det bästa med programmet är alla engagerade lärare och möjligheten till praktik”

  – Det bästa med programmet är alla engagerade lärare som verkligen brinner för sina ämnen och det faktum att vi fått möjligheten att komma ut och praktisera. Programmet är väldigt brett och lägger en bra grund för framtiden, säger Josefin Alm som läst Språk- och kommunikationsprogrammet med engelska som profilämne.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Malin Lundin

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 021-10 70 50 E-postadress malin.lundin@mdu.se