Text

Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 240 hp

Tid4 år heltid

StudieortEskilstuna

Som grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6 inspirerar du eleverna och utvecklar deras förmåga att söka och ta in kunskap. Programmet är inriktat mot naturorienterande ämnen och teknik. Att arbeta som lärare betyder en chans att göra skillnad.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

240 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-08-26

Längd

4 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-41831

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Grundlärarexamen

Ansök i Eskilstuna hösttermin 2024

Ansök

Om utbildningen

Vid MDU tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv.

Universitetet har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsskolor, vilket stärker kvaliteten på utbildningen.

Under hela din utbildning har du en fältdag i veckan på en grundskola i regionen.

Som grundlärare i årskurs 4–6 undervisar och arbetar du tillsammans med dina elever i många olika ämnen, samt jobbar vidare med elevernas läs- och skrivutveckling.

Under lärarutbildningen studerar du grundskolans undervisningsämnen svenska, matematik och engelska.

Du fördjupar även dina kunskaper inom naturorienterande ämnen och teknik, eftersom grundlärarprogrammet 4-6 vid MDU ges med den inriktningen.

Du får också med dig de praktiska och estetiska områdena musik, rytmik, drama, samt bild och form.

Som lärare behöver du också pedagogiska verktyg för att skapa kreativa miljöer, med en undervisning som är levande och intresseväckande. Du läser därför även ämnesdidaktik som i korthet handlar om hur du undervisar, och hur eleverna lär sig ett ämne.

För att lyckas som lärare behöver du ha goda ledaregenskaper, förmågan att bygga relationer och att möta eleverna på vars och ens nivå. Du kommer därför att läsa kurser i ledarskap, sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik. Utbildningen ger dig även kunskaper i hur du kan stödja dina elevers kunskapsutveckling, och hur du bedömer och betygsätter deras prestationer.

En annan viktig del av utbildningen är det som är centralt kopplat till din yrkesroll som lärare – skolans organisation och styrdokument samt om skolans värdegrund, vilken speglar de värden ett demokratiskt samhälle vilar på.

Utbildningen innehåller också verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där du under ledning av erfarna och kompetenta lärare planerar, genomför och utvecklar undervisningen, och den övriga pedagogiska verksamheten.

VFU-delen är totalt 20 veckor, men du har kontinuerlig kontakt med ett arbetslag i en grundskola i regionen under hela din utbildning genom de fältdagar som ingår under hela utbildningstiden.

Under fältdagarna, en dag varje vecka, deltar du i skolans verksamhet, ibland genomför du mindre fältuppgifter, ibland fältstudier och ibland deltar du utan någon specifik uppgift att genomföra. Det ger dig gott om praktisk erfarenhet och möjligheter till värdefulla kontakter.

Du kan genomföra dina fältdagar och VFU på någon av våra övningsskolor i Eskilstuna eller Västerås.

Jobb och framtid

Lärare är ett allt mer angeläget framtidsyrke där det finns goda möjligheter till vidareutveckling och olika karriärvägar. Grundlärarprogrammet leder till en bred grundlärarexamen, med kompetens att undervisa i dina ämnen i årskurserna 4–6.

Du får ett stimulerande arbete, där du både arbetar självständigt och tillsammans med andra.

Du kan senare välja att läsa vidare, exempelvis till specialpedagog, speciallärare eller rektor.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

  • Ämnesstudier

    62,0 %

  • Utbildningsvetenskaplig kärna

    25,0 %

  • Verksamhetsförlagd utbildning

    12,0 %

Studentintervju

"Jag vill hjälpa till och förbereda barn för det samhälle som väntar"

Mikael Andersson hade precis avslutat sin utbildning på ekonomprogrammet när han gjorde en helomvändning. Han ville inte bli ekonom, han ville bli lärare. Idag arbetar han som grundlärare för årskurs 4-6.

Läs mer

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Åse By

Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

Telefonnummer 016-15 51 21 E-postadress ase.by@mdu.se
Maria Larsson

Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

Telefonnummer 021-10 16 48 E-postadress maria.larsson@mdu.se