Text

Ekonomen som valde att bli lärare

Mikael Andersson hade precis avslutat sin utbildning på ekonomprogrammet när han gjorde en helomvändning. Han ville inte bli ekonom, han ville bli lärare. Idag arbetar han som grundlärare för årskurs 4-6.

Malin ämneslärarprogrammet

– Det har varit en lång väg, men det kändes mer rätt första dagen på grundlärarutbildningen än det någonsin gjorde under tre år på ekonomprogrammet. Jag vill hjälpa till och förbereda barn för det samhälle som väntar, säger Mikael Andersson.

Nära verkligheten

På grundlärarprogrammet får man bland annat lära sig pedagogik, konflikthantering, ämnesdidaktik och specialpedagogik som tillsammans med ämneskunskaper blir lärarens verktyg i klassrummet. Under utbildningen varvas kurserna dessutom med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för mer praktisk erfarenhet. Från hösten 2020 infördes fältdagar på utbildningen som innebär att studenterna spenderar en dag i veckan i skolans verksamhet.

– Det bästa med grundlärarprogrammet var att teorin snabbt kopplas till praktiken, redan under första kursen fick vi komma ut och vara i klassrumsmiljö och planera lektioner. Sedan får vi göra VFU flera gånger under utbildningen vilket ger oss chans att hela tiden hålla det praktiska levande. Det känns som att vi har alltid hade verkligheten närvarande och vi fastnade inte ett strikt teoretiskt tänkande, säger Mikael Andersson.

Skapa en god lärandemiljö

Som grundlärare får man ämneskunskaper i flera skolämnen. Mikael Andersson läste svenska, engelska, matematik och NO-blocket med alla naturorienterande ämnen och hade redan under utbildningen som mål att bli klasslärare.

– Som klasslärare får jag stor frihet i de ämnen jag undervisar i, jag kan skapa min egen lärandemiljö och arbeta tematiskt i en blandning av flera olika ämnen. Läroplanen är skriven så att läraren får ett flexibelt underlag att jobba med och den friheten tror jag är nyckeln till bra utbildning. Jag hoppas kunna erbjuda mina elever en koppling till verkligheten där de känner att lärandet är viktigt och att de lär sig saker de kommer ha användning av, säger Mikael Andersson.