Text

Ämneslärar­programmet gymnasieskola

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 300 hp

Tid5 år heltid

StudieortEskilstuna

Som ämneslärare undervisar du i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Bli en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid.

Välj inriktning

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

300 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-09-02

Längd

5 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-41827

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ämneslärarexamen

Ansök till hösttermin 2024, Eskilstuna

Ansök till programmet

Om utbildningen

Vid MDU tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Universitetet har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och väl utvecklat samarbete med skolor i regionen, där du handleds av erfarna och skickliga lärare i de ämnen du valt, vilket stärker kvaliteten på utbildningen.

Att arbeta som ämneslärare innebär att du kan möta elever från tidiga tonår till vuxen ålder. Du vägleder och stöttar eleverna, får dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidrar till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor.

För att kunna leda ämnesundervisning behöver du djupa ämneskunskaper. Du studerar även ämnesdidaktik, som handlar om hur du undervisar i dina ämnen. Utbildningen till ämneslärare utgörs till största delen av ämnesstudier, där du fördjupar dig i två av gymnasieskolans undervisningsämnen utifrån förutbestämda ämneskombinationer: svenska/engelska eller svenska/svenska som andraspråk.

Under utbildningen lär du dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som lärare. Du läser exempelvis om sociala relationer, ledarskap, bedömning och betygsättning, skolans organisation och styrdokument och om lärarens samhällsuppdrag.

En viktig del av lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. Under VFU:n får du chans att utvecklas i lärarrollen, under ledning av erfarna och utbildade lärare. Du tillbringar sammanlagt 20 veckor på en övningsskola, där du möter elever på både universitetet och gymnasiet. Du har kontinuerlig kontakt med din övningsskola även i andra kurser, vilket innebär att du lär dig planera, genomföra och utvärdera din undervisning redan under studietiden.

MDU har avtal med kommunerna Eskilstuna, Västerås och Köping, vilket innebär att du som student blir placerad i en av dessa kommuner när du genomför din VFU.

Kurserna i ämneslärarprogrammet läser du i huvudsak på campus i Eskilstuna, men du kan i vissa fall även ha kurser i Västerås.

Jobb och framtid

Som ämneslärare kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Det är ett bristyrke inom flera ämnen och din VFU ger möjlighet att knyta viktiga kontakter. Din examen gör dig behörig att arbeta antingen i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. Tjänster som lektor och förstelärare gör det möjligt att göra karriär som lärare. För den som vill går det även att läsa vidare längre fram, till exempelvis specialpedagog eller speciallärare. Efter din examen finns det möjlighet att söka till forskarutbildning inom didaktik.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Ämne 1 svenska

  40,0 %

 • Ämne 2 engelska eller svenska som andraspråk

  30,0 %

 • Utbildningsvetenskaplig kärna

  20,0 %

 • Verksamhetsförlagd utbildning

  10,0 %

  Kurser inom programmet

  Utbildningsvetenskaplig kärna

  • Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll - ämneslärare gymnasieskolan, 15 hp
  • Utveckling och lärande - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp

  Verksamhetsförlagd utbildning

  • Verksamhetsförlagd utbildning 1 - ämneslärare, 7,5 hp

  Ämnesstudier ämne 1, 30 hp

  Svenska

  • Introduktion till svenska språket för ämneslärare, 15 hp
  • Språkets sociala kontext, 7,5 hp
  • Retorik för lärare, 7,5 hp

  eller

  Matematik

  • Tal, algebra och funktioner för lärare 7,5 hp
  • Vektoralgebra, 7,5 hp
  • Envariabelkalkyl, 7,5 hp
  • Geometri med problemlösning för lärare, 7,5 hp

  Ämnesstudier ämne 2, 2 x 30 hp

  Engelska

  • Engelska 1: Språkfärdighet, 7,5 hp
  • Engelska 1: Litteratur 1, 7,5 hp
  • Engelska 1: Engelsk språkdidaktik 1, 7,5 hp
  • Engelska 1: Språkvetenskap 1, 7,5 hp
  • Engelska 2: Engelsk språkdidaktik 2, 7,5 hp
  • Engelska 2: Akademisk kommunikation, 7,5 hp
  • Engelska 2: Litteratur 2, 7,5 hp
  • Engelska 2: Språkvetenskap 2, 7,5 hp

  eller

  Svenska som andraspråk

  • Den flerspråkiga och mångkulturella skolan, 7,5 hp
  • Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp
  • Andraspråksinlärning, 7,5 hp
  • Fonetik i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
  • Att lära på sitt andraspråk, 7,5 hp
  • Språkutvecklingsanalys, 7,5 hp
  • Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp
  • Litteratur i andraspråksundervisning, 7,5 hp

  eller

  Teknik

  • Produkt- och processutveckling, introduktion, 7,5 hp
  • Produktutveckling 1 för lärare, 5,5 hp
  • Didaktisk introduktion till design och produktutveckling, 2
  • hp
  • CAD grundkurs, 7,5 hp
  • Industridesign, introduktion, 7,5 hp
  • Elkunskap för lärare, 7,5 hp
  • Teknikdidaktik för ämneslärare, 7,5 hp
  • Miljöteknik för lärare, 7,5 hp
  • Produktionsteknik, 7,5 hp

  Utbildningsvetenskaplig kärna

  • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp
  • Bedömning och betygssättning - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp
  • Specialpedagogik - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp

  Verksamhetsförlagd utbildning

  • Verksamhetsförlagd utbildning 2 - ämneslärare, 7,5 hp

  Ämnesstudier ämne 1, 30 hp

  Svenska

  • Grammatik och semantik, 7,5 hp
  • Litteratur och samtid, 7,5 hp
  • Svenska språket förr och nu, 7,5 hp
  • Språkbeskrivning och textanalys, 7,5 hp

  eller

  Matematik

  • Diskret matematik, 7,5 hp
  • Matematikdidaktik med fokus på matematiska förmågor och uppföljning av elevers lärande för ämneslärare gymnasiet, 7,5 hp
  • Sannolikhetsteori och statistik för ämneslärare gymnasiet, 7,5 hp
  • Matematikdidaktik med fokus på utforskande och konkreta undervisningsmetoder för ämneslärare gymnasiet, 7,5 hp

  Utbildningsvetenskaplig kärna

  • Utvärdering och utvecklingsarbete - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp
  • Forskningsmetod för lärare - ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp

  Ämnesstudier ämne 1, 45 hp

  Svenska

  • Introduktion till litteraturvetenskapen och litteraturämnets didaktik, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap - historiska perspektiv I, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap - historiska perspektiv II, 7,5 hp
  • Litteraturvetenskap - tematiska perspektiv, 7,5 hp
  • Roman och novell, 7,5 hp
  • Lyrik och drama, 7,5 hp

  eller

  Matematik

  • Flervariabelkalkyl, 7,5 hp
  • Matematikdidaktisk planering, organisation och utvärdering,7,5 hp
  • Problemlösning för ämneslärare, 7,5 hp
  • Differentialekvationer och numeriska metoder för lärare, 7,5 hp
  • Analysens grunder för ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp
  • Introduktion till algebraiska strukturer för ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp

  Ämnesstudier ämne 2, 30 hp

  Engelska

  • Engelska 3: Engelsk språkdidaktik 3, 5 hp
  • Engelska 3: Litteratur 3 för ämneslärare, 5 hp
  • Engelska 3: Språkvetenskap 3 för ämneslärare, 5 hp
  • Engelska 3: Självständigt arbete engelska, 15 hp

  eller

  Svenska som andraspråk

  • Teori och metod i andraspråksforskning, 7,5 hp
  • Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 hp
  • Självständigt arbete i svenska som andraspråk för ämneslärare gymnasieskolan, 15 hp

  eller

  Teknik

  • Energiteknik för ämneslärare, 7,5 hp
  • Byggteknik för ämneslärare, 7,5 hp
  • Självständigt arbete i teknik för ämneslärare, 15 hp

  Ämnesstudier ämne 1, 15 hp

  Svenska

  Valbart

  • Examensarbete i svenska språket, 15 hp
  • Examensarbete i litteraturvetenskap, 15 hp

  eller

  Matematik

  • Självständigt arbete i matematik för ämneslärare gymnasieskolan, 15 hp

  Verksamhetsförlagd utbildning

  • Verksamhetsförlagd utbildning 3 - ämneslärare, 15 hp

  Studentintervju

  ”Det bästa med utbildningen är all praktik vid skolorna”

  Redan som liten visste Laura Chan att hon ville bli lärare. Valet blev att läsa till ämneslärare med inriktning mot svenska/engelska vid MDU. Enligt henne var det ett perfekt alternativ, då lärosätet har många fördelar med dess centrala läge, bostadsgaranti och återkommande praktiktillfällen.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Ann Hagernäs

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 016-15 37 96 E-postadress ann.hagernas@mdu.se
  Linda Jonsson

  Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

  Telefonnummer 016-15 32 16 E-postadress linda.jonsson@mdu.se