Text

Ämneslärar­programmet gymnasieskola

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 300  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 5 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Som ämneslärare undervisar du i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Bli en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid.

Programmet är stängt för anmälan.

Möt Esma som vill skapa en trygg plats för elever

Esma Hasani flyttade 50 mil för att plugga till gymnasielärare på MDU. Hennes drivkraft är att göra klassrummet till en trygg plats för eleverna. – För mig var det helt avgörande att ha en lärare som fick mig att tro på mig själv och som gjorde klassrummet till en trygg plats där jag kunde släppa allt som fanns utanför. En sådan lärare vill jag bli.

Läs mer

Utbildningen

Vid MDU tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Universitetet har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och väl utvecklat samarbete med skolor i regionen, där du handleds av erfarna och skickliga lärare i de ämnen du valt, vilket stärker kvaliteten på utbildningen.

Att arbeta som ämneslärare innebär att du kan möta elever från tidiga tonår till vuxen ålder. Du vägleder och stöttar eleverna, får dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidrar till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor.

För att kunna leda ämnesundervisning behöver du djupa ämneskunskaper. Du studerar även ämnesdidaktik, som handlar om hur du undervisar i dina ämnen. Utbildningen till ämneslärare utgörs till största delen av ämnesstudier, där du fördjupar dig i två av gymnasieskolans undervisningsämnen utifrån förutbestämda ämneskombinationer: svenska/engelska eller svenska/svenska som andraspråk.

Under utbildningen lär du dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som lärare. Du läser exempelvis om sociala relationer, ledarskap, bedömning och betygsättning, skolans organisation och styrdokument och om lärarens samhällsuppdrag.

En viktig del av lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. Under VFU:n får du chans att utvecklas i lärarrollen, under ledning av erfarna och utbildade lärare. Du tillbringar sammanlagt 20 veckor på en övningsskola, där du möter elever på både universitetet och gymnasiet. Du har kontinuerlig kontakt med din övningsskola även i andra kurser, vilket innebär att du lär dig planera, genomföra och utvärdera din undervisning redan under studietiden.

MDU har avtal med kommunerna Eskilstuna, Västerås och Köping, vilket innebär att du som student blir placerad i en av dessa kommuner när du genomför din VFU.

Kurserna i ämneslärarprogrammet läser du i huvudsak på campus i Eskilstuna, men du kan i vissa fall även ha kurser i Västerås.


Framtid och jobb

Som ämneslärare kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Det är ett bristyrke inom flera ämnen och din VFU ger möjlighet att knyta viktiga kontakter. Din examen gör dig behörig att arbeta antingen i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. Tjänster som lektor och förstelärare gör det möjligt att göra karriär som lärare. För den som vill går det även att läsa vidare längre fram, till exempelvis specialpedagog eller speciallärare. Efter din examen finns det möjlighet att söka till forskarutbildning inom didaktik.

format_quote

Alumnen Malin Gill är Sveriges bästa språkutvecklare

Malin Gill

Sveriges bästa språkutvecklare

Läs mer

Programinnehåll

Åk 1

Utbildningsvetenskaplig kärna

37,5%

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier Valbart

Svenska 50%

Åk 2

Ämnesstudier Valbart

Engelska/ Svenska som andraspråk 100%

Åk 3

Utbildningsvetenskaplig kärna

37,5%

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier Valbart

Svenska 50%

Åk 4

Utbildningsvetenskaplig kärna

25%

Ämnesstudier Valbart Svenska

75%

Åk 5

Ämnesstudier Valbart

Engelska/ Svenska som andraspråk med examensarbete 50%

Ämnesstudier Valbart

Svenska med examensarbete 25 %

Verksamhetsförlagd utbildning 25 %

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2024

 • Ämneskombination: Svenska/Engelska (GAM02),

  Omfattning

  300 hp

  Start

  Hösttermin 2024 (start 2024-09-02)

  Tid och tempo

  5 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-41827

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GAM02)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Ämneslärarexamen

 • Ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk (GAM02),

  Omfattning

  300 hp

  Start

  Hösttermin 2024 (start 2024-09-02)

  Tid och tempo

  5 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-41828

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GAM02)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Ämneslärarexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

”Det bästa med utbildningen är all praktik vid skolorna”

Redan som liten visste Laura Chan att hon ville bli lärare. Valet blev att läsa till ämneslärare med inriktning mot svenska/engelska vid MDU. Enligt henne var det ett perfekt alternativ, då lärosätet har många fördelar med dess centrala läge, bostadsgaranti och återkommande praktiktillfällen.

Läs mer

Lärare uppskattar sitt jobb mer än andra

Lärare tycker att arbetet som de gör är intressant och stimulerande - mest av alla yrkesgrupper. Det visar den senaste statistiken från Arbetsmiljöverket. Här berättar några av våra tidigare studenter varför de trivs så bra.

Läs mer

Sveriges bästa lärare tipsar - så inspirerar jag till lärande

Det finns lärare som gör intryck för livet. Vår tidigare student, högstadieläraren, Vedran Maras, blev nominerad av sina elever till Sveriges bästa lärare och tog hem utmärkelsen på Lärargalan. Här delar han med sig av sina bästa tips för att motivera och inspirera till lärande.

Läs mer

Viktigt att värna om modersmål

Forskningen visar entydigt att goda kunskaper i modersmål gynnar utvecklingen av andra språk och lärandet i skolan. Tillgång till modersmål anses även vara en mänsklig rättighet. Utbilda dig inom svenska som andraspråk och gör skillnad för elever med annat modersmål än svenska.

Läs mer

Liknande utbildningar

Kompletterande pedagogisk utbildning - en annan väg till att bli ämneslärare

En kort distansutbildning för dig som har högskolepoäng i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare kan du genomföra din VFU på din skola.

Läs mer

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer