Text

Specialpedagog­programmet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 90  hp
 • home Studieort Västerås
 • location_on Distans Distans
 • access_time Tid 3 år  (deltid 50%)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Som specialpedagog arbetar du med att undanröja hinder för barns och elevers utveckling och lärande och leda det pedagogiska arbetet, med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Du får fördjupade kunskaper om kvalificerade samtal och sociala samspelsprocesser.

format_quote

”Jag vill hitta lösningar där alla känner sig inkluderade”

Heidi Eriksson

Tidigare student från specialpedagogprogrammet

Läs mer

Utbildningen

Utbildningen ger förutsättningar för kvalificerat specialpedagogiskt arbete inom förskola, skola och vuxenutbildning. Här får du fördjupad kompetens att arbeta med sociala samspelsprocesser samt fördjupade kunskaper och färdigheter i att arbeta med kvalificerade samtal.

Programmet bedrivs på halvfart med obligatoriska träffar under fem till åtta heldagar per termin (företrädelsevis torsdag och/eller fredag). Mellan campusträffarna bedrivs utbildningen på distans. Uppgifter om datum och tider för de obligatoriska träffarna (ett läsår i taget) ges när ansökningsperioden startar.


Anmälan

Du söker programmet via www.antagning.se. Glöm inte att skicka in en vidimerad kopia på din yrkeserfarenhet (YLE) till Antagningsservice. Observera att detta intyg skall innehålla personuppgifter, anställningens art, omfattning och tidsperiod samt att det ska vara undertecknat av arbetsgivaren.

Intyg om särskild yrkeserfarenhet Pdf, 87.6 kB.


Framtid och jobb

Efterfrågan på utbildade specialpedagoger är hög och arbetsmarknaden för yrkesgruppen är därmed mycket god. Som specialpedagog medverkar Du till att undanröja hinder i olika lärmiljöer och samverkar med såväl kollegor som barn, elever, studerande och föräldrar. Arbetet kan exempelvis innehålla pedagogiskt utvecklingsarbete, kvalificerade samtal och rådgivning, pedagogiska utredningar, samt planering och utvärdering av åtgärder för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Programinnehåll

Åk 1

Specialpedagogik 100%

Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete - specialpedagog

Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter - specialpedagog

Kvalificerade samtal - specialpedagog

Åk 2

Specialpedagogik 100%

Att som specialpedagog arbeta med kvalificerade samtal

Sociala samspelsprocesser

Att arbeta som specialpedagog

Åk 3

Specialpedagogik 100 %

Teori och metod i specialpedagogisk forskning - specialpedagog

Specialpedagogisk forskning i praktiken - specialpedagog

Självständigt arbete i specialpedagogik - specialpedagog

Obligatoriska campusträffar


Hösttermin 2022

29 augusti

29 och 30 september

10 och 11 november

15 och 16 december

 

Vårterminen 2023

19 och 20 januari eller 26 och 27 januari

9 och 10 mars eller 16 och 17 mars

20 och 21 april eller 27 och 28 april

11 och 12 maj eller 25 och 26 maj

Tillfällen för detta program

 • Specialpedagogprogrammet

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2022 (start 2022-08-29)

  Tid och tempo

  3 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-41903

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AVM01)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Lärarexamen (lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års yrkeserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 30 %, grupp 2 35 %, grupp 3 35 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet. 2. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 3. Förskollärar- eller fritidspedagogexamen. Om inte antal platser fylls i resp. urvalsgrupp fördeals platserna från grupp 1 till grupp 2, grupp 2 till grupp 3, grupp 3 till grupp 2.

  Examen

  Specialpedagogexamen

Hösttermin 2023

 • Specialpedagogprogrammet

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  3 år (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-41903

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AVM01)

  Särskild behörighet

  Lärarexamen (lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års yrkeserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 30 %, grupp 2 35 %, grupp 3 35 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet. 2. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 3. Förskollärar- eller fritidspedagogexamen. Om inte antal platser fylls i resp. urvalsgrupp fördeals platserna från grupp 1 till grupp 2, grupp 2 till grupp 3, grupp 3 till grupp 2.

  Examen

  Specialpedagogexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer