Text

Specialpedagogprogrammet

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 90 hp

Tid3 år deltid 50%

StudieortVästerås

Som specialpedagog arbetar du med att undanröja hinder för barns och elevers utveckling och lärande och leda det pedagogiska arbetet, med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Du får fördjupade kunskaper om kvalificerade samtal och sociala samspelsprocesser.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

90 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

deltid 50%

Studieort

Västerås

Start

2024-09-02

Längd

3 år

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-41903

Urval

Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 30 %, grupp 2 35 %, grupp 3 35 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet. 2. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 3. Förskollärar- eller fritidspedagogexamen. Om inte antal platser fylls i resp. urvalsgrupp fördeals platserna från grupp 1 till grupp 2, grupp 2 till grupp 3, grupp 3 till grupp 2.

Särskild behörighet

Lärarexamen (lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års yrkeserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Ansök till hösttermin 2024, Västerås

Ansök till programmet

Om specialpedagog­programmet

Utbildningen ger förutsättningar för kvalificerat specialpedagogiskt arbete inom förskola, skola och vuxenutbildning. Här får du fördjupad kompetens att arbeta med sociala samspelsprocesser samt fördjupade kunskaper och färdigheter i att arbeta med kvalificerade samtal.

Programmet bedrivs på halvfart med obligatoriska träffar under fem till åtta heldagar per termin. Mellan campusträffarna bedrivs utbildningen på distans. Uppgifter om datum och tider för de obligatoriska träffarna (ett läsår i taget) ges när ansökningsperioden startar.

Anmälan

Du söker programmet via www.antagning.se. Glöm inte att skicka in en vidimerad kopia på din yrkeserfarenhet (YLE) till Antagningsservice. Observera att detta intyg skall innehålla personuppgifter, anställningens art, omfattning och tidsperiod samt att det ska vara undertecknat av arbetsgivaren.

Intyg om särskild yrkeserfarenhet Pdf, 86.6 kB.

Obligatoriska campusträffar

 • 2 september (programstart)
 • 5 och 6 november
 • 10 och 11 december
 • 24 och 25 september

Framtid och jobb

Efterfrågan på utbildade specialpedagoger är hög och arbetsmarknaden för yrkesgruppen är därmed mycket god.

Som specialpedagog medverkar Du till att undanröja hinder i olika lärmiljöer och samverkar med såväl kollegor som barn, elever, studerande och föräldrar.

Arbetet kan exempelvis innehålla pedagogiskt utvecklingsarbete, kvalificerade samtal och rådgivning, pedagogiska utredningar, samt planering och utvärdering av åtgärder för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Specialpedagogik

  100,0 %

  Kurser inom programmet

  • Specialpedagogiska perspektiv och specialpedagogiskt arbete - specialpedagog, 15 hp
  • Funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter - specialpedagog, 7,5 hp
  • Kvalificerade samtal - specialpedagog, 7,5 hp

  • Att som specialpedagog arbeta med kvalificerade samtal, 7,5 hp
  • Sociala samspelsprocesser, 7,5 hp
  • Att arbeta som specialpedagog, 15 hp

  • Teori och metod i specialpedagogisk forskning - specialpedagog, 7,5 hp
  • Specialpedagogisk forskning i praktiken - specialpedagog, 7,5 hp
  • Självständigt arbete i specialpedagogik - specialpedagog, 15 hp

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Åse By

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 016-15 51 21 E-postadress ase.by@mdu.se
  Helena Tegler

  Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

  Telefonnummer 016-15 32 09 E-postadress helena.tegler@mdu.se