Text

Specialpedagogprogrammet

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 90 hp

Tid3 år deltid 50%

StudieortVästerås

Som specialpedagog arbetar du med att undanröja hinder för barns och elevers utveckling och lärande och leda det pedagogiska arbetet, med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Du får fördjupade kunskaper om kvalificerade samtal och sociala samspelsprocesser.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

90 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

deltid 50%

Studieort

Västerås

Start

2024-09-02

Längd

3 år

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-41903

Urval

Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (grupp 1 30 %, grupp 2 35 %, grupp 3 35 %). 1. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år eller gymnasiet. 2. Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år. 3. Förskollärar- eller fritidspedagogexamen. Om inte antal platser fylls i resp. urvalsgrupp fördeals platserna från grupp 1 till grupp 2, grupp 2 till grupp 3, grupp 3 till grupp 2.

Särskild behörighet

Lärarexamen (lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen) samt minst tre års yrkeserfarenhet som lärare på minst halvtid efter utfärdad examen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Ansök i Västerås hösttermin 2024

Ansök

Utbildningen

Utbildningen ger förutsättningar för kvalificerat specialpedagogiskt arbete inom förskola, skola och vuxenutbildning. Här får du fördjupad kompetens att arbeta med sociala samspelsprocesser samt fördjupade kunskaper och färdigheter i att arbeta med kvalificerade samtal.

Programmet bedrivs på halvfart med obligatoriska träffar under fem till åtta heldagar per termin. Mellan campusträffarna bedrivs utbildningen på distans. Uppgifter om datum och tider för de obligatoriska träffarna (ett läsår i taget) ges när ansökningsperioden startar.

Anmälan

Du söker programmet via www.antagning.se. Glöm inte att skicka in en vidimerad kopia på din yrkeserfarenhet (YLE) till Antagningsservice. Observera att detta intyg skall innehålla personuppgifter, anställningens art, omfattning och tidsperiod samt att det ska vara undertecknat av arbetsgivaren.

Intyg om särskild yrkeserfarenhet Pdf, 87.6 kB.

Obligatoriska campusträffar

Hösttermin 2023

 • 28 augusti (programstart)
 • 28 och 29 september
 • 9 och 10 november
 • 14 och 15 december

Vårterminen 2024

 • 1 och 2 februari alternativt 8 och 9 februari
 • 14 och 15 mars alternativt 21 och 22 mars
 • 28 mars (digitalt)
 • 11 och 12 april alternativt 18 och 19 april
 • 16 och 17 maj alternativt 23 och 24 maj

Framtid och jobb

Efterfrågan på utbildade specialpedagoger är hög och arbetsmarknaden för yrkesgruppen är därmed mycket god.

Som specialpedagog medverkar Du till att undanröja hinder i olika lärmiljöer och samverkar med såväl kollegor som barn, elever, studerande och föräldrar.

Arbetet kan exempelvis innehålla pedagogiskt utvecklingsarbete, kvalificerade samtal och rådgivning, pedagogiska utredningar, samt planering och utvärdering av åtgärder för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Kurser kan gå i olika takt och vara olika långa. Som programstudent har du platsgaranti till kurser i ditt program och du pluggar kurserna i en bestämd ordning. Vissa kurser inom ett program är obligatoriska och vissa är valbara.

 • Specialpedagogik

  100,0 %

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.