Text

Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 90 hp

Tid2 år deltid 75%

StudieortEskilstuna

Kompletterande pedagogisk utbildning är en kort distansutbildning för dig som har högskolepoäng i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare kan du genomföra din VFU på din skola.

Välj inriktning

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

90 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

deltid 75%

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-08-26

Längd

2 år

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-41905

Urval

Antal högskolepoäng

Särskild behörighet

Ämnesstudier om minst 90 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i grundskolans åk 7-9 varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se bilagan: Särskild behörighet ämneskunskaper.

Ansök till hösttermin 2024, Eskilstuna

Ansök till programmet

Om utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning leder till en ämneslärarexamen med behörighet att undervisa antingen i årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Studietakten är på trekvartsfart under höst- och vårtermin och heltid under sommarterminen. Det innebär att du är färdig ämneslärare efter cirka 1,5 års studier. Du läser lärarutbildningen på distans med viss schemalagd distansundervisning dagtid samt några obligatoriska campusträffar varje läsår. Varje campusträff varar mellan 1-3 dagar.

Utbildningen består av 60 hp utbildningsvetenskapliga kurser (UVK) och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I programmet varvas UVK-kurser och VFU-kurser som bygger på varandra.

UVK-kurserna berör det som är centralt kopplat till din yrkesroll som lärare. Till exempel lärande och utveckling, ledarskap, bedömning och betygsättning, skolans organisation och styrdokument och läraryrkets samhällsuppdrag.

Under VFU:n kommer du, under ledning av erfarna lärare, att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i den VFU-skola där du är placerad. Din VFU sker inom relevant ålderskategori och skolform samt i relevanta ämnesområden. Den omfattar bland annat egen undervisning, auskultationer, föräldrasamtal och andra aktiviteter i skolans vardag. Utsedd handledare måste vara legitimerad i rätt ämne och skolform samt vara utbildad handledare.

MDU har avtal med kommunerna Västerås, Eskilstuna och Köping för VFU-placering, vilket innebär att det enbart är i dessa kommuner universitetet kan garantera en VFU-placering. Önskar studenter en VFU-placering hos en skolhuvudman där MDU inte har avtal kan studenten antingen ordna med det själv och universitetet administrerar och skriver avtal eller så kan MDU försöka att hjälpa till att hitta en skola.

Undervisningsämnen

Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier kan du ta en ämneslärarexamen för undervisning i årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. Du behöver ha ämneskunskaper som omfattar minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne för grundskolans årskurser 7–9 och minst 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne för arbete i gymnasieskolan. Dessutom behöver ämnesstudierna motsvara de krav som ställs per ämne. I programmet kan du bli antagen i endast ett ämne. De ämnen som kan ingå i en ämneslärarexamen från MDU är följande:

 • fysik
 • kemi
 • matematik
 • teknik
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • spanska

Under ”Behörighet och urval” kan du kontrollera om du har tillräckliga ämneskunskaper.

Särskild behörighet ämneskunskaper

Vanliga frågor och svar om KPU

Vanliga frågor om KPU

Jobb och framtid

Att arbeta som ämneslärare innebär att du möter elever från tidiga tonår till vuxen ålder. Du vägleder och stöttar eleverna, får dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidrar till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor. Ämneslärare är eftertraktade på arbetsmarknaden och du kan se fram emot ett kreativt och självständigt arbete med goda framtidsutsikter. Du kan även vidareutveckla dig genom att till exempel utöka din behörighet, läsa masterprogrammet i didaktik för att bli utvecklingspedagog eller studera på forskarnivå.

Vill du veta mer om hur lärarprognosen ser ut och behovet av olika lärare?

Ta del av Skolverkets och Statistiska centralbyråns lärarprognos 2019-2033 Länk till annan webbplats.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

  Kurser inom programmet

  Utbildningsvetenskaplig kärna:

  • Introduktion till didaktik - KPU, 7,5 hp
  • Utveckling och lärande - KPU, 7,5 hp
  • Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare - KPU, 7,5 hp
  • Specialpedagogik för ämneslärare - KPU, 7,5 hp
  • Ämnesdidaktik - KPU, 7,5 hp
  • Utbildningens organisatoriska, historiska och samhälleliga förutsättningar - KPU, 7,5 hp

  Verksamhetsförlagd utbildning:

  • Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU, 15 hp

  Utbildningsvetenskaplig kärna:

  • Bedömning och betygsättning för ämneslärare - KPU, 7,5 hp
  • Didaktiskt utvärderings- och utvecklingsarbete, 7,5 hp

  Verksamhetsförlagd utbildning:

  • Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU, 15 hp

  Studentintervju

  ”Jag älskar att lära ut, hjälpa elever och att se dem växa inom ämnet”

  Zoe May Hall hann utforska många olika yrken innan hon hittade sin dröm och framtida yrkesroll. Hon ville bli engelsklärare för gymnasieelever. Vägen dit går via kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Än idag känns valet helt rätt.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Ann Hagernäs

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 016-15 37 96 E-postadress ann.hagernas@mdu.se