Text

Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 90  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • location_on Distans Distans
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Kompletterande pedagogisk utbildning är en kort distansutbildning för dig som har högskolepoäng i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare kan du genomföra din VFU på din skola.

format_quote

"Ingen har större inflytande på Sveriges framtid än lärare"

Jarmo Larsson Lager

Tidigare student på KPU.

Läs mer

Utbildningen

Kompletterande pedagogisk utbildning leder till en ämneslärarexamen med behörighet att undervisa antingen i årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Studietakten är på trekvartsfart under höst- och vårtermin och heltid under sommarterminen. Det innebär att du är färdig ämneslärare efter cirka 1,5 års studier. Du läser lärarutbildningen på distans med viss schemalagd distansundervisning dagtid samt några obligatoriska campusträffar varje läsår. Varje campusträff varar mellan 1-3 dagar.

Utbildningen består av 60 hp utbildningsvetenskapliga kurser (UVK) och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I programmet varvas UVK-kurser och VFU-kurser som bygger på varandra.

UVK-kurserna berör det som är centralt kopplat till din yrkesroll som lärare. Till exempel lärande och utveckling, ledarskap, bedömning och betygsättning, skolans organisation och styrdokument och läraryrkets samhällsuppdrag.

Under VFU:n kommer du, under ledning av erfarna lärare, att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i den VFU-skola där du är placerad. Din VFU sker inom relevant ålderskategori och skolform samt i relevanta ämnesområden. Den omfattar bland annat egen undervisning, auskultationer, föräldrasamtal och andra aktiviteter i skolans vardag.

MDU har avtal med kommunerna Västerås, Eskilstuna och Köping för VFU-placering, vilket innebär att det enbart är i dessa kommuner universitetet kan garantera en VFU-placering. Önskar studenter en VFU-placering hos en skolhuvudman där MDU inte har avtal kan studenten antingen ordna med det själv och universitetet administrerar och skriver avtal eller så kan MDU försöka att hjälpa till att hitta en skola.

Undervisningsämnen

Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier kan du ta en ämneslärarexamen för undervisning i årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. Du behöver ha ämneskunskaper som omfattar minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne för grundskolans årskurser 7–9 och minst 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne för arbete i gymnasieskolan. Dessutom behöver ämnesstudierna motsvara de krav som ställs per ämne. I programmet kan du bli antagen i endast ett ämne. De ämnen som kan ingå i en ämneslärarexamen från MDU är följande:

 • fysik
 • kemi
 • matematik
 • teknik
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • spanska

Under ”Behörighet och urval” kan du kontrollera om du har tillräckliga ämneskunskaper.

Särskild behörighet ämneskunskaper

 

Vanliga frågor och svar om KPU

Vanliga frågor om KPU


Framtid och jobb

Att arbeta som ämneslärare innebär att du möter elever från tidiga tonår till vuxen ålder. Du vägleder och stöttar eleverna, får dem att upptäcka glädjen i just dina ämnen och bidrar till att utveckla dem till självständiga och kritiskt tänkande människor. Ämneslärare är eftertraktade på arbetsmarknaden och du kan se fram emot ett kreativt och självständigt arbete med goda framtidsutsikter. Du kan även vidareutveckla dig genom att till exempel utöka din behörighet, läsa masterprogrammet i didaktik för att bli utvecklingspedagog eller studera på forskarnivå.

format_quote

”Utbildningen gav mig möjlighet att få göra det jag älskar”

Audrey Shupliakov

Tekniklärare och tidigare student på KPU.

Läs mer

Programinnehåll

Åk 1

Utbildningsvetenskaplig kärna 75%

Verksamhetsförlagd utbildning 25%

Åk 2

Utbildningsvetenskaplig kärna 25%

Verksamhetsförlagd utbildning 25%

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2024

 • Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01),

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2024 (start 2024-08-26)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-41905

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GLM01)

  Särskild behörighet

  Ämnesstudier om minst 90 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i grundskolans åk 7-9 varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se bilagan: Särskild behörighet ämneskunskaper.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Ämneslärarexamen

 • Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (GLM01),

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Hösttermin 2024 (start 2024-08-26)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-41906

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GLM01)

  Särskild behörighet

  Ämnesstudier om minst 120 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i gymnasieskolan varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se bilagan: Särskild behörighet ämneskunskaper.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Ämneslärarexamen

 • Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01),

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Vårtermin 2025 (start 2025-01-20)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-51901

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GLM01)

  Särskild behörighet

  Ämnesstudier om minst 90 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i grundskolans åk 7-9 varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se bilagan: Särskild behörighet ämneskunskaper.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Ämneslärarexamen

 • Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (GLM01),

  Omfattning

  90 hp

  Start

  Vårtermin 2025 (start 2025-01-20)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-51900

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GLM01)

  Särskild behörighet

  Ämnesstudier om minst 120 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i gymnasieskolan varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se bilagan: Särskild behörighet ämneskunskaper.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Ämneslärarexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Lärare uppskattar sitt jobb mer än andra

Lärare tycker att arbetet som de gör är intressant och stimulerande - mest av alla yrkesgrupper. Det visar den senaste statistiken från Arbetsmiljöverket. Här berättar några av våra tidigare studenter varför de trivs så bra.

Läs mer

Program som kan vara intressanta för dig

Samtliga lärarutbildningar

Läs mer om våra lärarutbildningar

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer