Text

Särskild behörighet ämneskunskaper

Särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning - särskilda krav inom ämnesstudierna.

Inriktning 7-9

Kurser i engelska omfattande minst 90 hp vari ska ingå muntlig och skriftlig språkfärdighet, fonetik och grammatik/ språkstruktur/ språkvetenskap, kultur och samhälle i engelskspråkiga länder, litteratur samt ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Om studierna är bedrivna utomlands krävs kontrastiva moment vid ett svenskt lärosäte.


Inriktning gymnasieskolan

Kurser i engelska omfattande minst 120 hp vari ska ingå muntlig och skriftlig språkfärdighet, fonetik och grammatik/ språkstruktur/ språkvetenskap, kultur och samhälle i engelskspråkiga länder, litteratur samt ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Om studierna är bedrivna utomlands krävs kontrastiva moment vid ett svenskt lärosäte.


Inriktning 7-9

Kurser i fysik omfattande minst 90 hp vari ska ingå kurser i klassisk fysik, modern fysik och astronomi samt ett självständigt arbete om minst 15 hp. Minst 15 hp ska vara på fördjupningsnivå G2F eller högre.

Alternativt civilingenjörsexamen i teknisk fysik vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kurser i astronomi omfattande minst 7,5 hp.


Inriktning gymnasieskolan

Kurser i fysik omfattande minst 120 hp vari ska ingå kurser i klassisk fysik, modern fysik och astronomi samt ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå.

Alternativt civilingenjörsexamen i teknisk fysik vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kurser i astronomi omfattande minst 7,5 hp.


Inriktning 7-9

Kurser i kemi omfattande minst 90 hp vari ska ingå kurser i organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi och miljökemi samt ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Minst 15 hp ska vara på fördjupningsnivå G2F eller högre.


Inriktning gymnasieskolan

Kurser i kemi omfattande minst 120 hp vari ska ingå kurser i organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi och miljökemi samt ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Minst 30 hp ska vara på fördjupningsnivå G2F eller högre.


Inriktning 7-9

Kurser i matematik omfattande minst 90 hp vari ska ingå algebra, linjär algebra, en- och flervariabelanalys, diskret matematik, geometri, sannolikhetslära och statistik samt ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Minst 15 hp ska vara på fördjupningsnivå G2F eller högre.


Inriktning gymnasieskolan

Kurser i matematik omfattande minst 120 hp, vari ska ingå algebra, linjär algebra, en- och flervariabelanalys, diskret matematik, geometri samt sannolikhetslära och statistik samt ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Minst 30 hp ska vara på fördjupningsnivå G2F eller högre.


Inriktning 7-9

Kurser i samhällskunskap omfattande minst 90 hp alternativt minst 60 hp statsvetenskap samt minst 30 hp i ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och företagsekonomi. Ett självständigt arbete om minst 15 hp ska ingå.


Inriktning gymnasieskolan

Kurser i samhällskunskap omfattande minst 120 hp alternativt minst 90 hp statsvetenskap och minst 15 hp nationalekonomi samt minst 15 hp i ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, sociologi och företagsekonomi. Ett självständigt arbete om minst 15 hp ska ingå.


Inriktning 7-9

Kurser i spanska omfattande minst 90 hp vari ska ingå muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/ språkstruktur/ språkvetenskap, kultur och samhälle i spanskspråkiga länder, litteratur samt ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Om studierna är bedrivna utomlands krävs kontrastiva moment vid ett svenskt lärosäte.


Inriktning gymnasieskolan

Kurser i spanska omfattande minst 120 hp vari ska ingå muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/ språkstruktur/ språkvetenskap, kultur och samhälle i spanskspråkiga länder, litteratur samt ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Om studierna är bedrivna utomlands krävs kontrastiva moment vid ett svenskt lärosäte.


Inriktning 7-9

Kurser i svenska språket och litteraturvetenskap omfattande sammanlagt minst 90 hp, varav minst 30 hp i vardera ämnet. Ett självständigt arbete om minst 15 hp ska ingå.

Kurserna ska omfatta de ämnesspecifika områdena

 • läsa och skriva (t.ex. skriftlig framställning,
  textanalys, grammatik),
 • tala, lyssna och samtala (t.ex. muntlig framställning,
  retorik),
 • språkbruk (t.ex. ordbildning, semantik, pragmatik,
  språkhistoria, sociolingvistik), samt
 • litterära texter eller litteraturvetenskap.


Inriktning gymnasieskolan

Kurser i svenska språket och litteraturvetenskap omfattande sammanlagt minst 120 hp, varav minst 30 hp i vardera ämnet. Ett självständigt arbete om minst 15 hp ska ingå.

Kurserna ska omfatta de ämnesspecifika områdena

 • läsa och skriva (t.ex. skriftlig framställning,
  textanalys, grammatik),
 • tala, lyssna och samtala (t.ex. muntlig framställning,
  retorik),
 • språkbruk (t.ex. ordbildning, semantik, pragmatik,
  språkhistoria, sociolingvistik), samt
 • litterära texter eller litteraturvetenskap.


Inriktning 7-9

Kurser i svenska som andraspråk omfattande minst 90 hp. Ett självständigt arbete om minst 15 hp ska ingå.

Kurserna ska omfatta de ämnesspecifika områdena

 • flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv,
 • andraspråksinlärning och andraspråksutveckling,
 • svenska språkets struktur ur ett kontrastivt
  perspektiv, samt
 • lärande på ett andraspråk


Inriktning gymnasieskolan

Kurser i svenska som andraspråk omfattande minst 120 hp. Ett självständigt arbete om minst 15 hp ska ingå.

Kurserna ska omfatta de ämnesspecifika områdena

 • flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv,
 • andraspråksinlärning och andraspråksutveckling,
 • svenska språkets struktur ur ett kontrastivt
  perspektiv, samt
 • lärande på ett andraspråk.


Inriktning 7-9

Kurser i teknik omfattande minst 90 hp samt ett självständigt arbete om minst 15 hp. Minst 15 hp ska vara på fördjupningsnivå G2F eller högre. Alternativt civilingenjörsutbildning vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp.

I tidigare utbildning ska ingå: elteknik, styr- och reglerteknik, miljöteknik, konstruktionsteknik, produktutveckling och produktionsteknik, termodynamik, mekanik, programmering, eller motsvarande.


Inriktning gymnasieskolan

Kurser i teknik omfattande minst 120 hp samt ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå. Alternativt civilingenjörsutbildning vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp.

I tidigare utbildning ska ingå: elteknik, styr- och reglerteknik, miljöteknik, konstruktionsteknik, produktutveckling och produktionsteknik, termodynamik, mekanik, programmering, eller motsvarande.