Text

Förskollärarprogrammet

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 210 hp

Tid3 1/2 år heltid

StudieortFlera orter

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete med fokus på barns lärande och utveckling i förskolan. Förskollärarutbildningen kombinerar teori med praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

210 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2025-01-20

Längd

3 1/2 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-51800

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

Ansök i Eskilstuna vårtermin 2025

Ansök

Om utbildningen

Vid MDU tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad förskollärarutbildning, som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv.

Universitetet har lång erfarenhet av förskollärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsförskolor, vilket stärker kvaliteten på utbildningen.

Förskollärarutbildningen ger dig goda kunskaper om barns utveckling och lärande, och om omsorg och undervisning i förskolan.

Du lär dig om barns språkutveckling och kommunikation, estetiska uttrycksformer som är viktiga för lärandet och mycket mer. Eftersom leken har stor betydelse både för barns kunskapsutveckling, förståelse för omvärlden och välbefinnande, finns leken som pedagogiskt redskap med genom hela utbildningen.

Du får även med dig en bra bas i språk, matematik, naturvetenskap och teknik, vilket lägger grunden för barnens fortsatta lärande i skolan.

Under utbildningen får du också lära dig sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som förskolans organisation och styrdokument, förskolläraryrkets samhällsuppdrag samt den värdegrund förskolan, liksom vårt demokratiska samhälle, vilar på.

Du kan läsa förskollärarprogrammet i Eskilstuna, Västerås eller på distans beroende på vad som passar dig och din studiesituation bäst.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Som förskollärare ansvarar du för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning och utbildning på din förskola. Här ingår ett systematiskt kvalitetsarbete, genom olika former av dokumentation. Du kommer också att samverka med föräldrar, kollegor och representanter från andra skolformer.

För att du ska få med dig praktiska erfarenheter av dessa delar ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i din förskollärarutbildning. VFU-tiden är på totalt 20 veckor och sker under ledning av erfarna förskollärare. Du har även kontakt med din övningsförskola i övriga kurser.

MDU har avtal med övningsförskolor i kommunerna Eskilstuna, Västerås, Flen, Hallstahammar, Surahammar, Katrineholm, Köping, Kungsör, Sala, Strängnäs, Gnesta, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Det betyder att du som student kommer att, utan undantag, bli placerad på en övningsförskola i någon av dessa kommuner när du genomför din VFU. Det gäller även dig som läser förskollärarprogrammet på distans.

Jobb och framtid

Det finns ett stort behov av välutbildade förskollärare. MDU har ett väl utvecklat samarbete med regionens kommuner och förskolor, vilket ger dig värdefulla kontakter inför framtiden.

Att arbeta som förskollärare är både utvecklande och stimulerande.

För dig som vill finns möjligheter att senare läsa en masterutbildning i didaktik eller vidareutbilda dig till specialpedagog eller speciallärare.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

  • Förskolepedagogiskt område

    62,0 %

  • Utbildningsvetenskaplig kärna

    25,0 %

  • Verksamhetsförlagd utbildning

    12,0 %

Studentintervju

Lisa vill ge barnen den bästa möjliga starten på sin utbildning

Lisa Fällström-Friebe läser sista terminen på förskollärarprogrammet. Här berättar hon om vad det innebär att vara förskollärare och vad som överraskat henne med förskolläraryrket.

Läs mer

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Ann Hagernäs

Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

Telefonnummer 016-15 37 96 E-postadress ann.hagernas@mdu.se