Text

”Som förskollärare lägger jag grunden för barns utveckling och framtid”

Fannie Blomberg har länge varit engagerad i att arbeta med barn och ungdomar, där hennes strävan alltid har varit att bidra till deras utveckling och framtidsutsikter. Men för att verkligen kunna påverka barns liv insåg hon att det krävs insatser på en ännu tidigare nivå – redan från förskoleåldern.

Bild på Fannie Blomberg, som utbildar sig till förskollärare.

– Jag har tidigare arbetat som fritidsledare för barn och ungdomar i åldrarna 10–19 år. Men under mina åtta år där hade jag länge känt att jag vill vara med redan från början i barns utveckling, säger Fannie och fortsätter:

– Om jag ska kunna göra någon skillnad för barn och ungdomar behöver jag börja jobba med dem tidigare, redan i lägre åldrar. Där vi tidigt påverkar barns möjlighet till lärande. Det är jag som förskollärare som lägger grunden för barns utveckling och framtid.

Anser du att fler bör bli förskollärare?

– Ja, absolut! Det behövs fler förskollärare. Det är en rolig och givande utbildning och jag ser fram emot att komma ut och arbeta i förskolan. Om du också vill vara med och göra skillnad och vara en viktig del av barns utveckling så tycker jag att du ska söka.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Utbildningen är rolig, givande och lärorik med både teoretiska och praktiska moment vilket passar mig väldigt bra. Det är studenter i olika åldrar vilket har bidragit med olika synsätt och olika erfarenheter. Jag har möjligheten att både utbilda mig och skaffa vänner för livet samtidigt vilket är fantastiskt, säger Fannie och fortsätter:

– Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett plus, där vi får 20 veckors praktik under utbildningen för att utveckla våra kunskaper och skapa kontakter för framtiden.

Rekommenderar du andra att söka till programmet?

– Ja, det är ett bra lärosäte som är mån om sina studenter. Lärarna på förskollärarprogrammet är fantastiska och de har många års erfarenhet av att arbeta i förskolan, vilket gett oss mycket inspiration och ett brett perspektiv på förskolläraryrket, säger Fannie och avslutar:

– Det finns även möjlighet att studera vidare efter avslutad utbildning, och eftersom jag vill bli specialpedagog i framtiden så kändes det rätt att bli förskollärare och få mer erfarenhet av det innan jag söker till specialpedagogikprogrammet.

Program

Förskollärarprogrammet

  • Högskolepoäng 210 HP
  • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna