Text

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 240 hp

Tid4 år heltid

StudieortFlera orter

Som grundlärare är du med på barnens första steg in i skolans värld. Du väcker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Efter examen har du behörighet att arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

240 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-08-26

Längd

4 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-41832

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Grundlärarexamen

Ansök i Eskilstuna hösttermin 2024

Ansök

Om utbildningen

Vid MDU tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv.

Universitetet har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsskolor, vilket stärker kvaliteten på utbildningen.

Som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 undervisar du skolans yngsta elever, och lägger grunden för deras fortsatta lärande.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i att stödja barns läs- och skrivutveckling, djupgående kunskaper i svenska, matematik, engelska, naturorientering och teknik, samhällsorientering och estetiska lärprocesser.

Du studerar både ämnena och ämnesdidaktik, som i korthet handlar om hur du undervisar och hur barn lär sig i ett ämne.

Som lärare behöver du ha goda ledaregenskaper, förmåga att bygga relationer och att möta varje barn på barnets nivå. Under utbildningen läser du därför kurser i ledarskap, sociala relationer, konflikthantering, barns utveckling och lärande samt specialpedagogik.

Du lär dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som skolans organisation och styrdokument samt den värdegrund skolan, liksom vårt demokratiska samhälle, vilar på.

En viktig del i din utbildning är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Här får du, under ledning av erfarna lärare, möjlighet att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet på den skola där du är placerad. Din VFU omfattar totalt 20 veckor på en övningsskola i regionen.

MDU har avtal med övningsskolor i kommunerna Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Katrineholm, Köping och Strängnäs. Det betyder att du som student blir placerad i en av dessa när du genomför din VFU. Du har även kontakt med övningsskolan i andra kurser, vilket gör att du får gott om praktisk erfarenhet av arbetet som lärare.

Jobb och framtid

Det finns, och kommer även fortsättningsvis att finnas, ett stort behov av välutbildade lärare.

Att arbeta som grundskollärare är utvecklande, utmanande och roligt.

Din examen ger kompetens och behörighet att undervisa barn från förskoleklass till årskurs tre.

Senare kan du även välja att läsa vidare till exempelvis specialpedagog, speciallärare eller rektor. Det finns också möjlighet att läsa en masterutbildning i didaktik.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

  • Ämnesstudier

    62,0 %

  • Utbildningsvetenskaplig kärna

    25,0 %

  • Verksamhetsförlagd utbildning

    12,0 %

Studentintervju

Grundlärare är världens bästa yrke

– Som lärare är jag en vuxen förebild i barnens närhet. Det är en oerhörd förmån att få följa deras utveckling och att få vara en del av det är en oerhörd bekräftelse, säger Frida Haraldsson.

Läs mer

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Åse By

Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

Telefonnummer 016-15 51 21 E-postadress ase.by@mdu.se
Maria Larsson

Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

Telefonnummer 021-10 16 48 E-postadress maria.larsson@mdu.se