Text

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik utbildar vi bland annat framtidens ekonomer, statsvetare, byggnadsingenjörer, energiingenjörer och miljöingenjörer.

Akademin har två forskningsinriktningar: Inom Framtidens energi möter vi utmaningarna i övergången till ett system för förnybar energi tillsammans med industri och samhälle. Inom Industriell ekonomi och organisation bidrar vi till att utveckla hur människor och resurser samordnas, styrs och kontrolleras för att skapa värde.

Chef

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) jobbar cirka 160 personer. Det är en tvärvetenskaplig miljö med utbildning och forskning inom

  • företagsekonomi
  • handelsrätt
  • nationalekonomi
  • statsvetenskap
  • byggnadsteknik
  • energiteknik
  • industriell ekonomi och organisation
  • miljöteknik

På akademin finns två etablerade forskningsinriktningar: Framtidens energi samt Industriell ekonomi och organisation. Forskningen inom framtidens energi utgör forskningsbas för universitetets ingenjörsutbildningar inom bygg-, energi- och miljöteknik samt för inriktningen energi i civilingenjörsprogrammet för industriell ekonomi och organisation. Forskningen inom industriell ekonomi och organisation utgör forskningsbas för universitetets utbildningar inom ekonomi och statsvetenskap samt för huvudämnet i civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och organisation.


Välj en av forskningsinriktningarna här nedanför och klicka sedan på forskargrupperna inom inriktningen för att se dess medarbetare:

Akademin är värd för 12 utbildningsprogram och cirka 300 kurstillfällen.

Ekonomi, företagsekonomi och statsvetenskap

Teknik

Akademin är värd för följande forskningsinriktningar:

Akademin är värd för följande samverkansplattformar:

Internationalisering har alltid varit ett fundament i EST:s verksamhet och har bidragit starkt till verksamhetens framgång och kvalitet. Ambitionen är att bygga vidare på detta vinnande koncept genom att utveckla det internationella samarbetet inom såväl forskning som utbildning.

Arbetet för en hållbar framtid har alltid varit en viktig del av verksamheten inom EST, och akademins bidrag till en hållbar framtid finns både i samverkansplattformar, forskning och utbildning.

The school is a signatory of Principles for Responsible Management Education (PRME), a United Nations-supported initiative. It is a platform to raise the profile of sustainability in schools around the world, and to equip today’s business students with the understanding and ability to be actors of change. Read EST's latest PRME report External link.

Avdelningar inom EST