Text

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 300 hp

Tid5 år heltid

StudieortEskilstuna

Vår utbildning till civilingenjör med inriktning industriell ekonomi är unik med sitt fokus på industriell förnyelse för att hantera de utmaningar som dagens industri och samhälle står inför.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

300 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-09-02

Längd

5 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-43807

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Civilingenjörsexamen

Ansök till hösttermin 2024, Eskilstuna

Ansök till programmet

Om utbildningen

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi är utformat tillsammans med näringsliv och offentlig sektor och erbjuder en oslagbar kombination av teknik, matematik och management/ekonomi. Kunskaper som är extra värdefulla i den omställning som samhället och industrin idag står inför.

Utbildningen är femårig och står på tre ben:

 • teknikbas
 • matematik
 • industriell ekonomi och organisation.

Programmet ger dig goda kunskaper om hur man driver förändringsarbete hos företag. Med kunskaper i tekniska system, ekonomi och hållbar utveckling, i kombination med en förståelse för hur industrin fungerar och leds ges du förutsättningar att bidra till att skapa verklig förändring.

Programmets första år är gemensamt för alla och utgör en bred grund. Här kombinerar du kurser inom industriell ekonomi och organisation, och projektledning, matematik, fysik samt programmering.

Från och med andra året läser du en av två inriktningar som teknikbas:

 • energiteknik
 • produkt- och processutveckling.

Här får du specifik kunskap om din inriktning men fortsätter också läsa gemensamma kurser inom områden som industriell ekonomi och organisation, matematik och innovationsteknik. Du får en inblick i hur företag fungerar samt hur verksamheter drivs och kan organiseras.

Under hela studietiden kommer du att samarbeta mycket med dina kursare i projektarbeten och workshoppar.

MDU ger programmet i nära samarbete med internationellt erkända forskare, näringsliv och offentlig sektor. Det ökar möjligheten för dig att få den kompetens som faktiskt behövs på arbetsmarknaden.

Jobb och framtid

Det finns en stark efterfrågan både i Sverige och utomlands på ingenjörer inom industriell ekonomi med den unika profil som MDU erbjuder.

Utbildningen passar både dig som vill avancera till ledande positioner i stora organisationer och dig som vill bli entreprenör, arbeta med bredare ansvarsområden på mindre organisationer eller som vill ha ett jobb där det är viktigt att kunna både management och teknik.

Dina framtida arbetsgivare finns inom ett flertal industrier samt i offentlig verksamhet såsom myndigheter och kommuner. Du kan också söka forskarutbildning efter din examen.

Exempel på framtida jobb är projektledare, affärsutvecklare, hållbarhetschef, konsult, analytiker, produktchef, industriell marknadsförare eller teknisk säljare, inköpare eller processingenjör.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Valbart: Teknikbas: Energiteknik eller Produkt- och processutveckling

  27,0 %

 • Industriell ekonomi och organisation

  25,0 %

 • Matematik/Tillämpad matematik

  15,0 %

 • Valbart: Fördjupning: Framtidens energi eller Hållbara produktionssystem eller Industriell management för hållbar förnyelse

  15,0 %

 • Övriga tekniska ämnen

  7,0 %

 • Fysik

  5,0 %

 • Datavetenskap

  3,0 %

 • Innovationsteknik

  3,0 %

  Kurser inom programmet

  Industriell ekonomi och organisation:

  • Introduktion till industriell ekonomi, 7,5 hp*

  Övriga tekniska ämnen:

  • Introduktion till projekt inom teknik, 7,5 hp*
  • Hållbar utveckling, 7,5 hp*
  • Innovationsteknik i en industriell kontext, 7,5 hp*

  Datavetenskap:

  • Programmeringens grunder, 7,5 hp*

  Matematik/Tillämpad matematik:

  • Envariabelkalkyl, 7,5 hp
  • Vektoralgebra, 7,5 hp

  Fysik:

  • Termodynamik, 7,5 hp

  * Ingår i teknikområdet Industriell ekonomi.

  Gemensamma kurser

  Industriell ekonomi och organisation:

  • Global operations management, 7,5 hp*

  Fysik:

  • Elektrofysik, 7,5 hp

  Matematik/Tillämpad matematik:

  • Flervariabelkalkyl, 7,5 hp
  • Numeriska metoder för industriell ekonomi, 7,5 hp
  • Statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp

  Valbart 22,5 hp:

  Alternativ 1- Teknikbas Energiteknik

  Energiteknik:

  • Värmeöverföring, 7,5 hp*
  • Strömningsteknik, 7,5 hp*
  • Industriell förbränning och bränslen, 7,5 hp*

  eller

  Alternativ 2- Teknikbas Produkt- och processutveckling

  Produkt- och processutveckling:

  • Industriell produktion och logistik, 7,5 hp*
  • Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp*
  • Lean Produktion, 7,5 hp*

  * Ingår i teknikområdet Industriell ekonomi.

  Industriell ekonomi och organisation:

  Organisation:

  • Form och funktion, 7,5 hp*
  • Industriell marknadsföring, 7,5 hp*
  • Industrial economics, 7,5 hp*
  • Teknik och samhälle, 7,5 hp*
  • Styrning och finansiering av industriella verksamheter, 7,5 hp*

  Valbart 22,5 hp:

  Alternativ 1 -Teknikbas Energiteknik

  Energiteknik:

  • Solenergi, 7,5 hp*
  • Vind- och vattenkraft, 7,5 hp*
  • Projektkurs i energiteknik, 7,5 hp*

  eller

  Alternativ 2 - Teknikbas Produkt- och processutveckling

  Produkt- och processutveckling:

  • Integrerad produkt- och processutveckling, 7,5 hp*
  • Självständigt arbete i produkt- och processutveckling inom industriell ekonomi, 15 hp*

  * Ingår i teknikområdet Industriell ekonomi.

  Gemensamma kurser:

  Industriell ekonomi och organisation:

  • Industriell förnyelse: utmaningar och möjligheter, 7,5 hp*
  • Ledning av industriellt förändringsarbete, 7,5 hp*

  Övriga tekniska ämnen:

  • Vetenskaplig metod för industriell ekonomi, 7,5 hp*

  Matematik/tillämpad matematik:

  • Optimering och simulering, 7,5 hp

  Alternativ 1-Fördjupningen Framtidens energi
  Energiteknik:

  • Styr- och reglerteknik i energisystem, 7,5 hp*
  • Modellering och simulering av energisystem, 7,5 hp*
  • Optimering av energisystem, 7,5 hp*

  Valbart:

  • Kraftvärmesystem och produktionsplanering, 7,5 hp*
  • Byggnader och energisystem, 7,5 hp*

  eller

  Alternativ 2-Fördjupningen Hållbara produktionssystem

  Produkt- och processutveckling:

  • Supply chain management, 7,5 hp*
  • Produktionssystemutveckling, 7,5 hp*
  • Underhåll och tillförlitlighet, 7,5 hp*
  • Kvalitetsutveckling, 7,5 hp*
  • Industriautomation, 7,5 hp*

  eller

  Alternativ 3- Fördjupningen Industriell management för hållbar förnyelse med teknikbas energiteknik

  Energiteknik:

  • Styr- och reglerteknik i energisystem, 7,5 hp*
  • Kraftvärmesystem och produktionsplanering, 7,5 hp*
  • Byggnader och energisystem, 7,5 hp*
  • Optimering av energisystem, 7,5 hp*

  Industriell ekonomi och organisation:

  • Ledning av industriellt förändringsarbete, 7,5 hp*

  Innovationsteknik:

  • Entreprenörskap för industriell förnyelse, 7,5 hp*

  eller

  Alternativ 4 -Fördjupningen Industriell management för hållbar förnyelse med teknikbas produkt- och processutveckling

  Produkt- och processutveckling:

  • Produktionssystemutveckling, 7,5 hp*
  • Underhåll och tillförlitlighet, 7,5 hp*
  • Supply Chain Management, 7,5 hp*

  Industriell ekonomi och organisation:

  • Ledning av industriellt förändringsarbete, 7,5 hp*

  Innovationsteknik:

  • Entreprenörskap för industriell förnyelse, 7,5 hp

  * Ingår i teknikområdet Industriell ekonomi.

  Gemensamma kurser:

  Industriell ekonomi och organisation:

  • Teknikbaserat socialt entreprenörskap*, 15 hp

  Valbart 45 hp

  Alternativ 1 -Fördjupningen Framtidens energi samt Fördjupningen Industriell management för hållbar förnyelse med teknikbas energiteknik

  Energiteknik:

  • Avancerade energisystemstudier, 7,5 hp*
  • Energisystem för städer och energi - projekt, 7,5 hp*

  Alternativ 1a

  Energiteknik:

  • Examensarbete i industriell ekonomi med inriktning energiteknik, 30 hp*

  eller

  Alternativ 1b

  Industriell ekonomi och organisation:

  • Examensarbete i industriell ekonomi med inriktning industriell management för hållbar förnyelse, 30 hp*

  eller

  Alternativ 2- Fördjupningen Hållbara produktionssystem samt Fördjupningen Industriell management för hållbar förnyelse med teknikbas produkt- och processutveckling

  Produkt- och processutveckling:

  • Hållbar produktutveckling och produktion, 7,5 hp*
  • Industriell excellens, 7,5 hp*

  Alternativ 2a

  Produkt- och processutveckling:

  • Examensarbete för civilingenjörsexamen i industriell ekonomi med inriktning mot produkt- och processtuveckling, 30 hp*

  eller

  Alternativ 2b

  Industriell ekonomi och organisation:

  • Examensarbete i industriell ekonomi med inriktning industriell management för hållbar förnyelse, 30 hp*

  * Ingår i teknikområdet Industriell ekonomi.

  Studentintervju

  Möt Jesper som vill skapa framtidens samhälle

  Jesper Strömbäck läser till civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning produkt- och processutveckling. Det han uppskattar med sin utbildning är MDU:s starka kontaktnät med näringslivet och möjligheten att bidra till samhällsutvecklingen framöver. − Jag känner verkligen att jag utbildas till någon som kan påverka inom företag och i samhället i framtiden.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Kontakta studievägledare

  För frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocess, kontakta ESTstudievagledning@mdu.se