Text

Statsvetarprogrammet

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 180 hp

Tid3 år heltid

StudieortVästerås

Är ett hållbart samhälle möjligt och vilka idéer, aktörer och maktrelationer påverkar vår gemensamma framtid? Politik handlar om vilket samhälle vi vill ha, medan statsvetarens roll är att analysera utvecklingen och bidra till att hitta demokratiska lösningar grundade i vetenskap. Du kan till exempel jobba som handläggare, nämndsekreterare, analytiker, projektledare eller utvärderare.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

180 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Västerås

Start

2024-09-02

Längd

3 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-43812

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ansök till hösttermin 2024, Västerås

Ansök till programmet

Om statsvetarprogrammet

Statsvetarprogrammet ger dig kunskaper om olika politiska system och hur dessa styrs. Programmet är uppdelat i ämneskurser som bland annat handlar om

 • hur politik, förvaltning, offentlig makt och styrning fungerar
 • hur individen, sociala rörelser och organisationer driver på samhällsförändringen
 • hur klass, kön och etnicitet begränsar och påverkar individers möjlighet att påverka samhällsutvecklingen
 • vad som förhindrar och möjliggör ett hållbart och inkluderande samhälle
 • vad som orsakar krig och fred.

Du läser kurser i

 • grundläggande juridik
 • förvaltningsrätt
 • verksamhetsstyrning
 • organisation och ledarskap
 • samhällsekonomi
 • utvärdering.

Under det tredje året kan du välja att söka fristående kurser i till exempel projektledning eller sociologi.

Du kan också välja att praktisera på en arbetsplats i cirka sex till sju veckor.

Utbildningen avslutas med examensarbete med statsvetenskaplig inriktning.

Framtid och jobb

Som statsvetare kommer du tillhöra en yrkesgrupp på stark frammarsch. Förmågan att analysera komplexa fenomen i samhället blir allt viktigare, såväl inom offentlig som privat och ideell sektor. Du kommer därför att ha många olika vägar att välja mellan i ditt yrkesliv, både utifrån ditt egna intresse och i vissa fall erfarenheter som du samlat på dig utöver din examen från statsvetarprogrammet.

Är du intresserad av media och opinionsbildning kan du söka dig till en tankesmedja, tv, radio eller en PR-byrå. Är du intresserad av utbildningsfrågor kan du söka dig till högskola eller universitet.

Tycker du krisberedskap och hållbarhet är intressant kan du till exempel söka dig till länsstyrelsen. Många statliga myndigheter anställer också statsvetare, till exempel Skatteverket, Polisen, Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Du kan också ha ett internationellt fokus i ditt arbetsliv. Utrikesdepartementet, Sida samt internationella organisationer med kopplingar till EU och FN rekryterar ofta statsvetare.

Vanliga roller för en statsvetare är handläggare, utredare, nämndsekreterare, arbetsförmedlare eller strateg. Du kan också jobba som omvärldsanalytiker, projektledare, samhällsplanerare, samordnare, statistiker, personalansvarig, regeringssekreterare, utvärderare, controller, statssekreterare eller analytiker.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Statsvetenskap

  50,0 %

 • Företagsekonomi

  8,0 %

 • Nationalekonomi

  8,0 %

 • Handelsrätt

  8,0 %

 • Verksamhetsförlagda studier

  8,0 %

 • Valfria kurser/utlandsstudier

  8,0 %

 • Statistik

  4,0 %

 • Utvärdering

  4,0 %

  Kurser inom programmet

  Statsvetenskap:

  • Politisk teori, 7,5 hp
  • Svensk och jämförande politik, 7,5 hp
  • Offentlig politik och förvaltning, 7,5 hp
   Internationell politik, 7,5 hp

  Företagsekonomi:

  • Verksamhetsstyrning i offentlig sektor, 7,5 hp
  • Organisation och ledarskap, 7,5 hp

  Handelsrätt:

  • Grundläggande juridik, 7,5 hp
  • Förvaltningsrätt, 7,5 hp

  Statsvetenskap:

  • Demokratins problem, 7,5 hp
  • Makt och medborgarskap, 7,5 hp
  • Statsvetenskaplig metod I, 15 hp

  Nationalekonomi:

  • Samhällsekonomi, 15 hp

  Övrigt:

  • Utvärdering, 7,5 hp

  Statistik:

  • Statistik, 7,5 hp

  Valbara statsvetenskapliga kurser, 30 hp:

  Spår 1:

  • Urban Politics and Citizenship, 7,5 hp
  • Environment and Politics, 7,5 hp
  • Politics and Gender, 7,5 hp
  • China's global impact, 7,5

  Spår 2:

  • Statsvetenskap och arbetsmarknad, 30 hp

  Övrigt:

  • Valbara kurser/utlandsstudier, 30 hp

  Statsvetenskap:

  • Demokrati, makt och medborgarskap, 7,5 hp
  • Statsvetenskaplig metod II, 7,5 hp
  • Kandidatuppsats i statsvetenskap, 15 hp

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Björn Eriksson

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 016-15 36 68 E-postadress bjorn.eriksson@mdu.se
  Emma Tideman

  Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

  Telefonnummer 021-48 06 929 E-postadress emma.tideman@mdu.se