Text

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

Med breda kunskaper inom byggnadsteknik är du med och utformar framtidens byggnader. Du kan arbeta med olika delar av en byggnads livscykel: från att projektera och bygga till att förvalta och förbättra. Utbildningen är en grund för många olika kreativa jobb inom området byggnadsteknik–samhällsbyggnad, till exempel byggnadskonstruktör eller fastighetsförvaltare.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig var och hur man kan bygga och med vilka material samt vilka regler och lagar som gäller. Det handlar inte bara om tekniken, utan även om design, miljö och energi. Den här kombinationen är en fördel på din framtida arbetsplats eftersom det underlättar ditt samarbete med olika yrkesroller som behövs i byggprocessen.

Programmet fokuserar på husbyggnad med ett visst inslag av anläggning och infrastruktur. Kurserna innehåller en blandning av teori och tillämpning, bland annat genom:

 • projektarbeten,
 • seminarier,
 • laborationer och
 • studiebesök.

Skapa din personliga profil

Under utbildningens två första år får du de baskunskaper du behöver som byggnadsingenjör genom kurser i bland annat byggnadsteknik och matematik.

Ditt sista år skapar du dig en personlig profil genom att läsa valbara kurser. Det kan till exempel vara kurser i:

 • byggnads­konstruktion,
 • byggnads­produktion,
 • energieffektiva byggnader och
 • byggnads­planering med visualisering.

Under sista året har du dessutom flertalet verklighetsanknutna projekt.

Du avslutar din utbildning med ett examensarbete där du har möjligheter att fördjupa dig inom det som intresserar dig mest.

Jobb och framtid

Som byggnadsingenjör är ditt arbete fritt och omväxlande. Du kan till exempel arbeta inne på kontor eller ute på en byggarbetsplats. På jobbet blir du ofta en nyckelperson som har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands.

Efter din utbildning kan du vara med och utforma hållbara byggnader med smarta lösningar. Du kan till exempel jobba med projekteringen av nya konstruktioner, ombyggnad, renovering och energieffektivisering av byggnader. Några vanliga yrkesroller är byggnadskonstruktör, projektledare, arbetsledare, platschef och fastighetsförvaltare.

Många byggnadsingenjörer arbetar som konsulter eller entreprenörer. Dina arbetsgivare finns bland annat inom konsultföretag, byggindustrin (entreprenörer) och fastighetsbranschen, men även hos myndigheter.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Kurser kan gå i olika takt och vara olika långa. Som programstudent har du platsgaranti till kurser i ditt program och du pluggar kurserna i en bestämd ordning. Vissa kurser inom ett program är obligatoriska och vissa är valbara.

 • Byggnadsteknik

  59,0 %

 • Valbart

  25,0 %

 • Matematik/tillämpad matematik

  12,0 %

 • Vetenskaplig metod

  3,0 %

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.