Text

Master­programmet i miljöteknik för hållbar utveckling

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 120  hp
 • home Studieort Independent of location
 • location_on Distans Distans
 • access_time Tid 2 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Bidra till att lösa miljöutmaningar genom att utbilda dig till ingenjör inom miljöteknik för hållbar utveckling. Programmet är helt på distans.

Hand med jord och planta, jordglob och forskare i vit rock framför dator i laboratorium

Utbildningen

Det här online-programmet är bland de första internationella masterprogrammen i miljöteknik i Europa. Det kommer att ge dig fördjupade kunskaper i vilka miljöutmaningar vi har, liksom hur du hanterar dem samtidigt som du bidrar till en hållbar utveckling.

MDH strävar efter att utveckla state-of-the-art kunskaper, modeller och processer som utgör kärnan inom området miljöteknik. Vårt mål är att bidra till en hållbar lösning på dessa problem genom att utrusta den kommande generationen av miljöledare med de kunskaper ni kommer att behöva för att lyckas.


Läs hela programmet på distans

Fast programmet är online-baserat har du många möjligheter att interagera med både kurskamrater och lärare via moderna digitala plattformar.

På vår digitala platform hittar du mer information om programmet och kurserna. Länk till annan webbplats.


Stark koppling till aktuell forskning

På MDH har vi internationellt erkända forskare som undersöker de mest signifikanta miljöutmaningar som världen idag står inför. Vårt masterprogram är starkt kopplat till den här forskningen, vilket gör att du som student kan få insikter både om nuläget och framväxande teknik.


Framtid och jobb

Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion av naturresurser och ständigt ökande föroreningar. Programmet kommer att ge dig en fördjupad förståelse för både nuvarande och framtida miljöutmaningar. Du får också verktygen för att möta dessa utmaningar.

Dina framtida arbetsgivare finns inom miljöteknikrelaterade områden i till exempel industri, konsultföretag och offentliga organisationer (såsom kommuner och myndigheter).

Du kan också välja att fortsätta en karriär som forskare genom att söka forskarutbildning

Programinnehåll

Åk 1

Miljöteknik

87,5 %

Matematik/tillämpad matematik 12,5 %

Åk 2

Valbart, miljöteknik

25 %

Valbart, miljöteknik

25 %

Examensarbete

50 %

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Biträdande universitetslektor

Jan Skvaril

021-15 17 38

jan.skvaril@mdu.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Masterprogram i miljöteknik för hållbar utveckling

  Omfattning

  120 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  2 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-43906

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Independent of location

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AMM13)

  Särskild behörighet

  Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6. Studenter med examen i annat ämne än teknik eller naturvetenskap ska ha minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet inom ett tekniskt område.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Masterexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Sågspån från kokospalmer blir elektricitet

– Vi bedriver forskning som kommer att ha stor effekt på både människor och miljö, säger forskaren Patrik Klintenberg.

Läs mer

Förnybar energi

Inom Förnybar energi arbetar forskarna med processer och komponenter för att omvandla biomassa till värme, el och fordonsbränsle samt att återvinna näringsämnen och energi från samhällets avfallsströmmar.

Läs mer

Så arbetar MDH för att nå FN:s 17 globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Läs mer

Andra program som kan intressera dig

Masterprogrammet i hållbara energisystem

Din spetskompetens kommer behövas i övergången från fossila till förnybara energikällor och för att möta de höga kraven på att samhället använder energin mer effektivt. Som ingenjör inom energibranschen är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan till exempel jobba som projektledare eller anläggningsingenjör i Sverige eller utomlands.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer