Text

Masterprogrammet i miljöteknik för hållbar utveckling

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 120 hp

Tid2 år heltid

StudieortFlera orter

Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion och föroreningar. Vill du bidra till att lösa dessa utmaningar är den här utbildningen ett steg på vägen. Du läser hela programmet på distans.

Välj undervisningsform

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

120 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

heltid

Studieort

Ortsoberoende

Start

2024-09-02

Längd

2 år

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Anmälningskod

MDU-43906

Urval

Antal högskolepoäng

Särskild behörighet

Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6. Studenter med examen i annat ämne än teknik eller naturvetenskap ska ha minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet inom ett tekniskt område.

Ansök till hösttermin 2024, Ortsoberoende

Ansök till programmet

Om utbildningen

Det här online-programmet är bland de första internationella masterprogrammen i miljöteknik i Europa. Det kommer att ge dig fördjupade kunskaper i vilka miljöutmaningar vi har, liksom hur du hanterar dem samtidigt som du bidrar till en hållbar utveckling.

MDU strävar efter att utveckla state-of-the-art kunskaper, modeller och processer som utgör kärnan inom området miljöteknik. Vårt mål är att bidra till en hållbar lösning på dessa problem genom att utrusta den kommande generationen av miljöledare med de kunskaper ni kommer att behöva för att lyckas.

Läs hela programmet på distans

Fast programmet är online-baserat har du många möjligheter att interagera med både kurskamrater och lärare via moderna digitala plattformar.

På vår digitala platform hittar du mer information om programmet och kurserna. Länk till annan webbplats.

Stark koppling till aktuell forskning

På MDU har vi internationellt erkända forskare som undersöker de mest signifikanta miljöutmaningar som världen idag står inför. Vårt masterprogram är starkt kopplat till den här forskningen, vilket gör att du som student kan få insikter både om nuläget och framväxande teknik.

Jobb och framtid

Vår värld är hotad av klimatförändringar, överkonsumtion av naturresurser och ständigt ökande föroreningar.

Programmet kommer att ge dig en fördjupad förståelse för både nuvarande och framtida miljöutmaningar. Du får också verktygen för att möta dessa utmaningar.

Dina framtida arbetsgivare finns inom miljöteknikrelaterade områden i till exempel industri, konsultföretag och offentliga organisationer (såsom kommuner och myndigheter).

Du kan också välja att fortsätta en karriär som forskare genom att söka forskarutbildning

Undervisningsform

Den här utbildningen ges på distans, alternativt distans med ett antal obligatoriska campusträffar i Skellefteå.

Denna utbildningsform är ortsoberoende och helt på distans.

Som distansstudent vid programmet får du en ökad flexibilitet. Du behöver en internetuppkoppling och kamera och mikrofon till din dator sedan kan du anpassa platsen för din utbildning efter dina förutsättningar.

Kommunikationen mellan studenter och lärare sker via lärplattformen Canvas och Zoom. Det betyder att du deltar i dynamiska och engagerande lärtillfällen som till exempel föreläsningar, workshops och seminarier online.

Du läser utbildningen på distans med schemalagd distansundervisning dagtid. Utöver det förekommer några obligatoriska campusträffar i Skellefteå varje termin.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Miljöteknik

  43,0 %

 • Examensarbete

  25,0 %

 • Valbart: Miljöteknik

  25,0 %

 • Matematik/tillämpad matematik

  6,0 %

  Kurser inom programmet

  Miljöteknik:

  • Klimatförändringar och energi: då, nu och i framtiden, 7,5 hp
  • Atmosfäriska föroreningar och luftkvalitet, 7,5 hp
  • Tillämpad statistik för ingenjörer, 2,5 hp
  • Vetenskapliga metoder i miljöteknik, 5 hp
  • Behandling och hantering av dricksvatten, 7,5 hp
  • Hållbara städer och infrastruktur, 7,5 hp
  • Hållbar produktion och konsumtion, 7,5 hp
  • Resursåtervinning och avfallshantering, 7,5 hp

  Matematik/tillämpad matematik:

  • Tillämpad matematik för miljötekniker, 7,5 hp

  Valbart 15 hp

  Miljöteknik:

  • Miljöekonomi, 2,5 hp
  • Industriell dynamik, 2,5 hp
  • Cirkulär ekonomi i samband med miljöteknik, 2,5 hp
  • Digital fjärranalys och GIS i miljöteknik, 7,5 hp
  • Multivariat dataanalys i teknik, 7,5 hp
  • Systemmodellering i miljöteknik, 7,5 hp

  Valbart 15 hp

  Miljöteknik:

  • Humanitär teknik, 7,5 hp
  • Användning och omvandling av biomassa, 7,5 hp
  • Realtidsanalys i miljöteknik, 7,5 hp
  • Behandling och hantering av avloppsvatten, 7,5 hp

  Miljöteknik:

  • Examensarbetskurs i miljöteknik, 30 hp

  Studentintervju

  "Kurserna i miljöteknik var precis vad jag letade efter!"

  Det var när Greta Schweitzer läste kursinnehållet för masterprogrammet i miljöteknik som fick henne att vilja börja plugga på MDU. ”Det var en perfect match”.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Lena Roos

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 016-15 36 54 E-postadress lena.roos@mdu.se
  Jan Skvaril

  Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

  Telefonnummer 021-15 17 38 E-postadress jan.skvaril@mdu.se