Text

Internationell marknadsföring –

magister­program

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Västerås
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Skaffa dig kompetens och den utbildning du behöver för att arbeta som internationell marknadsförare eller marknadsföringsansvarig. I vårt EFMD-ackrediterade program undersöker vi dagens globaliserade affärsvärld och utbildar framtida internationella marknadsförare. Du lär dig utforska och granska globala konkurrenter, marknader och konsumenter för att skapa värde. Utbildningen bygger på grundläggande teorier och litteratur inom internationell marknadsföring, samtidigt som vi tar hänsyn till etik, ansvar och miljöpåverkan.

format_quote

Jag hade hört från en nära vän att det är en bra skola med duktiga lärare.

Ellinor Bertilsson

Tidigare student

Läs mer

Utbildningen

Det ettåriga magisterprogrammet är utformat för att förbättra din förståelse för internationella marknader och marknadsföringsstrategier, vilket även omfattar utmaningar kopplade till digitalisering och utveckling för en hållbar och ansvarsfull affärslogik på globala marknader

Din framtida karriär inom internationell marknadsföring som internationell affärsspecialist börjar i klassrummet, där du får möjlighet att tillsammans med forskare, praktiker och studenter från olika delar av världen utveckla de färdigheter som behövs för en internationell karriär.

För att säkerställa kvaliteten på lärandet kommer du, förutom skriftliga prov, även att bedömas genom aktivt deltagande i seminarier, workshops, simuleringar och projekt, som innefattar övning att genomföra skriftliga och muntliga presentationer.

All undervisning är på engelska.


Framtid och jobb

Tidigare studenter från programmet arbetar inom en rad olika områden relaterade till området internationella marknader och marknadsföring (både inom företag och akademi).

Programmets innehåll och pedagogik är utformat för att inkludera ett livslångt lärande, det vill säga färdigheter och förmågor för hur man i sin framtida karriär kontinuerligt integrerar forskningsbaserad kunskap med affärspraxis och vice versa. Målet är att förbereda studenter för en karriär i internationella företag och organisationer samt även möjligheter till en framtida akademisk karriär inom området.

Under programmet ges du möjlighet att utveckla den kompetens som behövs för en karriär i små, medelstora och stora multinationella företag inom både affärsmarknader och konsumentmarknader i privat sektor såväl som inom offentliga eller ideella organisationer i olika mångkulturella miljöer.

Programmet ger dig de färdigheter som krävs för att samla in data och bearbeta information för ledningsbeslut samt förmågan att identifiera och analysera utmaningar och möjligheter, genomföra marknadsanalyser och utveckla verksamheter i internationella miljöer. Dessa kunskaper och färdigheter är lika relevanta för en företagskarriär som för högre utbildning, till exempel forskning och doktorandstudier.

Forskarstudier vid MDU


Följande möjligheter erbjuds för att kickstarta din karriär:

 • På EFMD’s karriärmässor har du möjlighet att få kontakt med arbetsgivare och företag runt om i världen. Dessa evenemang inkluderar branschföreläsare, masterclasses, inspirerande föredrag från ledande arbetsgivare
 • På EFMD’s karriärportal, kan du söka praktik eller jobb utomlands. Dessutom tillhandahåller portalen ett utvärdering- och karriärplaneringsverktyg som stöd för din framtida yrkeskarriär.
 • MDU Mentorprogram, där du kan utveckla dina idéer, planera din karriärväg, få råd om CV-skrivande och förbereda dig för livet efter din examen.
 • Programmens skräddarsydda karriärtjänster, där lämpliga lediga jobb från dina önskade marknader postas.
 • Alumniförläsningar från tidigare programstudenter och deltagande i paneler under programmet, där du får en inblick i framtida karriärutsikter.
 • MDU Affärsutvecklare på Idélab
  • Företagsstartsprogram, där du kan utveckla dina affärsidéer och få hjälp och konsultation för att starta eget företag och utöka ditt nätverk
  • E-handelsuppstartsprogram, där du lär dig hur du skapar, lanserar och marknadsför din digitala kanal och e-handelsplattform.

 

EFMD-ackreditering

MDU har beviljats EFMD-ackreditering för magisterprogrammet i internationell marknadsföring och kandidatprogrammet i International Business Management. EFMD Programme Accreditation System är ett internationellt ackrediteringssystem som utvärderar ekonomiprogram på kandidat- och magisternivå.

Att få en EFMD-ackreditering bekräftar att programmen har en hög kvalitet och står sig väl i ett internationellt perspektiv.

Du kan läsa mer om ackrediteringen på EFMD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Logotyp för EFMD

Programinnehåll

År 1

Företagsekonomi 100%

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Magisterprogram i internationell marknadsföring

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-43903

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZEG23)

  Särskild behörighet

  Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom företagsekonomi. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

  Examen

  Magisterexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Ett år som gör skillnad för din karriär

Stödet från engagerade lärare hjälper studenterna att få ut det mesta av det ettåriga master­programmet i Internationell Marknadsföring.

Läs mer

"Jag har stor nytta av min utbildning"

– Det är en fantastisk utbildning med bra kompetenta lärare, både från Sverige och internationella föreläsare. Dessutom har MDU bra och moderna lokaler och bra undervisningsformer med workshops och egna analyser istället för traditionella föreläsningar, säger Isabel Hernández Eriksson, alumn med en master från international marketing.

Läs mer

Framgångs-konceptet för e-handel

Forskning hos oss bekräftar att de flesta som handlar via internet numera är vana internetanvändare och att många har tilltro till svenska webbutiker. Det här är goda nyheter för den svenska näthandeln.

Läs mer

Forskare topprankad för sitt inflytande inom forskning om dotterbolag i multinationella företag

Ulf Andersson, professor i företagsekonomi, rankas som en av de mest publicerade forskarna i världen inom forskningen om dotterbolag i multinationella företag. Hans forskning bidrar till att dotterbolag och internationella koncerner kan säkerställa sysselsättning, lönsamhet och en positiv utveckling i industrin.

Läs mer

Röster från studenter

"Det bästa med programmet är de internationella kontakterna och de kreativa innovationerna från våra professorer."

Sorie Mansary

Andra magister-utbildningar i företagsekonomi

Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper. Du väljer mellan inriktningarna management/organisation eller redovisning. Programmet har en tydlig koppling till näringsliv och offentlig sektor, vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer