Text

Internationell marknadsföring – magisterprogram

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 60 hp

Tid1 år heltid

StudieortVästerås

Skaffa dig kompetens och den utbildning du behöver för att arbeta med internationell marknadsföring eller som marknadsföringsansvarig. Här får du ett försprång genom att utveckla din kompetens inom marknadsföring, strategi och kultur.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

60 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

heltid

Studieort

Västerås

Start

2024-09-02

Längd

1 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Anmälningskod

MDU-43903

Urval

Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom företagsekonomi. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Ansök till hösttermin 2024, Västerås

Ansök till programmet

Om internationell marknadsföring – magisterprogram

Det ettåriga magisterprogrammet är utformat för att förbättra din förståelse för internationella marknader och marknadsföringsstrategier, vilket även omfattar utmaningar kopplade till digitalisering och utveckling för en hållbar och ansvarsfull affärslogik på globala marknader.

Din framtida karriär inom internationell marknadsföring som internationell affärsspecialist börjar i klassrummet, där du får möjlighet att tillsammans med forskare, praktiker och studenter från olika delar av världen utveckla de färdigheter som behövs för en internationell karriär.

För att säkerställa kvaliteten på lärandet kommer du, förutom skriftliga prov, även att bedömas genom aktivt deltagande i seminarier, workshops, simuleringar och projekt, som innefattar övning att genomföra skriftliga och muntliga presentationer.

All undervisning är på engelska.

Jobb och framtid

Tidigare studenter från programmet arbetar inom en rad olika områden relaterade till området internationella marknader och marknadsföring (både inom företag och akademi).

Programmets innehåll och pedagogik är utformat för att inkludera ett livslångt lärande, det vill säga färdigheter och förmågor för hur man i sin framtida karriär kontinuerligt integrerar forskningsbaserad kunskap med affärspraxis och vice versa.

Målet är att förbereda studenter för en karriär i internationella företag och organisationer samt även möjligheter till en framtida akademisk karriär inom området.

Under programmet ges du möjlighet att utveckla den kompetens som behövs för en karriär i små, medelstora och stora multinationella företag inom både affärsmarknader och konsumentmarknader i privat sektor såväl som inom offentliga eller ideella organisationer i olika mångkulturella miljöer.

Programmet ger dig de färdigheter som krävs för att samla in data och bearbeta information för ledningsbeslut samt förmågan att identifiera och analysera utmaningar och möjligheter, genomföra marknadsanalyser och utveckla verksamheter i internationella miljöer. Dessa kunskaper och färdigheter är lika relevanta för en företagskarriär som för högre utbildning, till exempel forskning och doktorandstudier.

Forskarstudier vid MDU

Möjligheter som erbjuds för att kickstarta din karriär

 • På EFMD’s karriärmässor har du möjlighet att få kontakt med arbetsgivare och företag runt om i världen. Dessa evenemang inkluderar branschföreläsare, masterclasses, inspirerande föredrag från ledande arbetsgivare
 • På EFMD’s karriärportal, kan du söka praktik eller jobb utomlands. Dessutom tillhandahåller portalen ett utvärdering- och karriärplaneringsverktyg som stöd för din framtida yrkeskarriär.
 • MDU Mentorprogram, där du kan utveckla dina idéer, planera din karriärväg, få råd om CV-skrivande och förbereda dig för livet efter din examen.
 • Programmens skräddarsydda karriärtjänster, där lämpliga lediga jobb från dina önskade marknader postas.
 • Alumniföreläsningar från tidigare programstudenter och deltagande i paneler under programmet, där du får en inblick i framtida karriärutsikter.
 • MDU Affärsutvecklare på Idélab
  • Företagsstartsprogram, där du kan utveckla dina affärsidéer och få hjälp och konsultation för att starta eget företag och utöka ditt nätverk
  • E-handelsuppstartsprogram, där du lär dig hur du skapar, lanserar och marknadsför din digitala kanal och e-handelsplattform.

EFMD-ackreditering

MDU har beviljats EFMD-ackreditering för:

 • magisterprogrammet i internationell marknadsföring och
 • kandidatprogrammet i International Business Management.

EFMD Programme Accreditation System är ett internationellt ackrediteringssystem som utvärderar ekonomiprogram på kandidat- och magisternivå.

Att få en EFMD-ackreditering bekräftar att programmen har en hög kvalitet och står sig väl i ett internationellt perspektiv.

Du kan läsa mer om ackrediteringen på EFMD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Logotyp för EFMD

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Företagsekonomi

  100,0 %

  Kurser inom programmet

  Företagsekonomi:

  • Företagsekonomisk forskningsmetod, 15 hp
  • Strategi och internationell marknadsföring, 15 hp
  • Samtidsfrågor inom konsumentmarknadsföringen, 15 hp
  • Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp

  Studentintervju

  "Programmet gav mig värdefulla färdigheter för mitt framtida liv"

  – Universitetsstudier är en engångsupplevelse och handlar inte bara om akademisk inlärning, utan också om de kontakter jag har knutit och de erfarenheter som har format mig som individ, säger Sara Odzic, tidigare student vid International Business Management (IBM) och magisterprogrammet i internationell marknadsföring (IM).

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Kontakta studievägledare

  För frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocess, kontakta ESTstudievagledning@mdu.se