Text

Magisterprogrammet i företagsekonomi

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 60 hp

Tid1 år heltid

StudieortEskilstuna

Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper. Du väljer mellan inriktningarna management/organisation eller redovisning. Programmet har en tydlig koppling till näringsliv och offentlig sektor, vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Välj inriktning

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

60 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-09-02

Längd

1 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-43908

Urval

Antal högskolepoäng

Särskild behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi varav 15 hp redovisning på G2F nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Ansök till hösttermin 2024, Eskilstuna

Ansök till programmet

Om magister­programmet i företagsekonomi

Programmet är utvecklat i samarbete med lokala arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i Mälardalen för att möta arbetsmarknadens behov av kompetenser.

Utbildningen fokuserar på kunskapsutveckling baserad på vetenskapliga grunder, där kritisk reflektion kring samspel mellan teori och företagsekonomisk praktik går hand i hand.

Du lär dig att utveckla din förståelse för och kunskapen om hur du kan studera, analysera och tolka komplexa företagsekonomiska problem och fenomen samt skapa lösningar i informationsrika eller fattiga miljöer.

Inriktningar

Redovisning och styrning

Som till exempel framtida ekonomichef, revisor eller controller är det viktigt att ha fördjupad förståelse för redovisningens, revisionens och styrningens roll, i såväl organisatoriska sammanhang som ur ett samhällsperspektiv.

Genom att välja inriktningen redovisning och styrning ökar du förståelsen för redovisningens och revisionens komplexitet.

Du lär dig hur verksamhetens ekonomiska utfall kan redovisas, rapporteras och revideras, vilket utfall det kan leda till samt hur man kan förstå helheten med hjälp av teoretiska perspektiv.

Du får även insikter i hur olika styrsystem kan användas för att styra mot verksamhetens uppsatta mål och vad det har för konsekvenser beroende på om det rör sig om strategisk ekonomistyrning i offentlig eller privatsektor.

I samband med digitaliseringen har det öppnat upp alternativa lösningar i den operativa styrningen av verksamheter, vilket berör redovisning och styrning.

Under utbildningen utvecklar du kunskaper om vilka möjligheter och utmaningar som den pågående digitaliseringen ger upphov till inom operativ styrning, samt hur du kan tillämpa olika metoder och teorier för att kunna analysera och fatta beslut om digitala lösningar i styrningsrelaterade sammanhang.

Organisation och management

I många roller, så som framtida chef, projektledare eller förändringsledare, är det viktigt att ha en fördjupad förståelse för organisation och ledning. Inte enbart från ett chefs- eller medarbetarperspektiv, utan även ur ett samhällsperspektiv. Det är komplext att leda organisationer i en miljö som präglas av ständiga förändringar, tilltagande krav på organisationers ansvarstagande och inte minst digitala utmaningar.

Genom att välja inriktning organisation/management fördjupar du dina kunskaper i hur du kan arbeta som ledare eller medarbetare i organisationer för att bidra till att uppnå gemensamma mål, uppfylla samhällsförväntningar och hantera dagens utmaningar på ett ansvarsfullt sätt, det som kallas för responsible management.

Inriktningen rustar dig med kompetenser om hur du kan vara med och förändra mot en hållbar framtid.

Under din studietid jobbar du forskningsnära och övar på ansvarsfull organisering och förändring där sådant som etik, hållbarhet, jämställdhet, makt är i fokus.

Du lär dig hur den tillagande utvecklingen av digitalisering förändrar sättet att arbeta och därmed även leda organisationer.

Sammantaget har inriktningen en fokus på framtid och förändring – morgondagens organisationer.

Studieupplägg

Väljer du att läsa på heltid, innebär det att du läser två kurser parallellt. Det motsvarar ungefär en 40 timmars arbetsvecka. I ett sådant fall avråder vi från arbete parallellt med studier.

Om du jobbar och vill studera på halvtid, går det alldeles utmärkt. Det innebär att du läser en kurs åt gången och lägger ner cirka 20 timmar dagtid per vecka på dina studier inklusive kursnärvaro och att du är klar med magisterutbildningen på två år.

Observera att det innebär anpassning efter respektive kursschema, vilket förutsätter att du som student förankrar möjligheten att kombinera studier med jobb med arbetsgivaren.

I samråd med studievägledaren lägger du upp en plan för hur och i vilken ordning du behöver läsa kurserna.

Jobb och framtid

Arbetsmarknaden för företagsekonomer är bred. Högt utbildade och kompetenta företagsekonomer välkomnas i de allra flesta organisationer och myndigheter. Magisterexamen bäddar ofta för bredare karriärmöjligheter.

Du kommer till exempel att kunna jobba som ekonomichef, projektledare, förändringsledare eller controller med mera. Utbildningen förbereder dig även för en akademisk karriär genom att lägga teoretiska och metodologiska grunder for fortsatt utbildning, doktorandstudier. Detta i sin tur leder till karriär som till exempel universitetslektor, professor eller forskare.

Karriärprognoser för disputerade företagsekonomer är mycket goda.

Läs mer om forskarutbildning

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Företagsekonomi

  62,0 %

 • Företagsekonomi

  37,0 %

  Kurser inom programmet

  Gemensamma kurser 37,5 hp företagsekonomi:

  • Projekt, ledning och verksamhetsutveckling, 7,5 hp
  • Företagsekonomisk forskning i praktiken, 15 hp
  • Magisteruppsats i företagsekonom i, 15 hp

  Inriktning organisation och management

  Företagsekonomi:

  • Introduktion till avancerade managementstudier, 7,5 hp
  • Nutida perspektiv på managementstudier, 7,5 hp
  • Företagande i samhället, 7,5 hp

  Inriktning redovisning och styrning

  Företagsekonomi:

  • Strategisk ekonomistyrning utifrån ett ledningsperspektiv, 7,5 hp
  • Operativ ekonomistyrning utifrån ett digitalt perspektiv, 7,5 hp
  • Modern redovisning och revision, 7,5 hp

  Studentintervju

  ”Utbildningen har gett mig så otroligt mycket.”

  Olivia Hedman har läst ekonomprogrammet och magisterprogrammet i företagsekonomi vid MDU, med tillvalen ekonomi och redovisning. - Att jag började plugga i Västerås var en slump som jag idag är väldigt tacksam för, säger Olivia.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Kontakta studievägledare

  För frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocess, kontakta ESTstudievagledning@mdu.se 

  Aija Voitkane

  Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

  Telefonnummer 021-10 16 99 E-postadress aija.voitkane@mdu.se