Text

Magister­programmet i företagsekonomi

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Magisterprogrammet i företagsekonomi är ett ett årigt påbyggnadsprogram som riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i företagsekonomi. På MDU erbjuds två inriktningar: redovisning och styrning och organisation/management. Efter din utbildning kommer du bland annat kunna arbeta som projektledare, förändringsledare eller controller, alternativt klättra i karriären och bli chef eller revisor.

format_quote

”Utbildningen har gett mig så otroligt mycket”

Olivia Hedman

Tidigare student

Läs mer
format_quote

Lena kombinerar heltidsjobb med ekonomistudier på avancerad nivå

Lena Larsen

student magisterprogrammet i företagsekonomi

Läs mer

Utbildningen

Programmet är utvecklat i samarbete med lokala arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i Mälardalen för att möta arbetsmarknadens behov av kompetenser.

Utbildningen fokuserar på kunskapsutveckling baserad på vetenskapliga grunder, där kritisk reflektion kring samspel mellan teori och företagsekonomisk praktik går hand i hand. Du lär dig att utveckla din förståelse för och kunskapen om hur du kan studera, analysera och tolka komplexa företagsekonomiska problem och fenomen samt skapa lösningar i informationsrika eller fattiga miljöer.


Inriktningar

Redovisning och styrning

Som till exempel framtida ekonomichef, revisor eller controller är det viktigt att ha fördjupad förståelse för redovisningens, revisionens och styrningens roll, i såväl organisatoriska sammanhang som ur ett samhällsperspektiv.

Genom att välja inriktningen redovisning och styrning ökar du förståelsen för redovisningens och revisionens komplexitet. Du lär dig hur verksamhetens ekonomiska utfall kan redovisas, rapporteras och revideras, vilket utfall det kan leda till samt hur man kan förstå helheten med hjälp av teoretiska perspektiv. Du får även insikter i hur olika styrsystem kan användas för att styra mot verksamhetens uppsatta mål och vad det har för konsekvenser beroende på om det rör sig om strategisk ekonomistyrning i offentlig eller privatsektor.

I samband med digitaliseringen har det öppnat upp alternativa lösningar i den operativa styrningen av verksamheter, vilket berör redovisning och styrning. Under utbildningen utvecklar du kunskaper om vilka möjligheter och utmaningar som den pågående digitaliseringen ger upphov till inom operativ styrning, samt hur du kan tillämpa olika metoder och teorier för att kunna analysera och fatta beslut om digitala lösningar i styrningsrelaterade sammanhang.

Organisation och management

I många roller, så som framtida chef, projektledare eller förändringsledare, är det viktigt att ha en fördjupad förståelse för organisation och ledning. Inte enbart från ett chefs- eller medarbetarperspektiv, utan även ur ett samhällsperspektiv. Det är komplext att leda organisationer i en miljö som präglas av ständiga förändringar, tilltagande krav på organisationers ansvarstagande och inte minst digitala utmaningar.

Genom att välja inriktning organisation/management fördjupar du dina kunskaper i hur du kan arbeta som ledare eller medarbetare i organisationer för att bidra till att uppnå gemensamma mål, uppfylla samhällsförväntningar och hantera dagens utmaningar på ett ansvarsfullt sätt, det som kallas för responsible management. Inriktningen rustar dig med kompetenser om hur du kan vara med och förändra mot en hållbar framtid.

Under din studietid jobbar du forskningsnära och övar på ansvarsfull organisering och förändring där sådant som etik, hållbarhet, jämställdhet, makt är i fokus. Du lär dig hur den tillagande utvecklingen av digitalisering förändrar sättet att arbeta och därmed även leda organisationer. Sammantaget har inriktningen en fokus på framtid och förändring – morgondagens organisationer.

Studieupplägg

Väljer du att läsa på heltid, innebär det att du läser två kurser parallellt. Det motsvarar ungefär en 40 timmars arbetsvecka. I ett sådant fall avråder vi från arbete parallellt med studier. Om du jobbar och vill studera på halvtid, går det alldeles utmärkt. Det innebär att du läser en kurs åt gången och lägger ner cirka 20 timmar dagtid per vecka på dina studier inklusive kursnärvaro och att du är klar med magisterutbildningen på två år. Observera att det innebär anpassning efter respektive kursschema, vilket förutsätter att du som student förankrar möjligheten att kombinera studier med jobb med arbetsgivaren. I samråd med studievägledaren lägger du upp en plan för hur och i vilken ordning du behöver läsa kurserna.


Framtid och jobb

Arbetsmarknaden för företagsekonomer är bred. Högt utbildade och kompetenta företagsekonomer välkomnas i de allra flesta organisationer och myndigheter. Magisterexamen bäddar ofta för bredare karriärmöjligheter. Du kommer till exempel att kunna jobba som ekonomichef, projektledare, förändringsledare eller controller med mera. Utbildningen förbereder dig även för en akademisk karriär genom att lägga teoretiska och metodologiska grunder for fortsatt utbildning, doktorandstudier. Detta i sin tur leder till karriär som till exempel universitetslektor, professor eller forskare. Karriärprognoser för disputerade företagsekonomer är mycket goda.

Läs mer om forskarutbildning

Programinnehåll

Åk 1

Företagsekonomi

62,5%

Företagsekonomi

Inriktning - organisation/management 37,5%
Inriktning - redovisning 37,5%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Organisation/management (AGM06),

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-43907

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AGM06)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måst uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Magisterexamen

 • Redovisning och styrning (AGM06),

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-43908

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (AGM06)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i företagsekonomi varav 15 hp redovisning på G2F nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Examen

  Magisterexamen

Studievägledare för programmet

Läs mer

”Magisteråret överträffade mina förväntningar på alla sätt och vis”

Gustav Lindblads nyfikenhet att vilja förstå organisationer och människor fick honom att välja kandidat- och magisterprogrammen i företagsekonomi. – Har du tagit dig tiden att läsa en kandidat, gör dig själv en tjänst och fullfölj dina studier med ett år till.

Läs mer

”Studierna har gett mig ett vidgat tankesätt”

Julia Öhrberg Nyberg läste ekonomprogrammet och magisterprogrammet i företagsekonomi. Nu i arbetslivet har hon fortfarande stor nytta av sina studier. – Genom studierna byggde jag upp ett undersökande och nyfiket förhållningssätt till det mesta jag ställs inför, vilket har utvecklat min problemlösningsförmåga.

Läs mer

”Utbildningen är en biljett till din karriärbana”

Enligt Daniel Swan, tidigare student vid magisterprogrammet i företagsekonomi, finns det många fördelar med att läsa vidare på universitet. – Det utvecklar ens förmåga att strukturera och planera sitt arbete, att arbeta metodiskt och att tänka kritiskt. Dessa aspekter är det som kommer driva det egna lärandet av nya kunskaper och din utveckling i karriären.

Läs mer

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Med en högre utbildning öppnas nya vägar

– Magisterprogrammet i företagsekonomi har gett mig en skjuts i karriären och öppnat dörrar till nya utmaningar, säger Elin Glimberg.

Läs mer

Fördelar med att vidareutbilda sig efter många år i arbetslivet

Camilla Massaro hade arbetat i 20 år innan hon började på magisterprogrammet i företagsekonomi. Något hon bara ser är positivt.

– Jag ser det som en stor fördel att ha jobbat än längre tid för det är lättare att dra paralleller till verkligheten när vi lär oss nya saker i sina studier, säger Camilla Massaro.

Forskare topprankad för sitt inflytande inom forskning om dotterbolag i multinationella företag

Ulf Andersson, professor i företagsekonomi, rankas som en av de mest publicerade forskarna i världen inom forskningen om dotterbolag i multinationella företag. Hans forskning bidrar till att dotterbolag och internationella koncerner kan säkerställa sysselsättning, lönsamhet och en positiv utveckling i industrin.

Läs mer

Scenarioarbete kan rädda ditt företag från konkurs

– Det är lätt att tro att det redan är för sent, men för många företag finns det fortfarande en möjlighet att med rätt planering ta sig igenom den ekonomiska kris som följer i spåren av coronapandemin. Det säger Magnus Hoppe som forskar inom omvärldsanalys, innovation och entreprenörskap.

Läs mer

Liknande utbildningar

Våra ekonomiutbildningar

Läs mer om våra ekonomiutbildningar

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer