Text

Framtidens energi

Jordens resurser är ändliga och världen står inför omfattande utmaningar. Framtidens energi är en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö med fokus på förnybar energi, resurseffektivitet och digitalisering – mot en hållbar framtid, i samproduktion med industri och samhälle.

Filmen ovan visar en kort presentation av de olika labmiljöerna som finns inom Framtidens energi på MDH.

Forskningen inom framtidens energi möter utmaningarna inom energi – och miljösystem genom att utveckla processer och system för ökad resurseffektivitet och digitalisering i övergången till ett system för förnybar energi. Tillsammans med industri och samhälle utvecklas bland annat effektiva och innovativa energisystem som sliter mindre på miljön och minimerar utsläppen. Våra forskare tar fram nya metoder för att använda förnybar energi som exempelvis sol, - vind och bioenergi och för att skapa energilösningar som är både resurseffektiva och flexibla nog att möta morgondagens utmaningar.

Inom Framtidens energi verkar 7 professorer, ytterligare 20 seniora forskare samt ett 30-tal doktorander.

 

Framtidens energi bedriver forskning inom följande områden:

  • Förnybar energi med fokus på sol och bioenergi och integrering av förnybar energi i energisystemet
  • Resurseffektivisering med fokus på energieffektivisering, låga utsläpp och återvinning av näringsämnen och material
  • Digitalisering för energieffektivisering och bättre miljöprestanda

Forskarutbildning

Inom ramen för forskningsinriktningen Framtidens energi ryms forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik. Dessutom är verksamheten delaktig i forskarskolorna Reesbe (Resource-Efficient Energy Systems in the Built Environment), Array, Future Proof Cities och INDTECH.

Förnybar energi

Inom Förnybar energi arbetar forskarna med komponenter, processer och system för att omvandla biomassa, inklusive avfallsströmmar, till värme, el och fordonsbränsle samt användning av solenergi och vindkraft.

Läs mer om Förnybar energi

Digitalisering av framtidens energi

Inom Digitalisering arbetar forskarna med avancerade metoder för modellering och mättekniker för metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och kontroll för energieffektiva processer och system med miljöhänsyn.

Läs mer om Digitalisering av framtidens energi

Resurseffektivisering

Inom Energiffektivisering arbetar forskarna med användning av bioenergikällor som möjliggör återvinning av till exempel näringsämnen samt utveckling av hållbara städer som byggs på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Läs mer om Resurseffektivisering

Forskningsprojekt

Pågående och avslutade forskningsprojekt inom inriktningen Framtidens energi

Forskningsprojekt Framtidens energi

Mer information om Framtidens energi

Om du vill veta mer om forskningen som ryms inom Framtidens energi,
kontakta forskningsledare Eva Thorin.