Text

Framtidens energi


Digitalisering av framtidens energi

Inom digitalisering arbetar forskarna med avancerade metoder för modellering och mättekniker för metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och kontroll för energieffektiva processer och system med miljöhänsyn.

Digitalisering handlar bland annat om utveckling av nya matematiska metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och styrning. Olika simuleringsverktyg virtuella sensorer baserade på exempelvis spektrala mätmetoder används i kombination för utveckling av nya system för optimering och styrning.


Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Automation Region Research Academy (ARRAY) är en industriforskarskola i ett nära samarbete mellan MDU och några av världens främsta företag inom automation och robotik. ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.


Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen