Text

Framtidens energi


Digitalisering av framtidens energi

Inom digitalisering arbetar forskarna med avancerade metoder för modellering och mättekniker för metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och kontroll för energieffektiva processer och system med miljöhänsyn.

Digitalisering handlar bland annat om utveckling av nya matematiska metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och styrning. Olika simuleringsverktyg virtuella sensorer baserade på exempelvis spektrala mätmetoder används i kombination för utveckling av nya system för optimering och styrning.


Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Automation Region Research Academy (ARRAY) är en industriforskarskola i ett nära samarbete mellan MDU och några av världens främsta företag inom automation och robotik. ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.


Projektansvarig vid MDU: Thomas Nolte

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

EUBBC-Digital kommer att skapa ett nytt unikt Open Challenge- och digitalt-baserat utbildningskoncept baserat på en delad plattform för globalt samarbete, med en hög nivå av studentcentrerat och entreprenöriellt lärande mot 2000-talets digitala färdigheter.


Projektansvarig vid MDU: Valentina Zaccaria

Huvudfinansiering: Erasmus+ Programme of the European Union

Projektets allmänna mål är att göra Power-to-gas-teknologin till en livskraftig lösning för långvarig lagring.


Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: ERA-NET (Energimyndigheten)

In the Premium project, MDU offers tailor-made courses for tomorrow's industry.


Projektansvarig vid MDU: Jessica Bruch

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

In this project, the consortium based on MDU, Saab, and Siemens will explore the use of learning systems and artificial intelligence combined with physics-based and expert-driven predictive tools for intelligent and automated decision support systems.


Projektansvarig vid MDU: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Recreate-projektet syftar till att utveckla kunskap om hur man kan uppnå effektiva och ekonomiskt genomförbara lösningar för livslängd för EV-batterier för att förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDU: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

SMART will look at the integration of physics-based models of district heating network, with real-time AI-based load prediction and model-predictive control. The project will include models of next generation attached and detached single- and multi-family solar buildings to be connected to the regional heat and power distribution system.


Projektansvarig vid MDU: Amir Vadiee

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen