Text

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE)

SOLVE är ett konsortium av universitet, företag och organisationer i den offentliga sektorn som genomför samverkande forskningsprojekt som syftar till snabb expansion av solenergi i det svenska elnätet. I SOLVE ingår cirka 50 samverkande företag. Anslag i SEK: 5 miljoner (36, 5 miljoner för hela SOLVE).

Start

2022-01-01

Planerat avslut

2026-12-31

Huvudfinansiering

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Nyheter från projektet Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Forskningsprojeckt i SOLVE är uppdelad i sju sammanvävda "teman", med fokus på olika aspekter av utbyggnaden av solel i det svenska energisystemet, från avancerade teknik och system-aspekter till kombinationer av solenergi med jordbruksmark, energilagring mm. Forskningsprojekten genomförs främst av doktorander med handledare och mentorer från konsortiet. Vi driver även kortare projekt med masterstudenter och seniora forskare. SOLVE är ett av 11 nya kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Verksamheten i SOLVE finansieras i lika delar av de akademiska partnerna, partnerna från näringslivet och Energimyndigheten.

Externa projektmedlemmar

Uppsala universitet (koordinerande partner), Statens Landsbruksuniversitet (SLU), Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Research Institutes of Sweden (RISE). Föreståndare är Marika Edoff och biträdande föreståndare Jonathan Scragg, båda vid Uppsala universitet.

Syfte och mål med projektet

Vår vision är att bygga starka partnerskap mellan svenska forskare och en rad intressenter inom solelområdet – från produktutvecklare till systemägare, från nätoperatörer till regionala myndigheter med målet att:

  • Ta fram kunskap som främjar och upprätthåller tillväxten av solcellsmarknader i Sverige.

  • Sprida denna kunskap över det breda nätverket av aktörer inom solelområdet.

  • Främja utbildning av kompetenta personer med goda kontakter inom näringsliv och industri.

Aktiviteter

  • Avancerad solcellsteknik
  • Byggnadsintegrering
  • Solceller i komplexa system
  • Kombinerad markanvändning
  • Ekonomi och marknad
  • Planering för storskalig expansion
  • Hållbarhet