Text

Akademin för hälsa, vård och välfärd

På Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) utbildar vi bland annat framtidens sjuksköterskor, folkhälsovetare, socionomer, beteendevetare och fysioterapeuter. Akademin bedriver även forskning inom hälsa och välfärd.

Chef

På HVV arbetar cirka ​200 personer och drygt 3 000 studerar inom

  • arbetslivsvetenskap
  • folkhälsovetenskap
  • fysioterapi
  • hälso- och välfärdsteknik,
  • medicinsk vetenskap
  • psykologi
  • socialt arbete
  • sociologi
  • vårdpedagogik
  • vårdvetenskap.

På akademin bedrivs forskning inom hälsa och välfärd. En stor del av forskningen bedrivs i samverkan med andra forskningsinriktningar vid MDU, men även regionalt, nationellt och internationellt. Forskarutbildning sker inom området hälsa och välfärd och specifikt inom de fem ämnena arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap.

Grundnivå

Specilistsjuksköterskeutbildningar och påbyggnadsutbildningar

Akademin är värd för följande forskningsinriktningar:

Forskarutbildningen inom hälsa och välfärd består av fem forskarutbildningsämnen vilka är: arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, socialt arbete och vårdvetenskap. Det innebär att de forskarstuderande ingår i ett större doktorandkollektiv jämfört med om de endast hade en tillhörighet till det egna ämnet. Forskarstuderande har också tillgång till handledare från flera ämnestillhörigheter. Det är en mångvetenskaplig miljö som bidrar till ett nyskapande och innovativt tänkande hos de forskarstuderande. I dagsläget omfattas doktorandkollektivet av 25–30 forskarstuderande som tar sig an olika samhällsutmaningar inom välfärds-, hälso-och sjukvårdssektorn för den enskilde individen, på grupp-, organisation- och samhällsnivå.

Akademin är värd för följande samverkansplattformar:

HVV arbetar för att internationalisering ska kunna inkluderas i all utbildning och forskning. Genom internationalisering ska såväl studenter som medarbetare tillägna sig ökad internationell förståelse. Ambitionen är att utveckla det internationella samarbetet inom såväl utbildning, samverkan som forskning.