Text

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 60 hp

Tid1 år heltid

StudieortVästerås

Utbildningen är för dig som är utbildad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och är intresserad av att arbeta med omvårdnad av svårt sjuka patienter i en högteknologisk miljö. Du kommer att vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada, samt även bemöta närstående i kris.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

60 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

heltid

Studieort

Västerås

Start

2024-09-02

Längd

1 år

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-42904

Urval

Antal högskolepoäng/högskoleprov

Särskild behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Specialistsjuksköterskeexamen, MagisterexamenLäs mer om examenskrav för Magisterexamen

Ansök till hösttermin 2024, Västerås

Ansök till programmet

Om utbildningen

Arbetet inom intensivvård är en högteknologisk omvårdnadsspecialitet där du behöver ha goda kunskaper inom både vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. De medicinsktekniska produkterna är en hjälp i vården för att rädda patientens liv.

Arbetet ska vara evidensbaserat, patientsäkert och personcentrerat. Du arbetar både självständigt och i team med andra yrkesgrupper, där du som intensivvårdssjuksköterska har en arbetsledande roll på avdelningen.

Tillståndet hos en intensivvårdspatient kan förändras snabbt, varför det är viktigt med kontinuerlig övervakning och att snabbt kunna fatta adekvata beslut om den fortsatta vården.

Intensivvårdssjuksköterskors kompetens grundas på kunskap inom både vårdvetenskap och medicinsk vetenskap.

Utbildningen bidrar till kunskap om patientsäkerhet, avancerad omvårdnad, övervakning och behandling av patienter med akut svikt i vitala organ. Utbildningen bidrar också till kompetens inom katastrofmedicin och traumavård.

Undervisningen ges på distans med fysiska träffar på campus. Utbildningen ges på helfart med webbaserade lärandeaktiviteter och fysiska träffar på campus Västerås i block om två dagar per tillfälle.

Antalet fysiska kursträffar är begränsat till 6–7 dagar på höstterminen samt 4 dagar på vårterminen.

Inom ramen för utbildningen kommer du också att skriva ett examensarbete om 15 hp, vilket gör att du efter avslutad utbildning kan ansöka om magisterexamen.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I utbildningen ingår 13 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fördelat på tre VFU-perioder. VFU utförs i samverkan med Region Sörmland och Region Västmanland. Det är även möjligt att göra VFU utanför dessa regioner men vi kan inte garantera VFU-platser utanför Region Sörmland och Region Västmanland.

Vaccinationsskydd

När du studerar en utbildning vid MDU där det ingår VFU i olika vårdverksamheter bör du se över ditt vaccinationsskydd. Utgå från att du inför VFU behöver fylla i en hälsodeklaration och att du behöver ha ett vaccinationsskydd som motsvarar vårdverksamhetens krav.

Omställningsstudiestöd

För dig mitt i arbetslivet – plugga med upp till 80 % av din lön.

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som har jobbat ett tag och vill bredda din kompetens för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Du kan få stödet i 44 veckor, eller längre tid om du studerar på deltid.

Jobb och framtid

Efterfrågan av sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård är stor.

Efter examen kan du arbeta inom intensiv och postoperativ vård, på smärtkliniker, avancerad hemsjukvård och inom ambulanssjukvård.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Vårdvetenskap

  62,0 %

 • Medicinsk vetenskap

  37,0 %

  Kurser inom programmet

  Vårdvetenskap:

  • Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 7,5 hp
  • Grundläggande intensivvård, 7,5 hp (varav 3,5 hp medicinsk vetenskap)
  • Examensarbete inom intensivvård, 15 hp

  Medicinsk vetenskap:

  • Intensivvård till patienter med specifika vårdbehov, 22,5 hp (varav 8 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad)
  • Intensivvård till patienter med komplexa vårdbehov, 7,5 hp (varav 3,5 hp vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad)

  Studentintervju

  "Intensivvård är varierande och spännande och jag älskar mitt jobb"

  My Larsen tog examen från MDU:s specialistsjuksköterskeprogram inom intensivvård 2021 och arbetar idag som intensivvårdssjuksköterska på universitetssjukhuset i Örebro. – Det var variationen av akutsjukvård, avancerad vård och medicinsk teknik som väckte min nyfikenhet till att vidareutbilda mig, säger hon.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Eleonore Mihaljuk

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 021-10 73 84 E-postadress eleonore.mihaljuk@mdu.se
  Karin Skoglund

  Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

  Telefonnummer 021-10 16 23 E-postadress karin.skoglund@mdu.se