Text

Specialist­sjuksköterske­utbildning med inriktning mot intensivvård

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Västerås
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Utbildningen är för dig som är utbildad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och är intresserad av att arbeta med omvårdnad av svårt sjuka patienter i en högteknologisk miljö. Du kommer att vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada, samt även bemöta närstående i kris.

”Gör skillnad i människors liv”

När Eveline Jacobson läste till sjuksköterska hade hon sin sista praktik på intensivvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Där kände hon sig hemma och idag jobbar hon som intensivvårdssjuksköterska på samma avdelning. Något som inneburit att hon vårdat de värst utsatta patienterna under pandemin.

Läs mer

Utbildningen

Intensivvård är ett kunskapsintensivt område i snabb utveckling. Som intensivvårdssjuksköterska behöver du kunskaper och färdigheter för att självständigt ansvara för omvårdnad av intensivvårdspatienten och dess anhöriga.

Arbetet inom intensivvård är en av de mest tekniska omvårdnadsspecialiteterna. Det är därför viktigt att som intensivvårdssjuksköterska ge både teknisk och omsorgsfull omvårdnad. Det är viktigt att se de medicinsktekniska produkterna som en hjälp i arbetet och inte låta det bli ett hinder för att kunna ge en omsorgsfull omvårdnad.

Arbetet sker både självständigt och i team med andra yrkesgrupper, där intensivvårdssjuksköterskan har en arbetsledande roll på avdelningen. Tillståndet hos en intensivvårdspatient kan förändras snabbt, varför det är viktigt med kontinuerlig övervakning och snabbt kunna fatta adekvata beslut om den fortsatta vården. Intensivvårdssjuksköterskors kompetens grundas på kunskap inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap.

Utbildningen bidrar till kunskap om patientsäkerhet, avancerad omvårdnad, övervakning och behandling av patienter med akut svikt i vitala organ. Utbildningen bidrar också till den kompetens som krävs inom katastrofmedicin och traumavård.

Utbildningen ges som campuskurs på helfart, vartannat år med Eskilstuna som studieort och vartannat år med Västerås som studieort. I utbildningen används flipped classroom-pedagogik i ett flertal undervisningsmoment. Det innebär bland annat att du tar del av inspelade föreläsningar och läser in dig på kurslitteratur inför lärarledda diskussioner.

I utbildningen ingår 13 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fördelat på tre VFU-perioder. Inom ramen för utbildningen kommer du också att skriva ett examensarbete om 15 hp, vilket gör att du efter avslutad utbildning kan ansöka om magisterexamen.

 

Just nu krävs vaccination på flera VFU-platser

VFU-verksamheter som MDU samverkar med kan ställa krav på att studenter har vaccinerat sig mot covid-19. Med anledning av detta finns det ingen garanti för att ovaccinerade studenter kan genomföra VFU.


Framtid och jobb

Efterfrågan av sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård är stor. Efter examen kan du arbeta inom intensiv och postoperativ vård, på smärtkliniker, avancerad hemsjukvård och inom ambulanssjukvård.


Programinnehåll

Åk 1

Vårdvetenskap

62,5 %

Medicinsk vetenskap

37,5 %

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetslektor i vårdvetenskap

Karin Skoglund

021-10 16 23

karin.skoglund@mdu.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2022

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2022 (start 2022-08-29)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-42904

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZOJ23)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer