Text

Specialist­sjuksköterske­utbildning med inriktning mot intensivvård

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Som intensivvårdssjuksköterska arbetar du med att vårda svårt sjuka eller skadade personer med sviktande vitala funktioner och livshotande tillstånd. Samtidigt är du även ett stöd för närstående.

format_quote

– Intensivvård är varierande och spännande och jag älskar verkligen mitt jobb. Det är utvecklande och jag lär mig nya saker hela tiden. MDU har en bra utbildning som gav mig en gedigen grund att stå på.

My Larsen

Intensivvårdssjuksköterska

Läs mer

Utbildningen

Arbetet inom intensivvård är en högteknologisk omvårdnadsspecialitet där du behöver ha goda kunskaper inom både vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. De medicinsktekniska produkterna är en hjälp i vården för att rädda patientens liv.

Arbetet ska vara evidensbaserat, patientsäkert och personcentrerat. Du arbetar både självständigt och i team med andra yrkesgrupper, där du som intensivvårdssjuksköterska har en arbetsledande roll på avdelningen. Tillståndet hos en intensivvårdspatient kan förändras snabbt, varför det är viktigt med kontinuerlig övervakning och att snabbt kunna fatta adekvata beslut om den fortsatta vården. Intensivvårdssjuksköterskors kompetens grundas på kunskap inom både vårdvetenskap och medicinsk vetenskap.

Utbildningen bidrar till kunskap om patientsäkerhet, avancerad omvårdnad, övervakning och behandling av patienter med akut svikt i vitala organ. Utbildningen bidrar också till kompetens inom katastrofmedicin och traumavård.

Utbildningen ges som campuskurs på helfart, vartannat år med Eskilstuna som studieort och vartannat år med Västerås som studieort. Utbildning på avancerad nivå förutsätter en ökad självständighet i inhämtande av kunskaper där föreläsningar föregås av egna studier för en ökad studentaktivitet. I utbildningen används både klassiska föreläsningar, workshops, seminarium, simulering och grupparbeten som undervisningsmoment. Normalt schemaläggs 2-3 dagar per vecka för undervisning, övrig tid studerar du på egen hand.

I utbildningen ingår 13 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fördelat på tre VFU-perioder. VFU utförs i samverkan med Region Sörmland och Region Västmanland.

Inom ramen för utbildningen kommer du också att skriva ett examensarbete om 15 hp, vilket gör att du efter avslutad utbildning kan ansöka om magisterexamen.

Just nu krävs vaccination på flera VFU-platser

VFU-verksamheter som MDU samverkar med kan ställa krav på att studenter har vaccinerat sig mot covid-19. Med anledning av detta finns det ingen garanti för att ovaccinerade studenter kan genomföra VFU.


Framtid och jobb

Efterfrågan av sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård är stor. Efter examen kan du arbeta inom intensiv och postoperativ vård, på smärtkliniker, avancerad hemsjukvård och inom ambulanssjukvård.


Programinnehåll

Åk 1

Vårdvetenskap 62,5 %
Medicinsk vetenskap 37,5 %

 • Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 7,5 hp
 • Grundläggande intensivvård, 7,5 hp
 • Examensarbete inom intensivvård, 15 hp
 • Intensivvård till patienter med specifika vårdbehov, 22,5 hp
 • Intensivvård till patienter med komplexa vårdbehov, 7,5 hp

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetslektor i vårdvetenskap

Karin Skoglund

021-10 16 23

karin.skoglund@mdu.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-42904

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZOJ23)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen

Studievägledare för programmet

Omställningsstudiestöd

För dig mitt i arbetslivet – plugga med upp till 80 % av din lön.

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som har jobbat ett tag och vill bredda din kompetens för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Du kan få stödet i 44 veckor, eller längre tid om du studerar på deltid.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer