Text

Socionomprogrammet

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 210 hp

Tid3 1/2 år heltid

StudieortEskilstuna

Som socionom möter du människor i utsatta och problematiska livssituationer och hjälper dem åstadkomma förändring. Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kan arbeta med socialt och kurativt arbete, med barn och familjer, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

210 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-09-02

Längd

3 1/2 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-42804

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ansök i Eskilstuna hösttermin 2024

Ansök

Om utbildningen

Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte. Du lär dig om samspelet mellan människa och samhälle och utvecklar kunskaper för att hjälpa människor i utsatta livssituationer att åstadkomma förändring.

Huvudämnet är socialt arbete, där du varvar teoretiska studier med praktiska och yrkesförberedande moment.

Diskussion och reflektion är återkommande kursmoment, vilket ger dig stöd till utveckling på både personlig och professionell nivå.

Verksamhetsförlagda studier (VFU)

Verksamhetsförlagda studier (VFU) ger dig möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter på en arbetsplats.

VFU genomförs i samverkan med sociala verksamheter i regionen.

Observera att din VFU kan vara förlagd till en annan ort än studieorten. Det kan innebära att du måste vara beredd på att resa till eller bo på en annan ort, och själv bekosta detta.

Vaccinationsskydd

När du studerar en utbildning vid MDU där det ingår VFU i olika vårdverksamheter bör du se över ditt vaccinationsskydd. Utgå från att du inför VFU behöver fylla i en hälsodeklaration och att du behöver ha ett vaccinationsskydd som motsvarar vårdverksamhetens krav.

Jobb och framtid

Som socionom möter du människor i utsatta livssituationer.

Socionomer finns inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivilligorganisationer, behandlingshem samt verksamheter för äldre och personer som har funktionsnedsättning och då ofta i arbetsledande ställning.

Socionomer är också efterfrågade inom den privata sektorn och eget företagande utgör ett växande område för yrkesgruppen.

Du som vill ta en magisterexamen i socialt arbete kan lägga till en termin, i vilken det ingår ett examensarbete i socialt arbete om 15 hp. Detta ger dig en grund för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå i socialt arbete.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

  • Socialt arbete

    100,0 %

Studentintervju

”Här får jag verktygen för att kunna göra det jag brinner för”

John Johansson följde sin passion och flyttade från Norberg till Eskilstuna för att nå drömmen om att bli livscoach. Vägen dit går genom socionomprogrammet.

Läs mer

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Maud Andersson

Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

Telefonnummer 016-15 32 42 E-postadress maud.andersson@mdu.se
Sylvia Olsson

Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

Telefonnummer 016-15 32 63 E-postadress sylvia.olsson@mdu.se