Text

Socionom­programmet

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 210  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 3 1/2 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Grundnivå

Som socionom hjälper du människor i utsatta livssituationer. Du kan till exempel arbeta som kurator till barn och familjer, med ekonomisk hjälp eller med stöd och behandling vid missbruk. Socionomprogrammet förbereder dig för alla typer av socialt arbete. ​

Välkomstbrev till antagna studenter vårterminen 2023

Välkomstbrev från studentföreningen Morsan Pdf, 867.2 kB.

”Här får jag verktygen för att kunna göra det jag brinner för”

John Johansson följde sin passion och flyttade från Norberg till Eskilstuna för att nå drömmen om att bli livscoach. Vägen dit går genom socionomprogrammet.

Läs mer

Utbildningen

Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte. Du lär dig om samspelet mellan människa och samhälle och utvecklar kunskaper för att hjälpa människor i utsatta livssituationer att åstadkomma förändring.

Huvudämnet är socialt arbete, där du varvar teoretiska studier med praktiska och yrkesförberedande moment. Diskussion och reflektion är återkommande kursmoment, vilket ger dig stöd till utveckling på både personlig och professionell nivå.

Verksamhetsförlagda studier (VFU) ger dig möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter på en arbetsplats. VFU genomförs i samverkan med sociala verksamheter i regionen. Observera att din VFU kan vara förlagd till en annan ort än studieorten. Det kan innebära att du måste vara beredd på att resa till eller bo på en annan ort, och själv bekosta detta.

Just nu krävs vaccination på flera VFU-platser

VFU-verksamheter som MDU samverkar med kan ställa krav på att studenter har vaccinerat sig mot covid-19. Med anledning av detta finns det ingen garanti för att ovaccinerade studenter kan genomföra VFU.


Framtid och jobb

Som socionom möter du människor i utsatta livssituationer. Socionomer finns inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, frivilligorganisationer, behandlingshem samt verksamheter för äldre och personer som har funktionsnedsättning och då ofta i arbetsledande ställning. Socionomer är också efterfrågade inom den privata sektorn och eget företagande utgör ett växande område för yrkesgruppen.

Du som vill fördjupa dig inom socialt arbete kan efter examen läsa masterprogrammet i socialt arbete. Detta ger en grund för fortsatta studier på forskarutbildningsnivå i socialt arbete.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 86 procent av MDU:s studenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menar man bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.

Programinnehåll

Åk 1, 2, 3 och 4

Socialt arbete 100%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Ciro Aparicio

016-15 34 49

ciro.aparicio@mdu.se

Tillfällen för detta program

 • Socionomprogrammet

  Omfattning

  210 hp

  Start

  Vårtermin 2023 (start 2023-01-16)

  Tid och tempo

  3 1/2 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-52804

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GOM01)

  Programupplägg

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Socionomexamen

Hösttermin 2023

 • Socionomprogrammet

  Omfattning

  210 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  3 1/2 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-42804

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GOM01)

  Programupplägg

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Socionomexamen

 • Socionomprogrammet

  Omfattning

  210 hp

  Start

  Vårtermin 2024 (start 2024-01-15)

  Tid och tempo

  3 1/2 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Anmälningskod

  MDU-52804

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (GOM01)

  Programupplägg

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Socionomexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer