Text

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 60 hp

Tid2 år deltid 50%

StudieortOrtsoberoende

Som specialistsjuksköterska inom primärvården arbetar du hälsofrämjande och personcentrerat för att stödja individers återhämtning och identifiera, planera och genomföra riktade åtgärder.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

60 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

deltid 50%

Studieort

Ortsoberoende

Start

2024-09-02

Längd

2 år

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-42905

Urval

Antal högskolepoäng/högskoleprov

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Minst 24 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet (på heltid eller motsvarande) som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Specialistsjuksköterskeexamen, MagisterexamenLäs mer om examenskrav för Magisterexamen

Ansök till hösttermin 2024, Ortsoberoende

Ansök till programmet

Om utbildningen

För att möta nuvarande och framtida vårdbehov hos befolkningen har specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot primärvård tagits fram.

Utbildningen är en bred och modern distansutbildning där du fördjupar dina kunskaper inom folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och vårdvetenskap.

Utifrån en helhetssyn på människan lär du dig om de behov av vård och stöd som kan uppstå vid olika skeenden i livet.

Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta evidensbaserat, patientsäkert och personcentrerat.

Som specialistsjuksköterska inom primärvården arbetar du hälsofrämjande utifrån individens behov och förutsättningar. Du blir en viktig resurs för att stödja individens återhämtning och du identifierar, planerar och genomför riktade åtgärder för att förbättra individens situation och nå önskat resultat.

Utbildningen ges med tre fördjupande inriktningar:

 • hälso- och sjukvård i hemmet
 • barnhälsovård och elevhälsa* (pausad from höstterminen 2024**)
 • vårdcentral (pausad from höstterminen 2024**)

Du läser totalt 22,5 hp inom din valda inriktning, inklusive examensarbete och minst 10,5 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Resterande kurser läser du tillsammans med de andra inriktningarna.

Utbildningen ges helt på distans och du deltar i föreläsningar och seminarier digitalt.

*Elevhälsa är ett övergripande begrepp men utbildningen avser de specifika arbetsuppgifter som specialistsjuksköterskan har inom ramen för elevhälsans medicinska verksamhet.

**antagningen till inriktningen är pausad from höstterminen 2024 då efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvård i hemmet för närvarande är hög och därmed prioriteras.

Vaccinationsskydd

När du studerar en utbildning vid MDU där det ingår VFU i olika vårdverksamheter bör du se över ditt vaccinationsskydd. Utgå från att du inför VFU behöver fylla i en hälsodeklaration och att du behöver ha ett vaccinationsskydd som motsvarar vårdverksamhetens krav.

Omställningsstudiestöd

För dig mitt i arbetslivet – plugga med upp till 80 % av din lön.

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som har jobbat ett tag och vill bredda din kompetens för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Du kan få stödet i 44 veckor, eller längre tid om du studerar på deltid.

Jobb och framtid

Utbildningen leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot primärvård inom barnhälsovård och elevhälsa, hälso- och sjukvård i hemmet eller vårdcentral.

Efter avslutad utbildning finns möjlighet att läsa även de andra inriktningarna inom programmet som fristående kurser.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

  Kurser inom programmet

  Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:

  • Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 7,5 hp
  • Specialistsjuksköterskors kärnkompetenser inom primärvård 7,5 hp
  • Specialistsjusköterskors hälsofrämjande hälso- och sjukvård i hemmet, 22,5 hp (varav 7,5 inom medicinsk vetenskap)

  Folkhälsovetenskap:

  • Specialistsjuksköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete i primärvård, 7,5 hp

  Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:

  • Examensarbete med inriktning mot primärvård: vårdcentral, magister, 15 hp

  Specialisering gör Karin tryggare i sin roll som sjuksköterska

  ”Med en åldrande befolkning och fler som kommer vara i behov av hemsjukvård så känns det skönt att vi kommer vara både behövda och ha nytta av våra kunskaper”, säger Karin Riström som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot primärvård på MDU.

  Läs mer

  "Jag har fått djupare kunskaper om sjuksköterskans profession och kärnkompetenser"

  När Angelica Chibout såg en artikel om en ny specialistutbildning med inriktning primärvård med fördjupad inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet kände hon att det var rätt utbildning att söka.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Felicia Davidsson

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 016-15 34 80 E-postadress felicia.davidsson@mdu.se