Text

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Västerås
 • location_on Distans Distans
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Som specialistsjuksköterska inom primärvården arbetar du hälsofrämjande och personcentrerat för att stödja individers återhämtning och identifiera, planera och genomföra riktade åtgärder.

 • Datum 2023-02-14
 • Artikeltyp Aktuellt

Nytt specialistsjuksköterskeprogram för att möta ett förändrat vårdbehov

"Det är en utbildning som ligger rätt i tiden när förskjutning av primärvården innebär krav på bred och samtidigt djup kunskap, av de specialistsjuksköterskor som väljer att arbeta inom något av primärvårdens olika områden."

om Nytt specialistsjuksköterskeprogram för att möta ett förändrat vårdbehov

Utbildningen

För att möta nuvarande och framtida vårdbehov hos befolkningen har specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot primärvård tagits fram. Utbildningen är en bred och modern distansutbildning där du fördjupar dina kunskaper inom folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Utifrån en helhetssyn på människan lär du dig om de behov av vård och stöd som kan uppstå vid olika skeenden i livet.

Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta evidensbaserat, patientsäkert och personcentrerat. Som specialistsjuksköterska inom primärvården arbetar du hälsofrämjande utifrån individens behov och förutsättningar. Du blir en viktig resurs för att stödja individens återhämtning och du identifierar, planerar och genomför riktade åtgärder för att förbättra individens situation och nå önskat resultat.

Utbildningen ges med tre fördjupande inriktningar:

 • barnhälsovård och elevhälsa*
 • hälso- och sjukvård i hemmet
 • vårdcentral

Du läser totalt 22,5 hp inom din valda inriktning, inklusive examensarbete och minst 10,5 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Resterande kurser läser du tillsammans med de andra inriktningarna. Först efter att du sökt och antagits till programmet kommer du få möjlighet att göra ditt val av inriktning.

Utbildningen ges helt på distans och du deltar i föreläsningar och seminarier digitalt.

Just nu krävs vaccination på flera VFU-platser

VFU-verksamheter som MDU samverkar med kan ställa krav på att studenter har vaccinerat sig mot covid-19. Med anledning av detta finns det ingen garanti för att ovaccinerade studenter kan genomföra VFU.


Jobb och framtid

Utbildningen leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot primärvård inom barnhälsovård och elevhälsa, hälso- och sjukvård i hemmet eller vårdcentral.

Efter avslutad utbildning finns möjlighet att läsa även de andra inriktningarna inom programmet som fristående kurser. I anslutning till programmet finns också möjlighet att få förskrivningsrätt som specialistsjuksköterska genom att läsa kurserna Farmakologi och sjukdomslära 10,5 hp och Farmakologi och förskrivningsrätt 4,5 hp.

Studenter i programmet ges förtur till dessa kurser då de ger behörighet för att utföra specifika arbetsuppgifter inom samtliga arenor.

*Elevhälsa är ett övergripande begrepp men utbildningen avser de specifika arbetsuppgifter som specialistsjuksköterskan har inom ramen för elevhälsans medicinska verksamhet.

Programinnehåll

Åk 1

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:

 • Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 7,5 hp
 • Specialistsjuksköterskors kärnkompetenser inom primärvård 7,5 hp
 •  

Folkhälsovetenskap:

 • Specialistsjuksköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete i primärvård, 7,5 hp

Inriktningar, valbara alternativ:

 • Specialistsjuksköterskors hälsofrämjande arbete inom barnhälsovård och elevhälsa 22,5 hp (varav 7,5 hp inom medicinsk vetenskap)
 • Specialistsjusköterskors hälsofrämjande hälso- och sjukvård i hemmet, 22,5 hp (varav 7,5 inom medicinsk vetenskap)
 • Specialistsjuksköterskors hälsofrämjande arbete på Vårdcentral 22,5 hp (varav 7,5 hp inom medicinsk vetenskap)

Examensarbete med inriktning mot primärvård, valbara alternativ:

 • Inriktning mot barnhälsovård och elevhälsa, magister, 15 hp
 • Inriktning mot vårdcentral, magister, 15 hp
 • Inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet, magister, 15 hp

Kontaktinformation

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-42905

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Undervisningsform

  Distans

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZOJ27)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Minst 24 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet (på heltid eller motsvarande) som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen

Studievägledare för programmet

Omställningsstudiestöd

För dig mitt i arbetslivet – plugga med upp till 80 % av din lön.

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som har jobbat ett tag och vill bredda din kompetens för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Du kan få stödet i 44 veckor, eller längre tid om du studerar på deltid.

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Ny utbildning rustar sjuksköterskor för framtidens hälso- och sjukvård

Allt mer av hälso- och sjukvården kommer i framtiden att bedrivas inom primärvården, en förändring som innebär ökade krav på spetskompetens hos de anställda. MDU är utbildare av sjuksköterskor, och för att möta behovet startas nu en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot primärvård.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer