Text

Sjuksköterskeprogrammet

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 180 hp

Tid3 år heltid

StudieortFlera orter

Sjuksköterskeprogrammet är utbildningen för dig som vill vårda utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med fokus på god och nära vård. Innehållet är progressivt och bidrar till att utveckla färdigheter och förmågor bland annat med hjälp av simulering och träning i metodövningsrum. Vidare ingår omfattande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Efter genomfört sjuksköterskeprogram är du rustad för att kunna bedriva omvårdnad för en hållbar framtid.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

180 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-09-02

Längd

3 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-42802

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ansök till hösttermin 2024, Eskilstuna

Ansök till programmet

Om sjuksköterske­programmet

Sjuksköterskeutbildningen kommer att ge dig de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för morgondagens vård. Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad är programmets huvudområde. Du läser också ämnena medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap.

Centrala fokus i utbildningsinnehållet är bland annat personcentrerad vård, samverkan i team, kvalitetsutvecklingsarbete, säker vård och akademisk litteracitet. Akademisk litteracitet omfattar läsande, akademiskt skrivande och kritiskt förhållningssätt men också förståelse för den egna disciplinen och ämnena i utbildningen.

Sjuksköterskeutbildningen leder både till en kandidatexamen och en yrkesexamen efter tre års heltidsstudier. Utbildningen bedrivs parallellt på tre olika studieorter, Eskilstuna, Västerås och Nyköping.

Nyköping

Studieort Nyköping tillhör campus Eskilstuna, det betyder att viss undervisning kan vara förlagd i Eskilstuna. Kurser eller del av kurser kan alltså vara förlagd på annan studieort än den ort du är antagen till.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Cirka hälften av antalet studietimmar i utbildningen består av så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU utgör en viktig del av programmet och bedrivs i många olika vårdverksamheter i regioner, kommuner och hos privata vårdgivare. VFU syftar till att du som student ska få möjlighet att öva och utföra praktiska moment med beaktande av teoretisk kunskap. Det är viktigt att omvårdnaden som bedrivs ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

En stor del av vården utförs i människors hem och kräver både allmänna och specifika kunskaper. Omvårdnadsbehovet kan vara både komplext och avancerat. Med tanke på detta är sjuksköterskeprogrammet utformat med hänsyn till omställningen till nära vård, inom hälso- och sjukvården. VFU genomförs i äldrevård, slutenvård, primärvård, vård i hemmet, akutsjukvård och psykiatriskt vårdkontext.

VFU genomförs i Sörmlands och Västmanlands län, beroende på antagningsort. I enskilda fall kan VFU förläggas till Södertälje sjukhus. De är inte möjligt att ordna VFU på egen hand, eftersom denna del av utbildningen behöver genomföras i de verksamheter som MDU har avtal med. Som student behöver du vara beredd på att temporärt resa och bo på annan ort och stå för denna kostnad i väntan på beslut om ersättning från universitetet.

Vaccinationsskydd

När du studerar en utbildning vid MDU där det ingår VFU i olika vårdverksamheter bör du se över ditt vaccinationsskydd och hälsostatus. Utgå från att du inför VFU behöver fylla i en hälsodeklaration och att du behöver ha ett vaccinationsskydd som motsvarar vårdverksamhetens krav.

Jobb och framtid

Som legitimerad sjuksköterska representerar du en profession som verkligen gör skillnad i samhället. Nationellt och globalt rådet en stor brist på legitimerade sjuksköterskor. Detta bidrar till att blivande legitimerade sjuksköterskor har mycket goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Det finns stora möjligheter att välja arbetsplats och inriktning efter genomförd sjuksköterskeutbildning.

Som legitimerad sjuksköterska kan du också utbilda dig till specialistsjuksköterska på avancerad nivå eller barnmorska vid MDU.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Vårdvetenskap

  63,0 %

 • Medicinsk vetenskap

  33,0 %

 • Folkhälsovetenskap

  4,0 %

  Kurser inom programmet

  Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:

  • Grunder i vårdande och lärande 15 hp
  • Människan som patient 7,5 hp
  • Vetenskaplig teori och metod 1 7,5 hp
  • VFU Personcentrerad omvårdnad vid vård av äldre 7,5hp*

  Medicinsk vetenskap:

  • Anatomi, fysiologi och allmän farmakologi 15 hp
  • Klinisk mikrobiologi, vårdhygien och infektionssjukdomar 7,5 hp

  Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad:

  • Processer och dokumentation i omvårdnad 10,5 hp
  • Identifiering och problematisering av vetenskaplig frågeställning 4,5 hp
  • VFU Personcentrerad omvårdnad inom primärvård, vård i hemmet och sluten vård 22,5hp*
  • E-hälsa, informatik och hälso- och välfärdsteknik 3 hp

  Medicinsk vetenskap:

  • Medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd 12 hp

  Folkhälsovetenskap:

  • Folkhälsovetenskap i relation till sjuksköterskans profession 7,5 hp

  *Kursen innehåller högskolepoäng från vårdvetenskap och medicinsk vetenskap.

  Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

  • Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 15 hp
  • VFU Personcentrerad omvårdnad, ledarskap och förbättringsarbete inom medicinsk/kirurgisk vård 15hp*
  • VFU Personcentrerad omvårdnad och ledarskap vid vård av äldre 7,5hp*
  • VFU Personcentrerad omvårdnad och etiskt förhållningssätt inom psykiatrisk vård 7,5hp*

  Medicinsk vetenskap

  • Geriatriska och psykiatriska sjukdomstillstånd 7,5hp
  • Akuta sjukdomstillstånd och katastrofmedicin 7,5hp

  *Kursen innehåller högskolepoäng från vårdvetenskap och medicinsk vetenskap.

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Felicia Davidsson

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 016-15 34 80 E-postadress felicia.davidsson@mdu.se