Text

Sjuksköterskeprogrammet

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 180 hp

Tid3 år heltid

StudieortFlera orter

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

180 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-09-02

Längd

3 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-42802

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ansök i Eskilstuna hösttermin 2024

Ansök

Välkomstbrev antagna studenter våren 2024 Pdf, 154.9 kB.

Välkomstbrev från linjeföreningen VIPS Eskilstuna Pdf, 123.3 kB.

Om utbildningen

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan.

Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling.

Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med andra professioner, patienter, närstående och studenter.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Cirka hälften av antalet studietimmar i utbildningen består av så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vårdverksamheter inom kommun, region eller hos privata utförare.

Under din VFU kommer du utföra praktiska moment i vårdverksamheter inom äldrevård, somatisk vård, psykiatrisk vård och primärvård.

VFU genomförs i Sörmlands och i Västmanlands län, beroende på vilken studieort du är antagen till. Det finns också VFU-placeringar som kan förläggas till Södertälje sjukhus i enskilda fall.

Du kan inte ordna egen VFU-placering och måste därför vara beredd på att resa till eller bo på annan ort, och själv bekosta detta.

Programmet startar varje höst- och vårtermin i Eskilstuna och Västerås och varje hösttermin i Nyköping.

Vaccinationsskydd

När du studerar en utbildning vid MDU där det ingår VFU i olika vårdverksamheter bör du se över ditt vaccinationsskydd. Utgå från att du inför VFU behöver fylla i en hälsodeklaration och att du behöver ha ett vaccinationsskydd som motsvarar vårdverksamhetens krav.

Jobb och framtid

Som legitimerad sjuksköterska har du goda förutsättningar att vårda patienter baserat på forskning och beprövad erfarenhet.

Du ansvarar för patientens omvårdnad, vilket innebär att du leder, samordnar och deltar i omvårdnadsarbetet. I arbetet ingår även att handleda och undervisa patienter och närstående i syfte att främja hälsa och lindra lidande. Du kommer också handleda studenter och personal.

Vårdvetenskap är huvudområdet i sjuksköterskeprogrammet. Du som vill fördjupa dig inom ämnet har även möjlighet att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom flera olika inriktningar.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Kurser kan gå i olika takt och vara olika långa. Som programstudent har du platsgaranti till kurser i ditt program och du pluggar kurserna i en bestämd ordning. Vissa kurser inom ett program är obligatoriska och vissa är valbara.

 • Vårdvetenskap

  63,0 %

 • Medicinsk vetenskap

  33,0 %

 • Folkhälsovetenskap

  4,0 %

  Studentintervju

  ”Vi gör skillnad i människors liv”

  När Eveline Jacobson läste till sjuksköterska hade hon sin sista praktik på intensivvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Där kände hon sig hemma och idag jobbar hon som intensivvårdssjuksköterska på samma avdelning. Något som inneburit att hon vårdat de värst utsatta patienterna under pandemin.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.