Text

Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 180 hp

Tid3 år heltid

StudieortFlera orter

Här kan du göra en meningsfull insats genom att bidra till en hälsosammare, mer välmående och hållbar framtid för alla. Du blir en del i en spännande resa som fokuserar på att förstå, skydda och främja hälsa på samhällsnivå. Genom de kunskaper du får kan du spela en avgörande roll i att främja hälsa och hälsosamma levnadsvanor, bekämpa sjukdomar, stärka den psykiska hälsan och skapa en bättre livskvalitet för befolkningen som helhet.

Välj undervisningsform

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

180 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Västerås

Start

2024-09-02

Längd

3 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-42807

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ansök till hösttermin 2024, Västerås

Ansök till programmet

Om folkhälsovetenskapliga programmet

Folkhälsovetenskapliga programmet fokuserar på livsstil, hållbar utveckling och hur du påverkar individ och samhälle till smarta val inom till exempel områdena kost och fysisk aktivitet. Utbildningen följer trenden inom folkhälsoarbete, som alltmer handlar om att genomföra hållbara insatser för både individ och samhälle.

Här får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom bland annat epidemiologi, hälsofrämjande strategier och sjukdomsförebyggande åtgärder. Du lär dig att identifiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser som är anpassade för såväl dagens som framtidens hälsoutmaningar. På så vis blir du rustad för att analysera komplexa hälsofrågor och utveckla innovativa lösningar som kan påverka hela samhället positivt på ett hållbart vis.

Under utbildningen får du en fördjupad kompetens inom områden som psykisk hälsa, fysisk aktivitet, kost och beroendeskapande medel, som till exempel tobak. Du läser också psykologi, kommunikation, ledarskap, och projektledning – allt ur ett hälsoperspektiv. Jämlikhetsfrågor är en naturlig del i folkhälsoarbete och ett viktigt perspektiv inom social hållbar utveckling.

Genom hela utbildningen lär du dig att kartlägga och analysera hälsorelaterade ojämlikheter och olika gruppers hälsotillstånd samt identifiera, genomföra och utvärdera förbättringsåtgärder. Detta för att kunna arbeta för att alla människor ska ha samma förutsättningar till att må bra.

Undervisningsform

Den här utbildningen går på distans och som campusförlagd utbildning i Skellefteå och Västerås.

Samläsning sker mellan studenter på distans och på campus vid bestämda tider vid cirka tre tillfällen i veckan. Genom en hybridlösning, med fysiska och digitala resurser, skapar vi tillsammans en lärmiljö med en värdefull utbildningsupplevelse för alla.

När du läser en campusförlagd utbildning har du föreläsningar och seminarier på campus. En del är obligatoriska medan andra är frivilliga.

Som distansstudent vid programmet får du en ökad flexibilitet. Du läser programmet helt på distans och har inga fysiska träffar. Du behöver en internetuppkoppling och kamera och mikrofon till din dator sedan kan du anpassa platsen för din utbildning efter dina förutsättningar.

Kommunikationen mellan studenter och lärare sker via lärplattformen Canvas och Zoom. Det betyder att du deltar i dynamiska och engagerande lärtillfällen som till exempel föreläsningar, workshops och seminarier online.

Studenter vid campus Skellefteå samläser med studenter vid campus Västerås och med studenter som läser programmet på distans. Samtliga lärare befinner sig under hela utbildningen vid campus Västerås. Lärarledda moment sker i realtid live från lärosätet i Västerås till distansstudenter och till campus Skellefteå.

Jobb och framtid

Utbildningen öppnar dörren till en mängd olika karriärmöjligheter både nationellt och internationellt. Som folkhälsovetare kan du arbeta med att utveckla och främja hälsa och hållbar utveckling på såväl individ-, grupp- och samhällsnivå i många olika branscher. Du kan till exempel arbeta som hälsoutvecklare, projektledare, strateg inom hälsoområdet, på en HR-avdelning, inom företagshälsovården, idrottsrörelsen, inom kommun och region, på en myndighet eller i en hjälporganisation.

Programmet har utvecklats i nära samarbete med organisationer och arbetsgivare i det omgivande samhället vilket ger dig de kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar.

Efter utbildningen kan du välja att fördjupa dina kunskaper genom att läsa magisterprogrammet eller masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Dessa utbildningar förbereder dig även för forskarutbildning.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Folkhälsovetenskap

  66,0 %

 • Valbart

  33,0 %

  Kurser inom programmet

  Folkhälsovetenskap

  • Grundläggande folkhälsovetenskap, 15 hp
  • Vetenskapliga metoder 1, 7,5 hp
  • Livsstil och hälsopsykologi, 7,5 hp
  • Hållbar utveckling, 7,5 hp
  • Ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling, 7,5 hp

  Medicinsk vetenskap

  • Folksjukdomar och epidemiologi, 15 hp

  Folkhälsovetenskap

  • Social hållbarhet - jämlikhet, mångfald och inkludering, 15 hp
  • Livsstil och hälsa - ur ett livscykelperspektiv, 7,5 hp
  • Hälsofrämjande arbete, implementering och utvärdering, 7,5 hp

  Valbart 30 hp:

  • Hållbart arbetsliv, ledarskap och hälsa, 15 hp
  • Global hälsa och hållbar utveckling, 7,5 hp
  • Projektledning, 7,5 hp

  Alternativt andra kurser om sammanlagt 30 hp (se under val inom programmet i utbildningsplan)

  Folkhälsovetenskap

  • Vetenskapliga metoder 2, 7,5 hp
  • Hälsofrämjande arbete - tillämpning, 7,5 hp
  • Examensarbete i folkhälsovetenskap, 15 hp

  Valbart 30 hp:

  • Kost och fysisk aktivitet - ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp
  • Alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel ur ett folkhälsoperspektiv, 7,5 hp
  • Psykisk ohälsa - en utmaning för folkhälsan, 7,5 hp
  • Teorier och modeller inom folkhälsovetenskap, 7,5 hp

  Alternativt andra kurser om sammanlagt 30 hp (se under val inom programmet i utbildningsplan)

  Studentintervju

  Marie vill ge barn och unga goda förutsättningar att må bra

  Marie Persson har alltid tyckt om att hjälpa människor. När hörde talas om folkhälsovetenskapliga programmet var hon fast.

  Läs mer

  Hon vill förebygga psykisk ohälsa bland unga

  Anna Björks dröm om att få bidra till människors välmående och hälsa ledde henne till det folkhälsovetenskapliga programmet. Idag arbetar hon som HR-specialist på H&M.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.