Text

Fysioterapeutprogrammet

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 180 hp

Tid3 år heltid

StudieortVästerås

Som fysioterapeut träffar du människor med olika typer av besvär som begränsar individens rörelseförmåga. På utbildningen får du kunskap att förebygga, behandla och utvärdera dessa besvär och kompetens att hjälpa människor till en aktiv och hälsosam livsstil.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

180 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Västerås

Start

2024-01-15

Längd

3 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-52805

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Idrott och hälsa 1 kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

Ansök i Västerås vårtermin 2024

Ansök

Om utbildningen

Under utbildningen varvar du teoretiska studier med praktiska moment inom huvudområdet fysioterapi. Undervisningen genomsyras av studentaktiva lärandeformer.

Programmet har en unik och innovativ beteendemedicinsk inriktning som lyfter sambandet mellan livsstil och hälsa. Du får verktyg för att stödja en hälsoinriktad beteendeförändring utifrån varje enskild individ.

Du lär dig om människans rörelsebeteende i relation till hälsa och ohälsa, utifrån såväl fysiska förutsättningar som att människan är en tänkande, kännande och social individ.

När du studerar till fysioterapeut läser du även kurser i medicinsk vetenskap, psykologi och folkhälsovetenskap.

Fysioterapi med inriktning beteendemedicin

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU:n kompletterar de teoretiska studierna. Det innebär att du blir väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv. VFU bedrivs huvudsakligen i Sörmland och i Västmanland, men även i Örebro och Värmland, där du får stöd av handledande fysioterapeuter. Du måste vara beredd på att resa till eller bo på annan ort och själv bekosta en del av de extrakostnader som resor och eventuell övernattning kan innebära.

Vaccinationsskydd

När du studerar en utbildning vid MDU där det ingår VFU i olika vårdverksamheter bör du se över ditt vaccinationsskydd. Utgå från att du inför VFU behöver fylla i en hälsodeklaration och att du behöver ha ett vaccinationsskydd som motsvarar vårdverksamhetens krav.

Jobb och framtid

Som fysioterapeut med en beteendemedicinsk inriktning är du väl förberedd att arbeta med dagens och morgondagens hälsoproblem. Du arbetar med att främja hälsa och förebygga ohälsa genom att hjälpa människor med deras rörelsebesvär.

Du träffar människor i alla åldrar och arbetar utifrån varje människas individuella förutsättningar. Du visar sambandet mellan rörelse och hälsa, och hur rörelse kan användas för ett aktivt och hälsosamt liv.

Som fysioterapeut ansvarar du för att bedöma klientens problem, välja rätt åtgärder och behandling samt utvärdering.

Du kan arbeta inom region, kommun eller offentligt finansierad privatpraktik. Du kan även arbeta inom privata företag, företagshälsovård, friskvård, idrottsmedicin, starta en egen verksamhet alternativt bli chef.

Du som vill fördjupa dig efter examen har möjlighet att läsa kurser för en magisterexamen i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin. Det kan vara värdefullt för att erhålla en specialistkompetens inom fysioterapi eller för att gå vidare med forskarstudier.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Kurser kan gå i olika takt och vara olika långa. Som programstudent har du platsgaranti till kurser i ditt program och du pluggar kurserna i en bestämd ordning. Vissa kurser inom ett program är obligatoriska och vissa är valbara.

 • Fysioterapi

  73,0 %

 • Medicinsk vetenskap

  18,0 %

 • Psykologi

  4,0 %

 • Folkhälsovetenskap

  4,0 %

  Studentintervju

  Ta till vara på helhetstänket som programmet ger

  Redan i unga år visste Maria Jardbo att hon ville bidra till människors hälsa och välmående. Att hjälpa människor till delaktighet, ökad tilltro till den egna förmågan och en ökad självständighet kändes viktigt.

  Läs mer

  Från Skåne till Västerås – och vidare mot drömjobbet

  Erik Gannby flyttade från Skåne till Västerås för att utbilda sig till fysioterapeut. Han drömmer om ett jobb inom idrotten och uppskattar att programmet har en beteendemedicinsk inriktning.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.